Compensatie transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid

De Tweede en Eerste Kamer hebben deze zomer ingestemd met het wetsvoorstel dat werkgevers recht geeft op compensatie van de transitievergoeding bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid. Hoewel de wet nog moet worden gepubliceerd in de Staatscourant, kunnen werkgevers waarschijnlijk per 1 april 2020 een compensatie aanvragen. Ze krijgen hiermee definitief het geld van de transitievergoeding terug die zij na twee jaar ziekte aan een werknemer moeten betalen.

Onrechtvaardig
Sinds 1 juli 2015 heeft een werknemer recht op een zogenoemde transitievergoeding als zijn arbeidsovereenkomst minimaal twee jaar heeft geduurd en de werkgever hem of haar ontslaat. Veel werkgevers ervaren dit als onrechtvaardig, want zij moeten tijdens de eerste twee ziektejaren ook al loon doorbetalen (of zich daarvoor verzekeren) en hebben ook verplichtingen om de werknemer te laten reïntegreren op het werk. De gevolgen bij ontslag zijn nu op een aantal punten verbeterd voor vooral het midden- en kleinbedrijf.

Kleiner risico
Het wetsvoorstel zorgt ervoor dat de transitievergoeding die werkgevers moeten betalen, wordt gecompenseerd. Hiermee worden de risico’s voor werkgevers om mensen aan te nemen enigszins verlaagd. Dit is dan ook een belangrijke stap naar verdere verlaging van de risico’s om mensen aan te nemen. De regeling treedt in werking op 1 april 2020 (naar verwachting) en heeft een terugwerkende kracht tot 1 juli 2015, toen de verplichte vergoeding inging.

Vergoeding blijft
Dit betekent overigens niet dat een werknemer na een langdurige ziekteperiode geen transitievergoeding meer zou krijgen. Werkgevers moeten deze nog steeds betalen, maar krijgen hiervoor compensatie uit het Algemeen Werkloosheidsfonds.

Tenslotte
Zorg dat uw documenten op orde zijn. Lees hier wat u daarvoor moet doen.

Alfred van Delft – VNONCW
delft@vnoncw-mkb.nl