Compensatie transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid

De Tweede en Eerste Kamer hebben deze zomer ingestemd met het wetsvoorstel dat werkgevers recht geeft op compensatie van de transitievergoeding bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid. Hoewel de wet nog moet worden gepubliceerd in de Staatscourant, kunnen werkgevers waarschijnlijk per 1 april 2020 een compensatie aanvragen. Ze krijgen hiermee definitief het geld van de transitievergoeding terug die zij na twee jaar ziekte aan een werknemer moeten betalen.

Wijzigingen transitievergoeding 2019

De hoogte van de maximale transitievergoeding wordt per 1 januari 2019 weer aangepast aan de ontwikkeling van de contractlonen, zoals deze voor het betrokken jaar is geraamd. Het maximum voor de transitievergoeding bedraagt komend jaar € 81.000. Als werkgever betaalt u deze vergoeding als een dienstverband minstens twee jaar heeft geduurd en op uw initiatief eindigt.

AWVN Checklist Duurzame inzetbaarheid

De AWVN heeft een checklist duurzame inzetbaarheid opgesteld. Met deze checklist kunt u meer uit uw duurzaamheidsbudget halen. Eén op de drie Nederlandse werknemers heeft de beschikking over een eigen keuzebudget. Steeds meer bedrijfstakken maken in hun cao een of meerdere afspraken over duurzame inzetbaarheid. Zo ook de bakkerijbranche De vraag is echter, werkt zo’n afspraak? Gaan medewerkers er daadwerkelijk mee aan de slag, of kan het beter? AWVN heeft een checklist van 11 punten gemaakt mét handige tips om uw organisatie snel op weg te helpen.

NVB en het nieuwe jaar

2018 was voor de NVB een mooi jaar. In januari konden Boboli en De Paauw als nieuwe leden van de NVB worden verwelkomd. En voor het nieuwe jaar staan wederom twee nieuwe leden te trappelen van ongeduld om zich bij de NVB aan te sluiten. Pitabakkerij Caïro en Mexma Food zullen zich vanaf 1 januari 2019 bij de NVB aansluiten. De NVB heeft in totaal nu 37 lid ondernemingen met gezamenlijk 70 vestigingen. Deze vestigingen vertegenwoordigen meer dan 90% van de Nederlandse industriële Bakkerijbranche.

Stand van zaken Sectorhuis

In de najaars ALV hebben de aanwezige leden een korte update gekregen van de stand van zaken m.b.t. het Brood en Bankethuis. Sinds dat moment zijn er door het bestuur een aantal stappen genomen die vermeldenswaard zijn.

IMVO Convenant Voedingsmiddelen

FNLI heeft afgelopen zomer het IMVO Convenant Voedingsmiddelen en de daarin geformuleerde ambities rondom Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) ondertekend. Binnen vijf jaar moeten de FNLI leden aan IMVO-risicomanagement doen. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over het, samen met bedrijven, uitvoeren van concrete projecten voor verduurzaming van de sector.

FNLI Flitsen en oproep

Afgelopen periode heeft FNLI de volgende nieuwsberichten uitgebracht:

  • Toekomst Brexit-deal onzeker, goede voorbereiding vereist in alle scenario’s | Flits 55
  • Einde klimaatonderhandelingen in zicht, oordeel FNLI gevraagd in Q1 2019 | Flits 56
  • Uitvoering Preventieakkoord: start discussie voedselkeuzelogo | Flits 57