Stand van zaken voorbereidingen cao onderhandelingen

In het najaar hebben de eerste voorbereidende gesprekken plaatsgevonden met sociale partners over een nieuwe cao. De looptijd van de huidige cao reikt immers tot en met Q1 2019.

De vakorganisaties CNV en FNV zijn gelijkgestemd t.a.v. een proces naar een nieuwe cao. Beide organisaties willen net zoals de werkgeversorganisaties NVB en NBOV graag een komende cao met een korte looptijd en alleen een loonkostencomponent. Verder zijn alle partijen voorstander van het maken van procesafspraken over een aantal thema’s.

Deze thema’s zijn:

• Individuele arbeidsvoorwaarden,
• Imago van de branche en instroom,
• Opleiding en ontwikkeling,
• Flexibiliteit,
• Vitaliteit en inzetbaarheid.

Inmiddels is naar de 1ste contactpersonen HRM managers en de leden van de Sociale Commissie een uitvraag gedaan naar input vanuit werkgevers naar deze thema’s. Deze input zal leidend worden voor het mandaat van de NVB onderhandelingsdelegatie. Samen met die van de NBOV zal het gezamenlijke mandaat worden opgesteld.

Er zullen werkgroepen worden geformeerd die, tijdens de looptijd van de komende cao, elk voor zich een thema zullen uitwerken en met een voorstel zullen komen om in de daaropvolgende cao op te nemen.

De eerste gesprekken inzake de komende cao zullen in januari 2019 plaats gaan vinden.

Wim Kannegieter
w.kannegieter@nedverbak.nl