Drie cao-loontabellen aangepast aan minimumloon

Een drietal cao-loontabellen worden aangepast aan de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag per 1 januari 2019. Dit omdat anders het minimumloon hoger zou zijn als de schaallonen in de cao van het Bakkersbedrijf. Door deze aanpassing zijn betreffende schaallonen dus gelijk aan het minimumloon.

Het betreft:
Loonschalen per 1/17 juni 2018 Industriële bakkerij – functiegroep: commercie (artikel 9 cao)
Loonschalen per 1/17 juni 2018 Ambachtelijke bakkerij – functiegroep: commercie (artikel 9 cao)
Loonschaal 1A (Bijlage F – CAO Bijlage)

Mochten hier nog vragen over zijn, dan verneem ik dat graag.

Wim Kannegieter
w.kannegieter@nedverbak.nl