Arbeid en Arbeidsomstandigheden

Arbeid en Arbeidsomstandigheden

Ook stoere bakkers hebben soms hulp nodig

Werknemers in de bakkerijbranche zijn hardwerkende mensen die trots zijn op hun werk en er veel voldoening uit halen. Maar ook gemotiveerde werknemers hebben soms te maken met psychische klachten die, als er niet tijdig hulp wordt geboden, kunnen leiden tot ziekte en verzuim. Dit is schadelijk voor de werknemer én voor de werkgever.

Lees verder »
Arbeid en Arbeidsomstandigheden

12 tot 16 juni is de week van de RIE

Veilig en gezond werken draagt bij aan werknemerstevredenheid, continuiteit en productiviteit. De basis van een gezonde en veilige werkplek legt u met een risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E).
In de week van de RIE wordt een week lang stilgestaan bij het belang van de RI&E. Er worden verschillende activiteiten georganiseerd voor iedereen die in zijn of haar werk met arbeidsomstandigheden te maken heeft.

Lees verder »
Arbeid en Arbeidsomstandigheden

Digitale calculator berekent premiekortingen voor werkgevers

Het ministerie van SZW lanceert vandaag in samenwerking met de Belastingdienst en UWV een digitale calculator voor werkgevers die arbeidsbeperkte werknemers of mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt in dienst willen nemen. Met de calculator kunnen werkgevers in een paar eenvoudige stappen de hoogte van de financiële tegemoetkomingen per werknemer berekenen.

Lees verder »
Arbeid en Arbeidsomstandigheden

Update CAO Bakkersbedrijf

In de ALV van mei 2017 is uitgebreid ingegaan op de ontstane situatie in de periode rond Pasen 2017. Met het afkondigen van de voorwaardelijke loonaanpassing hebben werkgeverspartijen ervoor gezorgd dat werknemers niet de dupe worden van het feit dat partijen niet tot een nieuwe cao zijn kunnen komen. Tot het moment dat zo’n nieuwe cao wordt gesloten hebben de NVB leden aangegeven de bepalingen van de laatste cao te blijven respecteren en uit te voeren.

Lees verder »
Arbeid en Arbeidsomstandigheden

Branchebrede quickscan Asbest

Zoals reeds in de nieuwsbrief van maart gemeld zijn branchepartijen in de bakkerij en zoetwarenbranche bezig met de voorbereidingen voor een branchebreed project naar asbest in productielocaties. In totaal zullen ongeveer 1.700 locaties in Nederland (1.600 bakkerij en 100 zoetwarenlocaties) via een quickscan (Letop: geen asbestinventarisatie!) worden onderzocht.

Lees verder »
Arbeid en Arbeidsomstandigheden

Persbericht NVB en NBOV CAO Onderhandelingen Bakkersbedrijf

De werkgeversorganisaties in het Bakkersbedrijf (NVB en NBOV) zijn zeer teleurgesteld over de houding van met name de FNV in het onderhandelingstraject voor een nieuwe CAO in de branche. Doordat de FNV is weggebleven van het formele overleg op 11 april jl, is er geen CAO tot stand gekomen. Met alle gevolgen van dien voor de werknemers. 

Lees verder »
Arbeid en Arbeidsomstandigheden

Project branche asbestquickscan

De afgelopen jaren is het imago van brood en direct gerelateerde productgroepen ter discussie komen te staan door een aantal uitzendingen op TV. Daarbij werd melding gemaakt van asbestincidenten. Incidenten die overigens door de betreffende locaties zeer adequaat zijn getackeld. Sindsdien hebben NVB en VBZ zich ingezet om deze problematiek op te pakken.

Lees verder »
Arbeid en Arbeidsomstandigheden

Nieuwe CAO; Flexibiliteit voor beide partijen

De nieuwe CAO voor het bakkersbedrijf laat helaas nog op zich wachten. In zijn maandelijkse column in Bakkerswereld gaat NVB directeur Wim Kannegieter nader in op de belangrijkste struikelblokken in dit proces. Tevens een oproep aan de vakorganisaties om weer aan tafel te komen zitten. 

Lees verder »
Arbeid en Arbeidsomstandigheden

Workshop winnaars prijsvraag Blij met Stofvrij

Op Valentijnsdag 2017 hebben de winnaars van de prijsvraag “Wat weet jij van meelstof?” aan een workshop van Meesters Boulanger Wilfred Haafs en Hiljo Hillebrand deelgenomen. Tijdens de workshop werd een grote variëteit aan producten gemaakt; van pizzaatjes tot desembrood.De deelnemers moesten zelf hard aan het werk, maar het resultaat was er dan ook naar. Doordat de deelnemers een zeer verschillende achtergrond hadden (ervaren, leerling, industrie, ambacht) was er ook veel van elkaar te leren. Men was unaniem enthousiast en geïnspireerd.

Lees verder »
Arbeid en Arbeidsomstandigheden

Eerste Kamer akkoord met wijziging Arbowet

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel om de Arbeidsomstandighedenwet te wijzigen. Het wetsvoorstel zal vanaf 1 juli 2017 in werking treden. Het wetsvoorstel voor de vernieuwde Arbeidsomstandighedenwet heet officieel ‘Wetsvoorstel tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met de versterking van de betrokkenheid van de werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, de preventie in het bedrijf of de inrichting van de werkgever, en de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts’. Het wetsvoorstel wordt vaak afgekort tot de gewijzigde of nieuwe Arbowet.

Lees verder »