Leden nieuws

Leden nieuws

Scan Wet Werk en Zekerheid

MKBasis is een speciaal arrangement van werkgeversvereniging AWVN voor leden met minder dan 150 medewerkers. Ter introductie biedt MKBasis de Wwz-scan aan. Dit aanbod is geldig tot 1 juli 2015. 

Lees verder »
Leden nieuws

Imagocampagne Brood

Vanuit de opheffing van het Productschap Akkerbouw is eind 2014 het restant van de meelheffing aan de NVB en NBOV toebedeeld. Dit bedrag voor de NVB zal voor een gedeelte aangewend worden ten behoeve van een campagne m.b.t. de imago van Brood. Het NBC is aangewezen als uitvoerder van dit traject. Hierbij wordt het NBC bijgestaan door de Kennis/Communicatie werkgroep van de NVB.

Lees verder »
Leden nieuws

Overgangsregeling voor de transitievergoeding

 

02-03-2015 – Er komt een overgangsregeling voor de transitievergoeding om te voorkomen dat tijdelijke werknemers, zoals seizoenswerkers in de horeca en de recreatie- en tuinbouwsector, niet opnieuw worden ingehuurd en werkgevers met andere tijdelijke werknemers aan de slag gaan.

Lees verder »
Leden nieuws

FNLI Flitsen

Graag attenderen wij u ook in deze nieuwsbrief op een aantal FNLI Flitsen. De volgende FNLI Flitsen kunt u op het ledengedeelte van de NVB website vinden.

Lees verder »
Leden nieuws

Riskplaza en FSSC22000 de eerste kwaliteitssystemen op Ketenborging.nl

De kwaliteitssystemen Riskplaza en FSSC22000 zijn in een vergevorderd gesprek met de NVWA en krijgen op Ketenborging.nl de status ‘in behandeling’. De website is in 2014 gelanceerd door de Taskforce Voedselvertrouwen. Hierin werken overheid, toezichthouders en ketenpartners uit het bedrijfsleven samen, om het vertrouwen in de voedselketen te herstellen. De Taskforce heeft, in samenspraak met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), criteria voor private kwaliteitsschema’s opgesteld, die de private borging van de voedselveiligheid en -integriteit moeten versterken. Transparantie en informatie-uitwisseling maken een belangrijk onderdeel uit van deze criteria.

Lees verder »
Leden nieuws

Kort verslag NVB Werkgroep Kwaliteit en Technische Commissie AIBI

Donderdag 5 februari jl. heeft de Werkgroep Kwaliteit vergaderd over met name de mogelijke herziening Warenwetbesluit Meel en brood. Met dank aan de inbreng van de werkgroepleden en technische experts, hebben alle NVB leden reeds het werkdocument hierover ontvangen. Het doel van het werkdocument is om de NVB standpunten te bepalingen, welke worden ingebracht in de discussie met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daarnaast is informatie verstrekt over lopende NVB (onderzoeks)projecten, zoals de acrylamideanalyse en zoutmonitoring. De notulen van dit overleg vindt u binnenkort op de NVB website.

Lees verder »
Leden nieuws

Transitievergoeding

In de Ministerraad van 30 januari jl. zijn de twee Algemene Maatregelen van Bestuur (AmvB) over de transitievergoeding  geaccordeerd . Het betreft de AmvB over ‘voorwaarden in mindering brengen kosten op transitievergoeding’ en ‘overgangsrecht transitievergoeding’, die per 1 juli a.s. van kracht worden. Ze zijn nu verzonden aan de Raad van State voor advies. Bijgaand de inhoudelijke informatie dat ook als nieuwsbericht hierover op de website van de Rijksoverheid (SZW) is geplaatst .  

Lees verder »
Leden nieuws

Mutaties Sociale Commissie NVB

In de afgelopen maanden hebben zich een aantal mutaties voorgedaan in de samenstelling van de Sociale Commissie van de NVB. Daar dit een belangrijk overlegorgaan is binnen de NVB lijkt het ons goed u hierover tussentijds te informeren. 

Lees verder »
Leden nieuws

Kort verslag van de bestuursvergadering februari

Op 3 februari heeft de eerste NVB bestuursvergadering van het nieuwe jaar plaatsgevonden. Tijdens deze vergadering is verder gesproken over de voorgenomen fusie van het BPF Bakkerijen met het BPF Zoetwaren. Daar wordt door de besturen van beide pensioenfondsen hard aan gewerkt. Doelstelling is om te komen tot verdere schaalgrootte en kostenvoordelen zonder dat de premiebetalingen omhoog gaan. Aan het bestuur van het pensioenfonds is op onderdelen nadere informatie gevraagd door het bestuur.

Lees verder »
Leden nieuws

FNLI Flitsen

Graag attenderen wij u ook in deze nieuwsbrief op een aantal FNLI Flitsen. De volgende FNLI Flitsen kunt u op het ledengedeelte van de NVB website vinden. Bekijk alle FNLI flitsten.

Lees verder »
Leden nieuws

Status quo Akkoord Verbetering Productsamenstelling

Het Akkoord Verbetering Productsamenstelling heeft tot doel een gezonder productaanbod door de gehaltes zout, verzadigd vet en kilocalorieën (suiker en vet) in levensmiddelen te verminderen. In 2020 moet het daardoor makkelijk zijn om dagelijks maximaal 6 gram zout en maximaal 10 energieprocent verzadigd vet en minder calorieën te consumeren. 

Lees verder »