Leden nieuws

Leden nieuws

FNLI lidmaatschap

Graag attenderen wij u ook in deze nieuwsbrief op een aantal FNLI Flitsen. U kunt zich als lid van NVB direct zelf registreren bij het FNLI secretariaat en hiermee aanmelden voor de nieuwsbrieven, flitsen, extranet, etc. Dit kunt u doen door een mail te sturen naar: secretariaat@fnli.nl.

De volgende FNLI Flitsen kunt u op het ledengedeelte van de FNLI website vinden:

  • Flits 105 – FNLI publiceert hulpmiddel bij wel of niet vermelden van nano in ingrediëntenlijst
  • Flits 106 – Bent u benaderd met vragen over gebruik BPA in uw verpakkingsmateriaal
  • Flits 107 – Discussie over mogelijke herziening btw-stelsel
  • Flits 108 – Voortgang FNLICBL Brancheverduurzamingsplan Verpakkingen 
  • Flits 109 – Ronde tafelsessie over duurzame palmolie 27 november

Nynke Leonards
kennis@nedverbak.nl

Lees verder »
Leden nieuws

Opheffingskosten Productschap Akkerbouw

Zoals bekend heeft de politiek besloten om de Productschappen op te heffen. Dit in het kader van het voornemen om de regeldruk voor bedrijven en het bedrijfsleven te verminderen. Wel heeft de overheid aangegeven dat de kosten voor opheffing van de Productschappen voor rekening moeten komen van het bedrijfsleven.

Lees verder »
Leden nieuws

Korte samenvatting bestuursvergadering Oktober 2014

Tijdens de bestuursvergadering van Oktober 2014 is met de NVB vertegenwoordigers in het bestuur van het BPF Bakkerijen gesproken over de aanpassingen in het pensioensysteem en de keuzes die gemaakt zouden moeten gaan worden. Centraal hierbij stond de kwestie in hoeverre de kosten van het beheer van het pensioenfonds en de opzet van het pensioenfonds zodanig kunnen worden gaan ingericht dat de betaalbaarheid hiervan voor de werknemers en werkgevers nog aanwezig blijft. 

Lees verder »
Leden nieuws

FNLI lidmaatschap

FNLI lidmaatschap

Graag attenderen wij u ook in deze nieuwsbrief op een aantal FNLI Flitsen. U kunt zich als lid van NVB direct zelf registreren bij het FNLI secretariaat en hiermee aanmelden voor de nieuwsbrieven, flitsen, extranet, etc. Dit kunt u doen door een mail te sturen naar: secretariaat@fnli.nl.

De volgende FNLI Flitsen kunt u op het ledengedeelte van de FNLI website vinden:

–          Flits 90 – Website Akkoord Verbetering Productsamenstelling online

–          Flits 97 – Digitale etiketinformatie toelichting Jumbo omtrent Brandbank

Flits 101 – Taskforce Voedselvertrouwen lanceert Ketenborging.nl: onaangekondigde inspecties belangrijke eis

Lees verder »
Leden nieuws

Handboek voor beoordeling van sociale impact van producten

Het handboek is een eerste stap, de methodiek wordt nu verder getest en verfijnd. De FNLI volgt relevante ontwikkelingen in de Commissie Duurzaamheid en analyseert de methode verder op relevantie voor de levensmiddelenindustrie, en consistentie met internationale richtlijnen voor duurzaamheid en MVO, zoals ISO26000 en de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen.

Lees verder »
Leden nieuws

Reclame Code Commissie ziet de term `gezond´ als gezondheidsclaim

De FNLI bericht in Flits 102 over een recente uitspraak van de Reclame Code Commissie (RCC) die verstrekkende gevolgen kan hebben voor de communicatie over producten, waarbij gebruik gemaakt wordt van de term ‘gezond’. De RCC stelt dat artikel 10 lid 3 van de Claimsverordening van toepassing is: “Verwijzingen naar algemene, niet-specifieke voordelen van de nutriënt of het levensmiddel voor de algemene gezondheid of voor het welzijn op het gebied van gezondheid zijn alleen toegestaan indien zij gepaard gaan met een specifieke gezondheidsclaim die is opgenomen in de in de artikelen 13 en 14 bedoelde lijsten”

Lees verder »
Leden nieuws

Samenvatting TC AIBI

 De Technische Commissie van AIBI is 16 september bijeen gekomen. Met op de agenda onderwerpen als acrylamide, enzymen, tolerantiewaarden, etc. Hier leest u een samenvatting van hetgeen is besproken.

Lees verder »
Leden nieuws

FNLI lidmaatschap

Graag attenderen wij u ook in deze nieuwsbrief op een aantal FNLI Flitsen. U kunt zich als lid van NVB direct zelf registreren bij het FNLI secretariaat en hiermee aanmelden voor de nieuwsbrieven, flitsen, extranet, etc. Dit kunt u doen door een mail te sturen naar: secretariaat@fnli.nl.

De volgende FNLI Flitsen kunt u op het ledengedeelte van de FNLI website vinden:
– Flits 81 – Toch Frans verbod op gebruik van Bisphenol A
– Flits 83 – Tarief Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen 2015
– Flits 84 – Maak gebruik van subsidiemogelijkheden verduurzaming voedsel!
– Flits 88 – FNLI-reactie op “Verborgen dieren” campagne foodwatch
– Flits 89 – Digitale etiketinformatie: steeds meer fabrikanten vullen GS1-database
– Flits 99 – Uw visie op onze industrie doe mee aan korte enquête t.b.v. FNLI Monitor 2014!

Lees verder »
Leden nieuws

Koppeling PS in foodservice en GS1 Data Source gerealiseerd

Industrie en retail ontwikkelen één database voor de registratie en uitwisseling van etiketinformatie: GS1 Data Source (DAS). Hierbij informeren wij u dat een koppeling tussen PS in foodservice en GS1 DAS gerealiseerd is. Indien u uw productgegevens in PS in foodservice heeft staan, kunt u door gebruik te maken van deze koppeling uw data dupliceren naar de database van GS1.

Lees verder »
Leden nieuws

Notulen bestuursvergadering NVB augustus 2014

Op de eerste bestuursvergadering na de zomervakantie is afscheid genomen van bestuurslid Niels Vreugdenhil van Bake Five. Niels gaat per 1 september een andere functie oppakken bij Boboli Bunschoten-Spakenburg. Als vervanger voor de vacante Bake Five zetel wordt Johan Pater voorgedragen. Lees het gehele verslag

Lees verder »
Leden nieuws

Brood wat zit er in – New Scientist

Tarwe voedt de mensheid al duizenden jaren, maar ligt nu ineens onder vuur. Het gluten in dit graan zou giftig en verslavend zijn, en overgewicht en alzheimer veroorzaken. Zijn gluteneiwitten werkelijk zo’n grote boosdoener? The New Scientist schreef er een uitgebreid artikel over. Lees het hele artikel

Lees verder »