Leden nieuws

Leden nieuws

FNLI Flitsen

Graag attenderen wij u op een aantal FNLI Flitsen. Flits 54: TWEEDE KAMER DEBATTEERT OVER SUIKERTAKS EN PRODUCTAANPASSING Flits 1: MINISTERIE VRAAGT UW INPUT BIJ ONTWIKKELEN NIEUW IMVO-BELEID Uitnodiging FNLI:

Lees verder »
Leden nieuws

Herkomstetikettering

Per april 2020 gelden extra regels voor vrijwillige herkomstetikettering. Als het land van oorsprong of de plaats van herkomst vermeld wordt en niet hetzelfde of dezelfde is als voor het primaire ingrediënt, dan moeten aanvullende vermeldingen worden geplaatst. Uitvoeringsverordening 2018/775 geeft meer invulling aan artikel 26.3 uit de etiketteringsverordening (1169/2011).

Lees verder »
Leden nieuws

Aanpassing ODE regeling definitief

Per 1 januari 2020 zullen alle bedrijven in Nederland te maken krijgen met een stijging van de ODE-heffing (Opslag Duurzame Energie). Dit betekent dat u te maken krijgt met een forse stijging van uw energiekosten. De Eerste Kamer heeft vandaag de Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord aangenomen, waar de gestegen ODE-heffing onderdeel van uitmaakt.

Wel is er een motie aangenomen,

Lees verder »
Leden nieuws

Langer doorwerken? Zo gaat het niet lukken!

Werkenden worden geacht om langer door te werken. Dat is het gevolg van een aantal maatschappelijke vraagstukken: vergrijzing en ontgroening, betaalbaarheid van sociale voorzieningen en pensioenregelingen en krapte op de

Lees verder »
Leden nieuws

Slapende dienstverbanden

De Hoge Raad heeft recentelijk een uitspraak gedaan over slapende dienstverbanden. Hierover zijn de HRM contactpersonen reeds begin december 2019 geïnformeerd. De Hoge Raad heeft in november een uitspraak gedaan die werkgevers verplicht hun slapende dienstverbanden te beëindigen en de werknemer een transitievergoeding te betalen. In sommige gevallen

Lees verder »
Leden nieuws

Korte terugkoppeling bestuursvergadering december 2019

Tijdens de laatste bestuursvergadering heeft het bestuur uitgebreid stilgestaan bij de situatie t.a.v. de AVV problematiek bij de CAO voor het Bakkersbedrijf. Daarbij blijkt dat het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geen AVV verklaring wil afgeven vanwege de formulering rond de jeugdlonen. De CAO is op dat onderdeel niet in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. NVB heeft een voorstel gedaan waarbij het wettelijk kader wel is geborgd. Dat is door vakorganisaties akkoord bevonden. NBOV hanteert een andere insteek. Deze insteek wordt niet door vakorganisaties gedeeld.

Lees verder »