Leden nieuws

Leden nieuws

Loondoorbetaling bij ziekte en re-integratie wordt makkelijker en duidelijker voor werkgevers, zoals bakkers

Veel werkgevers, zoals bakkers, hebben moeite met de verplichting om het loon door te betalen van zieke werknemers. Ook zijn zij verantwoordelijk voor de re-integratie, al zijn zij zich daar vaak niet van bewust. Om werkgevers te ontzorgen, komt er per 1 januari 2020 een nieuw pakket aan maatregelen dat loondoorbetaling bij ziekte en re-integratie makkelijker en duidelijker maakt. Een onderdeel hiervan is de nieuwe MKB verzuim-ontzorgverzekering.

Lees verder »
Leden nieuws

FNLI Flitsen

Graag attenderen wij u op een aantal FNLI Flitsen. De volgende FNLI Flitsen kunt u op het ledengedeelte van de NVB website vinden.

Lees verder »
Leden nieuws

Resultaten landelijke zoutmeting in brood

In opdracht van het NVB Bestuur heeft NBC de elfde landelijke zoutmonitoring in brood uitgevoerd. Er zijn 523 broden bemonsterd bij zowel ambachtelijke bakkers, industriële bakkerijen als bij retail bedrijven. Bemonstering heeft plaatsgevonden in juni en juli 2019.

Lees verder »
Leden nieuws

Overzicht regelingen en subsidies

In de vorige nieuwsbrief is een overzicht gestuurd van algemene regels en richtlijnen m.b.t. subsidiemogelijkheden. Hierop zijn veel reacties gekomen. Er was ook vraag naar een overzicht van de regelingen die op dit moment actueel zijn bij RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).

Lees verder »
Leden nieuws

Pensioen en mogelijkheden tot eerder stoppen

Dit voorjaar heeft de NVB een workshop pensioenen georganiseerd voor HRM functionarissen. Deze workshop kende veel respons. Uiteindelijk werden er twee sessies gehouden. De interactie tussen de pensioenuitvoerder en de NVB vertegenwoordigers heeft veel kennis en informatie opgeleverd voor alle deelnemers aan de bijeenkomsten. Een aantal leden hebben sindsdien sessie in het eigen bedrijf laten verzorgen. Daardoor konden personeelsleden op een laagdrempelige en informele wijze worden geïnformeerd over de mogelijkheden binnen het bakkerspensioenfonds om eerder te stoppen met werken.

Lees verder »
Leden nieuws

Kort verslag bestuursvergadering oktober 2019

In de oktober bestuursvergadering is uitgebreid gesproken over de ontwikkelingen op het pensioenvlak binnen de bakkerijbranche. De ontwikkeling is niet positief. Dat geldt overigens niet alleen voor de bakkerijbranche maar ook voor heel veel andere pensioenfondsen. Zowel bedrijfstakfondsen als bedrijfspensioenfondsen.

Lees verder »
Leden nieuws

FNLI Flitsen

Graag attenderen wij u in deze nieuwsbrief op een aantal FNLI Flitsen. • FNLI-nieuwsbrief september • Flits 32 | FNLI-inbreng internetconsultatie ‘wet oneerlijke handelspraktijken’ • Flits 33 | Preventieakkoord besproken

Lees verder »
Leden nieuws

Overzicht subsidies en regelingen

In Nederland en in de bakkerijsector wordt op dit moment veel geïnvesteerd. Zowel in personeel als in de bakkerijen. Ook worden er op dit moment veel plannen gemaakt. Zowel voor

Lees verder »