Nieuws

Arbeid en Arbeidsomstandigheden

AVV verklaring cao Bakkersbedrijf

Vrijdag 23 februari jongstleden heeft het Ministerie van SZW de cao voor het Bakkersbedrijf Algemeen Verbindend verklaard. Deze week zal deze verklaring in de Staatscourant worden gepubliceerd.

Lees verder »
Leden nieuws

Korte samenvatting Bestuursvergadering NVB februari 2018

Tijdens de eerste bestuursvergadering van het nieuwe jaar heeft het bestuur het proces van de cao onderhandelingen geëvalueerd. In het bijzonder is gekeken naar de maatregelen die genomen moesten worden naar aanleiding van de acties van het FNV. De acties en maatregelen zijn door het bestuur als succesvol beoordeeld.

Lees verder »
Leden nieuws

FNLI Flitsen

Graag attenderen wij u in deze nieuwsbrief op een aantal FNLI Flitsen. De volgende FNLI Flitsen kunt u op het ledengedeelte van de NVB website vinden :

  • Flits 2 – Voedingsapp Voedingscentrum Live
  • FNLI Nieuwsbrief 1
Lees verder »
Leden nieuws

Interessante publicaties

  • Kennis- en Innovatieagenda 2018-2021 van Topsector Agri & Food 
  • Brochure “8 gamechangers voor een duurzame productie van gezond en veilig voedsel ”, voortkomend uit de vernieuwende Nationale Wetenschapsagenda (NWA).
Lees verder »
Voeding en Gezondheid

In totaal 54 allergenen-recalls in 2017

Retailers en voedingsmiddelenfabrikanten in Nederland hebben in 2017 verschillende producten terug moeten roepen. Van de 65 door de NVWA gepubliceerde voedselveiligheidsmeldingen hielden er 41 (63%) verband met allergenen. Via andere kanalen zijn echter nog 13 aanvullende meldingen gedaan, waarmee het totaal op 54 meldingen komt.

Lees verder »
Markt en Ondernemerschap

Onderzoek manieren tot borging voedselfraude

Fraude met levensmiddelen neemt, na het vleesschandaal van enkele jaren geleden, niet af. De FNLI attendeerde de NVB op een grootschalig onderzoek uitgevoerd door TNO en de universiteit van Gent, naar methoden om voedselfraude op te sporen door bijvoorbeeld informatie te delen over (mogelijke) voedselintegriteitissues.

Lees verder »
Product en Proces

Nieuwe meldwijzer NVWA onveilige levensmiddelen

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft de meldwijzer onveilige levensmiddelen aangepast die bedrijven kunnen gebruiken om te beoordelen of er sprake is van een mogelijk risico en of er melding gemaakt moet worden. De meldwijzer is een handig hulpmiddel voor het beoordelen van de aard van het probleem.

Lees verder »
Markt en Ondernemerschap

Informatie over Brexit

Zoals bekend wordt op dit moment toegewerkt naar de Brexit. Deze verandering, die voorjaar 2019 zal ingaan, heeft naar alle waarschijnlijkheid veel consequenties voor bedrijven die naar Groot-Brittannië exporteren. Dus ook voor NVB leden die in zo’n situatie komen te zitten. 

Lees verder »
Leden nieuws

Gedragscode Voedselveiligheid en integriteit

Voedselveiligheid en integriteit zijn zaken die in de voedingsmiddelenproductie een essentie zijn. Helaas zijn er in het verleden een aantal affaires geweest die het imago van de voedingsmiddelenindustrie onder druk hebben gezet.

Lees verder »
Algemeen

Wisseling aanspreekpunt kennis en kwaliteitszaken NVB

Helaas gaat Nynke Leonards eind maart 2018 de NVB verlaten. In verband met persoonlijke omstandigheden heeft zij besloten met haar gezin naar het mooie Sneek te verhuizen. Friesland is de provincie waar haar familie woont. Wij begrijpen en respecteren de keuze die Nynke heeft gemaakt en danken haar voor de prettige, gedegen en plezierige samenwerking gedurende de afgelopen 5 jaar. Nynke staat bij leden, collega’s en vakgenoten als uiterst kundig en betrokken vertegenwoordigster van de NVB bekend.

Lees verder »