Nieuws

Markt en Ondernemerschap

Interessant bijeenkomsten

Speciaal voor NVB leden selecteren wij verschillende interessante bijeenkomsten. In dit artikel leest u meer over:

– Themabijeenkomst veilig gebruik voedselcontactmaterialen (11 mei)

– C&E Spring Meeting in Amsterdam (van 19 tot en met 21 juni)

Lees verder »
Markt en Ondernemerschap

Onderzoek naar regeldruk transparantieverplichtingen

KPMG heeft in opdracht van Actal een inventarisatie gemaakt – op basis van gesprekken met brancheverenigingen – van mogelijke voorbeelden van regeldruk door transparantieverplichingen. Zo ook in de levensmiddelenindustrie. In hoofdstuk 3.5 leest u onder meer over de regeldruk binnen de levensmiddelenindustrie. Producten ervaren bijvoorbeeld veel regeldruk om te borgen dat de juiste ingrediënten informatie op het etiket terecht komt. Deze regeldruk kan worden verminderd wanneer informatie digitaal, bijvoorbeeld door gebruik van een QR-code beschikbaar mag worden gesteld aan de consumten.

Lees verder »
Leden nieuws

Food Future Event

Donderdag 23 maart jl. vond het VMT Food Future Event plaats. Tijdens het event kregen de aanwezigen een update van de laatste ontwikkelingen op het gebied van productintegriteit, productontwikkeling, voedselveiligheid en ondernemerschap in levensmiddelen

Lees verder »
Leden nieuws

Akkoord herziene Controleverordening

Het Europees Parlement heeft ingestemd met de nieuwe controleverordening. De herziene Verordening gaat uit van een risico gestuurde aanpak waarbij het aantal controles gekoppeld wordt aan het risico van een product of proces inzake veiligheid, gezondheid, dierenwelzijn, fraude, online verkoop en invoer uit derde landen.

Lees verder »
Leden nieuws

Terugkoppeling NVB workshop allergenenversleping in de bakkerij

De NVB workshop over de beheersing en risicocommunicatie inzake versleping allergenen in de bakkerij was zeer informatief. Marjan van Ravenhorst  van consultant Allergenen Consultancy lichtte op een zeer praktische wijze toe hoe de aanwezigheid van allergenen door versleping aan de hand van de VITAL systematiek te bepalen in de bakkerij. 

Lees verder »
Leden nieuws

Trainingsprogramma fysieke arbeid Industriële bakkerijen

Sinds een half jaar worden werknemers van industriële bakkerijen getraind in het veilig en verantwoord omgaan met fysieke belasting. Voor leidinggevenden is er een aanvullende training om risicovolle situaties te leren signaleren en medewerkers te motiveren om het geleerde in praktijk te brengen.

Lees verder »
Leden nieuws

Beveilig jouw bedrijfsnetwerk tegen cybercriminelen

Cybercriminaliteit stijgt hard, jaarlijks is er voor ruim 8,8 miljard euro aan
economische schade door cybercriminaliteit. Uit onderzoek van de Haagse
Hogeschool in het MKB blijkt dat 20% van de bedrijven slachtoffer zijn geworden van
cybercrime. Onderzoek van McAfee toonde eerder aan dat 39% van de bedrijven in
het MKB geen beveiligingsplan heeft.

Lees verder »
Leden nieuws

Week van de Levensmiddelenindustrie

Na twee succesvolle edities, organiseert de FNLI i.s.m. haar leden en brancheorganisaties ook dit jaar FutureProef: Week van de Levensmiddelenindustrie. Vorig jaar openden circa 30 levensmiddelenfabrikanten in Noord-Nederland, Midden-Nederland en regio Rijnmond letterlijk en figuurlijk hun deuren voor vmbo- en havo-scholieren uit de regio. Zo maakten de scholieren kennis met de arbeidskansen die de levensmiddelensector hen biedt. In 2017 breidt FutureProef uit naar in ieder geval drie nieuwe regio’s: Brabant, Noord-Holland en Oost-Nederland.

Lees verder »
Leden nieuws

AIBI Congress 2017 Versailles – France

Van 25 tot en met 28 mei wordt het tweejaarlijkse AIBI congress gehouden. Dit keer in de historische omgeving van Versailles bij Parijs in Frankrijk. In dit artikel treft u het programma aan van dit congress inclusief het partnerprogramma.

Lees verder »
Algemeen

Voorjaars Algemene Ledenvergadering NVB

Zoals eerder gemeld in de NVB nieuwsbrief zal de voorjaars Algemene Ledenvergadering van de NVB op dinsdagmiddag/avond 16 mei plaatsvinden in Ermelo. Het is goed om te constateren dat de inschrijvingen aardig beginnen binnen te lopen. Het belooft een belangrijke ALV te worden met aan het slot een interessante spreker. De middag zal worden afgesloten met een gezellige borrel en een lekker diner. Wij vragen u om zich alsnog in te schrijven voor deze ALV. Gebruik daarvoor het antwoordformulier dat 15 maart per mail is verstuurd.

Lees verder »
Arbeid en Arbeidsomstandigheden

Project branche asbestquickscan

De afgelopen jaren is het imago van brood en direct gerelateerde productgroepen ter discussie komen te staan door een aantal uitzendingen op TV. Daarbij werd melding gemaakt van asbestincidenten. Incidenten die overigens door de betreffende locaties zeer adequaat zijn getackeld. Sindsdien hebben NVB en VBZ zich ingezet om deze problematiek op te pakken.

Lees verder »
Leden nieuws

Kort verslag Maart bestuursvergadering NVB

In de maartvergadering van het bestuur is gesproken over de wijzigingen in het bestuur en is een eerste aanzet gegeven tot herverdeling van nevenfuncties. In de komende bestuursvergadering zal daar verder over gesproken gaan worden. Verder is een begin gemaakt met de voorbereiding van de ALV in mei 2017. Op 15 maart zijn hiervoor de uitnodigingen de deur uit gegaan.

Lees verder »