Nieuws

Product en Proces

Toelating E203 in brood en bakkerswaren wordt ingetrokken

In de NVB nieuwsbrieven in september en november 2016 berichtte we u reeds over de vraag die de Europese Commissie(EC) aan producenten (en gebruikers) stelde over of zij het gebruik van sorbaten in voorverpakt gesneden brood, roggebrood, gedeeltelijk gebakken voorverpakte bakkerijproducten en brood met verlaagde energetische waarde, willen continueren.

Lees verder »
Leden nieuws

Kennisniveau over asbest onvoldoende volgens de ILT

Op 24 juli 2015 agendeerde de ILT van het ministerie van Infrastructuur & Milieu (IenM) via een brief aan de FNLI het onderwerp van asbest in industriële installaties . In deze brief kondigde de ILT aan dat zij inspecties gaan uitbreiden en sancties gaan opleggen bij beperkte naleving van relevante wet- en regelgeving. De ILT kondigde tevens inspecties aan bij bedrijven met industriële installaties gebouwd vóór 1-1-1994.

Lees verder »
Markt en Ondernemerschap

Erkenning RI&E Industriële Bakkerijen

Per 16 januari 2017 is de RI&E Industriële Bakkerijen officieel erkend door het Steunpunt RI&E. Dit houdt in dat bedrijven met maximaal 25 werknemers met deze erkenning in aanmerking komen voor toetsingsvrijheid. Verder is hiermee de RI&E Industriële Bakkerijen voor u als NVB lid een volwaardig instrument om te gebruiken in de verdere verbetering van de arbeidsomstandigheden in uw bedrijf. Door deze RI&E te gaan gebruiken, kunt u uw kosten hieromtrent voor uw eigen bedrijf verminderen t.a.v. deze wettelijke verplichting.

Lees verder »
Markt en Ondernemerschap

Energieakkoord: ontwikkelingen rond instrumenten Wet Milieubeheer

In 2013 is het Energieakkoord gesloten tussen bedrijfsleven en overheid. Via deze update van het VNONCW willen wij u informeren over een aantal ontwikkelingen rond de instrumenten, gericht op betere naleving van Wet Milieubeheer (WM). In de WM staat dat middelgrote energieverbruikers alle maatregelen moeten treffen, die zich binnen vijf jaar of korter terugverdienen. Voor de Industriële Bakkerijbranche is ook zo’n Erkende Maatregelenlijst ontwikkeld (zie hiervoor de nieuwsbrief van juni 2016). Onderstaand treft u het bericht vanuit VNONCW aan.

Lees verder »
Arbeid en Arbeidsomstandigheden

Eerste Kamer akkoord met wijziging Arbowet

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel om de Arbeidsomstandighedenwet te wijzigen. Het wetsvoorstel zal vanaf 1 juli 2017 in werking treden. Het wetsvoorstel voor de vernieuwde Arbeidsomstandighedenwet heet officieel ‘Wetsvoorstel tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met de versterking van de betrokkenheid van de werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, de preventie in het bedrijf of de inrichting van de werkgever, en de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts’. Het wetsvoorstel wordt vaak afgekort tot de gewijzigde of nieuwe Arbowet.

Lees verder »
Algemeen

Ledengedelte website weer live

Eerder berichtten wij u al dat het ledengedeelte van de website door een technische fout niet bereikbaar was. Inmiddels zijn de technische problemen verholpen en kunt u weer gebruik maken van de informatie. Excuses voor het ongemak. 

Lees verder »
Arbeid en Arbeidsomstandigheden

Eindbod van Werkgeversorganisaties aan vakbonden per 20 januari 2017

Zoals bekend is de cao in het bakkersbedrijf per 1 oktober 2016 afgelopen. Sindsdien hebben werkgeverspartijen (NBOV en NVB) en vakorganisaties (FNV en CNV) een aantal onderhandelingsrondes gehad. De laatste ronde was op vrijdag 20 januari 2017. Helaas zijn we niet tot overeenstemming gekomen en hebben we een zogenaamd eindbod aan de vakorganisaties voorgelegd. 

Lees verder »
Algemeen

Voorjaars Algemene Ledenvergadering NVB 2017

De Ledenvergaderingen worden door steeds meer leden van de NVB bezocht. Dat is een prima ontwikkeling. Daarom willen wij u graag tijdig op de hoogte stellen van de datum van de komende ALV. De voorjaars ALV van de NVB is gepland op dinsdag 16 mei. Het programma zal rond 14.00 uur starten en zowel een formeel als een informeel deel kennen. Plaats van handeling zal in het midden van het land zijn in een stijlvolle omgeving.

Reserveer deze middag/avond alvast in uw agenda.

Lees verder »
Voeding en Gezondheid

Kunnen ambachtelijke bakkers rekenen?

De uitkomsten van het Consumentenbond onderzoek naar zout in brood in de ambachtelijke bakkerij waren niet goed voor het imago van brood in het algemeen. Te veel ambachtelijke bakkers scoren een zware onvoldoende in dit onderzoek. Deze uitkomsten worden ondersteund door het tweede zoutmonintoringsonderzoek dat de NVB heeft gehouden in het najaar van 2016. 

Lees verder »