Nieuws

Leden nieuws

FNLI Flitsen

Graag attenderen wij u in deze nieuwsbrief op een aantal FNLI Flitsen. De volgende FNLI Flitsen kunt u op het ledengedeelte van de NVB website vinden :

  • Flits 2 – Voedingsapp Voedingscentrum Live
  • FNLI Nieuwsbrief 1
Lees verder »
Leden nieuws

Interessante publicaties

  • Kennis- en Innovatieagenda 2018-2021 van Topsector Agri & Food 
  • Brochure “8 gamechangers voor een duurzame productie van gezond en veilig voedsel ”, voortkomend uit de vernieuwende Nationale Wetenschapsagenda (NWA).
Lees verder »
Voeding en Gezondheid

In totaal 54 allergenen-recalls in 2017

Retailers en voedingsmiddelenfabrikanten in Nederland hebben in 2017 verschillende producten terug moeten roepen. Van de 65 door de NVWA gepubliceerde voedselveiligheidsmeldingen hielden er 41 (63%) verband met allergenen. Via andere kanalen zijn echter nog 13 aanvullende meldingen gedaan, waarmee het totaal op 54 meldingen komt.

Lees verder »
Markt en Ondernemerschap

Onderzoek manieren tot borging voedselfraude

Fraude met levensmiddelen neemt, na het vleesschandaal van enkele jaren geleden, niet af. De FNLI attendeerde de NVB op een grootschalig onderzoek uitgevoerd door TNO en de universiteit van Gent, naar methoden om voedselfraude op te sporen door bijvoorbeeld informatie te delen over (mogelijke) voedselintegriteitissues.

Lees verder »
Product en Proces

Nieuwe meldwijzer NVWA onveilige levensmiddelen

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft de meldwijzer onveilige levensmiddelen aangepast die bedrijven kunnen gebruiken om te beoordelen of er sprake is van een mogelijk risico en of er melding gemaakt moet worden. De meldwijzer is een handig hulpmiddel voor het beoordelen van de aard van het probleem.

Lees verder »
Markt en Ondernemerschap

Informatie over Brexit

Zoals bekend wordt op dit moment toegewerkt naar de Brexit. Deze verandering, die voorjaar 2019 zal ingaan, heeft naar alle waarschijnlijkheid veel consequenties voor bedrijven die naar Groot-Brittannië exporteren. Dus ook voor NVB leden die in zo’n situatie komen te zitten. 

Lees verder »
Leden nieuws

Gedragscode Voedselveiligheid en integriteit

Voedselveiligheid en integriteit zijn zaken die in de voedingsmiddelenproductie een essentie zijn. Helaas zijn er in het verleden een aantal affaires geweest die het imago van de voedingsmiddelenindustrie onder druk hebben gezet.

Lees verder »
Algemeen

Wisseling aanspreekpunt kennis en kwaliteitszaken NVB

Helaas gaat Nynke Leonards eind maart 2018 de NVB verlaten. In verband met persoonlijke omstandigheden heeft zij besloten met haar gezin naar het mooie Sneek te verhuizen. Friesland is de provincie waar haar familie woont. Wij begrijpen en respecteren de keuze die Nynke heeft gemaakt en danken haar voor de prettige, gedegen en plezierige samenwerking gedurende de afgelopen 5 jaar. Nynke staat bij leden, collega’s en vakgenoten als uiterst kundig en betrokken vertegenwoordigster van de NVB bekend.

Lees verder »
Arbeid en Arbeidsomstandigheden

De belangrijkste aanpassingen van de arbowet

Sinds 1 juli 2017 zijn een aantal veranderingen doorgevoerd in de arbowet. Daardoor komt er meer aandacht voor preventie. In de nieuwe arbowet zijn ook minimumeisen opgenomen voor het basiscontract met de bedrijfsarts. Met deze aanpassingen ben u als werkgever beter toegerust om ziekte als gevolg van het werk te voorkomen.

Lees verder »
Arbeid en Arbeidsomstandigheden

Workshop ‘Handvaten voor betere arbeidsomstandigheden’

Houdt u zich bezig met de arbeidsomstandigheden of ziekteverzuim in uw bedrijf? Heeft u te maken met RI&E’s, PAGO, de arbocatalogus of voert u de gesprekken met de bedrijfsarts? En bent u nieuwsgierig naar de instrumenten die hiervoor zijn ontwikkeld of hoe deze met elkaar samenhangen?

Lees verder »