Nieuws

Voeding en Gezondheid

Kunnen ambachtelijke bakkers rekenen?

De uitkomsten van het Consumentenbond onderzoek naar zout in brood in de ambachtelijke bakkerij waren niet goed voor het imago van brood in het algemeen. Te veel ambachtelijke bakkers scoren een zware onvoldoende in dit onderzoek. Deze uitkomsten worden ondersteund door het tweede zoutmonintoringsonderzoek dat de NVB heeft gehouden in het najaar van 2016. 

Lees verder »
Leden nieuws

FNLI Flitsen

Graag attenderen wij u ook in deze nieuwsbrief op een aantal FNLI Flitsen. De volgende FNLI Flitsen kunt  u op het ledengedeelte van de NVB website vinden:

 • Flits 88 – Tarieven NVWA door PwC onderzocht
 • Flits 90 – FNLI zet stappen om reclame gericht op kinderen verder te beperken
 • Flits 92 – Licensed media characters op verpakkingen vervolgstappen
 • Flits 93 – Geactualiseerde FNLI portiegroottelijst, hier  vindt u de lijst.
 • Flits 94 – Geen ontsmettingsmiddelen in voeding
 • Flits 95 – Voedingsapp Voedingscentrum
 • Flits 96 – Actuele ontwikkelingen Energie en Klimaat
 • FNLI Jaarplan 2017 
Lees verder »
Leden nieuws

Interessante publicaties

 • Gezonde Voeding – Hard op weg naar eten op maat, Rabobank Food & Agribusiness Research december 2016
 • Voedselintegriteit vanuit technologisch perspectief, door Prof. T. van Boekel in Waar&wet dec 2016
 • Cereal Science Events Calendar-December 2016
Lees verder »
Leden nieuws

Pilot inzake duurzaamheid in de graanketen goed verlopen

NVB heeft – met drie leden – geparticipeerd in een pilot inzake duurzaamheid in de graanketen. De pilot is goed verlopen. De respons vanuit de deelnemende bakkerijen was goed. Een eerste bevinding is dat vragen over duurzaamheid in de graanketen voor het totale beeld het beste gesteld kunnen worden over graan, in plaats van over één enkel product (bijvoorbeeld volkorenbrood). 

Lees verder »
Markt en Ondernemerschap

Warenwetbesluit Meel en brood

Het Warenwetbesluit Meel en brood zal per juli 2017 wijzigen, om onder meer te regelen dat de zoutnorm van toepassing wordt op al het brood dat (vrijwel) dagelijks geconsumeerd wordt als onderdeel van de basis voeding. Het wijzigingsvoorstel ligt op dit moment nog voor bij de Europese Unie voor notificatie.

Lees verder »
Leden nieuws

Premieoverzicht Bakkerijen 2017

Het premieoverzicht zoals dat jaarlijks door de NVB aan haar leden wordt verstrekt is te vinden in dit artikel op de website. Dit overzicht is tot stand gekomen door een aantal bronnen te raadplegen en met elkaar te combineren. Hierin zijn ook een aantal aanpassingen opgenomen die in de laatste dagen van 2016 definitief zijn geworden.

Lees verder »
Leden nieuws

Zoutmonitoring

In opdracht van het NVB Bestuur heeft NBC de achtste landelijke zoutmonitoring in brood uitgevoerd. Dit was een extra monitoring in 2016 naast de standaard monitoring. Dit naar aanleiding van de verontrustende resultaten uit de eerste monitoring (mei 2016). Er zijn 527 broden bemonsterd bij zowel ambachtelijke bakkerijen als bij retailbedrijven. Het onderzoek heeft plaatsgevonden in de periode van september tot en met december 2016.

Lees verder »
Markt en Ondernemerschap

Workshop DatakwaliTijd 2.0

Op 14 februari organiseert NVB een interactieve workshop met informatie over punt 2c: Het verhogen van de betrouwbaarheid van informatie en onderliggende data, door het voortzetten van het GS1 DatakwaliTijd 2.0 programma. In de workshop wordt uitleg gegeven over de noodzakelijke werkzaamheden die verricht moeten worden om het programma DatakwaliTijd 2.0 goed te implementeren.

Lees verder »