Nieuws

Leden nieuws

OPROEP

Indien u momenteel een WAO-gat uitkering of WGA-gat uitkering ontvangt van Interpolis/Achmea dan is het mogelijk dat uw uitkering stopt bij de leeftijd van 65 jaar terwijl u nog geen AOW-uitkering ontvangt.

De Stichting Aanvullende Voorziening Arbeidsongeschiktheid Bakkerijsector (SAVAB) is door FNV, CNV Vakmensen, NVB en NBOV opgericht om in het verleden teveel betaalde premie (WAO-gat verzekering) via verschillende manieren aan verzekerde werknemers terug te betalen (bijvoorbeeld door de premie van WGA-gatverzekering Plus te verlagen, ter info zie www.sociaalfondsbakkersbedrijf.nl).

Wordt u binnenkort 65 jaar?
Heeft u een WAO-gat uitkering of WGA-gat uitkering bij Achmea/Interpolis?
Stopt uw uitkering bij 65 jaar?

Zo ja, neemt u dan contact op met de heer mr. P.F. Passchier, secretaris SAVAB: tel. 0182-69 30 35 of email: passchier@nbov.nl zodat onderzocht kan worden of c.q. hoe uw inkomensdaling kan worden gecompenseerd.

Lees verder »
Markt en Ondernemerschap

500ste bericht op Bakkerspedia.nl geplaatst

Bakkerspedia heeft gistermiddag een mijlpaal bereikt: het 500ste kennisartikel is gepubliceerd. Bakkerspedia is de eigentijdse en interactieve databank van de bakkerij waar vaktechnische kennis in de vorm van vraag-en-antwoord-artikelen kan worden gehaald, gebracht en gedeeld.

Lees verder »
Arbeid en Arbeidsomstandigheden

Drieploegendienst: kun je daar iets mee?

Voor de één een rooster om nooit in te ruilen, voor de ander een molensteen om de nek. De drieploegendienst is zowel geliefd als gehaat. Geliefd omdat medewerkers rekenen op het vrije weekend en zweren bij de voorspelbaarheid ervan. Minder geliefd omdat het rooster weinig tot geen flexibiliteit biedt en de vijf achtereenvolgende ochtend- en nachtdiensten als zwaar worden ervaren.

Lees verder »
Arbeid en Arbeidsomstandigheden

Ook stoere bakkers hebben soms hulp nodig

Werknemers in de bakkerijbranche zijn hardwerkende mensen die trots zijn op hun werk en er veel voldoening uit halen. Maar ook gemotiveerde werknemers hebben soms te maken met psychische klachten die, als er niet tijdig hulp wordt geboden, kunnen leiden tot ziekte en verzuim. Dit is schadelijk voor de werknemer én voor de werkgever.

Lees verder »
Leden nieuws

Controles Inspectie SZW m.b.t. sociale aspecten bedrijfsvoering

In de loop van dit jaar zijn er inmiddels een tweetal NVB leden geweest waar ISZW een bezoek heeft gebracht. In die bezoeken werd in het bijzonder ingezoomd op de sociale aspecten van de bedrijfsvoering. Beide bedrijven hebben een lijst samengesteld met onderwerpen die daarbij de revue passeerden. Hartelijk dank daarvoor namens alle NVB leden.

Lees verder »
Leden nieuws

FNLI Flitsen

Graag attenderen wij u in deze nieuwsbrief op een aantal FNLI Flitsen. De volgende FNLI Flitsen kunt u op het ledengedeelte van de NVB website vinden:

  • Flits 53 – Enquête monitor duurzaam verpakken 
  • Flits 54 – Geen suiker en wederom minder zout in zomergroenten
  • Flits 55 – Denk mee over terugbrengen broeikasgasemissie in de levensmiddelenindustrie!
  • Nieuwsbrief 6 – Uitverkooptermijn Vinkje 24 maanden; Monitor duurzaam verpakken
Lees verder »
Leden nieuws

Interessante publicaties

Graag houden wij u op de hoogte van mogelijk interessante publicaties.

  • FNLI handreiking ‘Gevolgen van de toevoegingsmiddelenwetgeving ’
  • Factsheet duurzaam eten versie 2017 – Voedingscentrum
Lees verder »
Voeding en Gezondheid

Communiceren over gezondere producten

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) kijkt naar de opties om communicatie over kleinere verbeteringen van de productsamenstelling mogelijk maken. Nu mogen volgens de Europese voeding- en gezondheidsclaimwetgeving alleen reducties van 25% voor zout en voor overige 30% op het etiket worden vermeld. Voor bedrijven kan het bijvoorbeeld bij afspraken binnen het Akkoord Verbetering Productsamenstelling een extra mogelijkheid geven tot consumentencommunicatie op het etiket. 

Lees verder »
Voeding en Gezondheid

Brood in de landelijke media

De laatste tijd staat brood weer volop in de schijnwerpers. Een nieuw onderzoek beweerde dat de ene persoon anders reageert op wit- of volkorenbrood dan de ander. Hoe dit precies zit, leest in u de reactie van het NBC op dit onderzoek. Nu.nl publiceerde het artikel ‘Feit of fabel: de grootste (on)zin over brood’. Dat maakt korte metten met een aantal mythes over brood en zet de feiten helder op een rij.

Lees verder »
Markt en Ondernemerschap

Nederland Voedselland besteedt aandacht aan brood

Deze website (www.nederlandvoedselland.nl ) is door de FNLI gelanceerd en geeft de mogelijkheid om een open dialoog over voedsel en voedselproductie te houden. De site wordt door een onafhankelijke redactie beheert en bestaat inmiddels een jaar. In die tijd is al een groot aantal onderwerpen de revue gepasseerd. In de komende tijd wordt er aandacht geschonken aan brood. Vanuit diverse invalshoeken zullen bijdrages verschijnen over onder andere zoutreductie, de Warenwet, het etiket, brooddefinities en een fotoreportage over een industriële bakkerij. Consumenten en instanties kunnen op deze bijdrages reageren.

Lees verder »