Nieuws

Markt en Ondernemerschap

Bakkersbrein

De Nationale Bakkerij Academie en Stichting Ambachtelijke Bakkerij hebben samen een app ontwikkeld, genaamd Bakkersbrein, voor de medewerkers van bakkerijen. Bakkersbrein is een quiz waarmee het kennisniveau van medewerkers van bakkerijen wordt gemeten doordat er in 10 thema’s, elk 10 vragen dienen te worden beantwoord.

Lees verder »
Arbeid en Arbeidsomstandigheden

De vitaliteitsregeling is van en voor elke werknemer in de bakkerijsector

Nu de pensioenleeftijd naar achteren is verschoven, wordt het voor oudere werknemers in zware beroepen moeilijker om tot de pensioendatum door te werken. Dit resulteert niet zelden in vroegtijdige ziekmelding en (al dan niet gedeeltelijke) instroom in de WIA. Naast het feit dat iedereen zijn pensioengerechtigde leeftijd in goede gezondheid wil bereiken, kost het de sector veel geld als werknemers langdurig uitvallen en in de WIA belanden.

Lees verder »
Arbeid en Arbeidsomstandigheden

Persbericht Nieuwe CAO Bakkersbedrijf

PERSBERICHT

Gouda, 24 oktober 2017

Nieuwe cao voor het Bakkersbedrijf

Op 23 oktober 2017 hebben CNV vakmensen, NBOV en NVB overeenstemming bereikt over een nieuwe cao voor het Bakkersbedrijf. Helaas heeft de achterban van het FNV het eindresultaat afgewezen. NBOV, NVB en CNV Vakmensen betreuren dat zij niet tot overeenstemming hebben kunnen komen met de vier partijen.

Lees verder »
Leden nieuws

FNLI Flitsen

Graag attenderen wij u in deze nieuwsbrief op een aantal FNLI Flitsen. De volgende FNLI Flitsen kunt u op het ledengedeelte van de NVB website vinden:

  • Flits 74 – FNLI Jaarbijeenkomst 19 oktober 2017
  • Flits 76 – UPDATE Fipronil Aangepaste regels voor meetonzekerheid en omrekeningsfactoren
  • Flits 77 – Afwijkingen in voedingswaarde analyses gemeld oproep tot delen van data 
  • Flits 78 – Expert advies aangeboden voor productverbetering
  • Flits 79 – FNLI organiseert workshop online dialoog met de consument
  • Nieuwsbrief 8 – Transparante productinformatie
Lees verder »
Markt en Ondernemerschap

Interessante bijeenkomst

Op 13 tot en met 15 november vindt de driedaags ‘Whole Grain Summit 2017’ plaats in Wenen, Oostenrijk. Tijdens deze summit wordt informatie over teelt en technieken, communicatie en wetgevingsissues, voeding en gezondheid en nog vele andere onderwerpen inzake graan, gepresenteert en in workshops interactief besproken. Voor meer informatie kunt u terecht op: www.wholegrainsummit.com.

Lees verder »
Leden nieuws

Afwijkingen in voedingswaarde analyses – oproep tot delen van data

Bakkerijen worden geconfronteerd met verschillende analyseresultaten, van bijvoorbeeld zout op droge stof. Zo zijn er bakkerijen en een grondstofleverancier die zien dat de eigen natriumanalyse uitkomsten niet overeen komen met de analyses uitgevoerd door hun klanten (retail en bakkerijen), hier is sprake van vergelijkbare natriumbepaling, maar wel een verschil in uitvoerende laboratoria. Daarnaast hebben NVB leden n.a.v. de NVB zoutmonitor, uitgevoerd door NBC, een contra-analyse laten uitvoeren door een ander laboratorium, dan het lab dat de monsters uit de zoutmonitoring analyseert. Hier werd een aanzienlijk verschil in de hoeveelheid droge stof gezien, doordat er verschillende bepalingsmethoden werden gebruikt.

Lees verder »
Product en Proces

Informatieblad 85 interpretatiedocument microbiologische criteria

NVWA heeft haar interpretatiedocument met betrekking tot Verordening (EG) nr. 2073/2005 inzake microbiologische criteria voor levensmiddelen, in september 2017 aangepast. In informatieblad 85 wordt een aantal teksten uit de Europese Verordening toegelicht, met name voor die onderdelen waar meerdere interpretaties mogelijk zijn. Het betreft geen vervanging van de verordening, omdat niet alle onderwerpen uit de wetgeving worden behandeld. Indien u vragen heeft over de toepassing van microbiologische criteria kunt u contact opnemen met NVB.

Lees verder »
Product en Proces

Training Toppraktijk een succes

Elf deelnemers hebben vier dagen de training Toppraktijk van de Nationale Bakkerij Academie gevolgd. Een training waarin kennis, bewustwording en keuzes maken in het bakproces centraal staan. “Ik heb het geleerde meteen uitgeprobeerd in ons bedrijf”, Rik van Amersfoort ( Bakkersland Hedel BV).

Lees verder »
Arbeid en Arbeidsomstandigheden

bijeenkomsten voor de vitaliteitsregeling

Sinds vorig jaar kan elke werknemer van 60 jaar en ouder meedoen met de vitaliteitsregeling. Om makkelijker het pensioen te kunnen halen gaan werknemers 80% werken, ontvangen zij 90% salaris en bouwen 100% pensioen op.

Lees verder »