Nieuws

Markt en Ondernemerschap

Energieakkoord: ontwikkelingen rond instrumenten Wet Milieubeheer

In 2013 is het Energieakkoord gesloten tussen bedrijfsleven en overheid. Via deze update van het VNONCW willen wij u informeren over een aantal ontwikkelingen rond de instrumenten, gericht op betere naleving van Wet Milieubeheer (WM). In de WM staat dat middelgrote energieverbruikers alle maatregelen moeten treffen, die zich binnen vijf jaar of korter terugverdienen. Voor de Industriële Bakkerijbranche is ook zo’n Erkende Maatregelenlijst ontwikkeld (zie hiervoor de nieuwsbrief van juni 2016). Onderstaand treft u het bericht vanuit VNONCW aan.

Lees verder »
Arbeid en Arbeidsomstandigheden

Eerste Kamer akkoord met wijziging Arbowet

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel om de Arbeidsomstandighedenwet te wijzigen. Het wetsvoorstel zal vanaf 1 juli 2017 in werking treden. Het wetsvoorstel voor de vernieuwde Arbeidsomstandighedenwet heet officieel ‘Wetsvoorstel tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met de versterking van de betrokkenheid van de werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, de preventie in het bedrijf of de inrichting van de werkgever, en de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts’. Het wetsvoorstel wordt vaak afgekort tot de gewijzigde of nieuwe Arbowet.

Lees verder »
Algemeen

Ledengedelte website weer live

Eerder berichtten wij u al dat het ledengedeelte van de website door een technische fout niet bereikbaar was. Inmiddels zijn de technische problemen verholpen en kunt u weer gebruik maken van de informatie. Excuses voor het ongemak. 

Lees verder »
Arbeid en Arbeidsomstandigheden

Eindbod van Werkgeversorganisaties aan vakbonden per 20 januari 2017

Zoals bekend is de cao in het bakkersbedrijf per 1 oktober 2016 afgelopen. Sindsdien hebben werkgeverspartijen (NBOV en NVB) en vakorganisaties (FNV en CNV) een aantal onderhandelingsrondes gehad. De laatste ronde was op vrijdag 20 januari 2017. Helaas zijn we niet tot overeenstemming gekomen en hebben we een zogenaamd eindbod aan de vakorganisaties voorgelegd. 

Lees verder »
Algemeen

Voorjaars Algemene Ledenvergadering NVB 2017

De Ledenvergaderingen worden door steeds meer leden van de NVB bezocht. Dat is een prima ontwikkeling. Daarom willen wij u graag tijdig op de hoogte stellen van de datum van de komende ALV. De voorjaars ALV van de NVB is gepland op dinsdag 16 mei. Het programma zal rond 14.00 uur starten en zowel een formeel als een informeel deel kennen. Plaats van handeling zal in het midden van het land zijn in een stijlvolle omgeving.

Reserveer deze middag/avond alvast in uw agenda.

Lees verder »
Voeding en Gezondheid

Kunnen ambachtelijke bakkers rekenen?

De uitkomsten van het Consumentenbond onderzoek naar zout in brood in de ambachtelijke bakkerij waren niet goed voor het imago van brood in het algemeen. Te veel ambachtelijke bakkers scoren een zware onvoldoende in dit onderzoek. Deze uitkomsten worden ondersteund door het tweede zoutmonintoringsonderzoek dat de NVB heeft gehouden in het najaar van 2016. 

Lees verder »
Leden nieuws

FNLI Flitsen

Graag attenderen wij u ook in deze nieuwsbrief op een aantal FNLI Flitsen. De volgende FNLI Flitsen kunt  u op het ledengedeelte van de NVB website vinden:

 • Flits 88 – Tarieven NVWA door PwC onderzocht
 • Flits 90 – FNLI zet stappen om reclame gericht op kinderen verder te beperken
 • Flits 92 – Licensed media characters op verpakkingen vervolgstappen
 • Flits 93 – Geactualiseerde FNLI portiegroottelijst, hier  vindt u de lijst.
 • Flits 94 – Geen ontsmettingsmiddelen in voeding
 • Flits 95 – Voedingsapp Voedingscentrum
 • Flits 96 – Actuele ontwikkelingen Energie en Klimaat
 • FNLI Jaarplan 2017 
Lees verder »
Leden nieuws

Interessante publicaties

 • Gezonde Voeding – Hard op weg naar eten op maat, Rabobank Food & Agribusiness Research december 2016
 • Voedselintegriteit vanuit technologisch perspectief, door Prof. T. van Boekel in Waar&wet dec 2016
 • Cereal Science Events Calendar-December 2016
Lees verder »