Nieuws

Leden nieuws

FNLI Flitsen

Graag attenderen wij u ook in deze nieuwsbrief op een aantal FNLI Flitsen. De volgende FNLI Flitsen kunt u op het ledengedeelte van de NVB website vinden:

 • Flits 34 – NVWA verplicht controle Braziliaans vlees
 • Flits 35 – BVA en FNLI brengen Gids Content Creators Voedingsmiddelenadverteerders uit
 • BVA-FNLI Gids content creators en food adverteerders
 • Flits 36 – Oproep FNLI aan informateur Schippers
 • Oproep Levensmiddelenindustrie aan informateur
 • Voorlopige portefeuilleverdeling TK
 • Flits 37 – Opnieuw mogelijk illegaal paardenvlees verkocht in Europa
 • Flits 38 – Wisseling communicatiemanager bij de FNLI
 • Flits 39 – Lancering toolkit minerale oliën oproep om te testen
 • Flits 40 – Update 5 vrije uitloopeieren Ministerie EZ beëindigt ophokplicht pluimvee
 • Flits 41 – Save The Date 7 juni Bijeenkomst over Grondstof- en voedselzekerheid 
 • Flits 42 – Workshopserie duurzaamheidsrapportage bijna vol 
 • Nieuwsbrief 4 – Herziening standpunt volkoren NVWA Handelsreis E-commerce Shanghai GS1 Datakwaliteit
Lees verder »
Leden nieuws

Interessante publicaties

 • VoedingNu – Jodiumtekort door bio brood 
 • RIVM – Wat ligt er op ons bord
 • Prognose Food 2017-2018 ABN-AMRO rapport
 • FoodDrinkEurope Economic Bulletin Q4 2016
 • WUR Rapport verpakkingsmateriaal: Bio-based and biodegradable plastic – Facts and figures
Lees verder »
Leden nieuws

Onderzoek Consumentenbond Informatie op voedseletiketten

Begin 2017 onderzocht de Consumentenbond de mening van consumenten over informatie op levensmiddelen. De Consumentenbond stelt dat een aanzienlijke groep consumenten zich op het verkeerde been gezet voelt. Enerzijds is gebleken dat consumenten een bepaalde mate van ‘mooimakerij’ op verpakkingen acceptabel vinden. Anderzijds, stelt het consumenten teleur als de indruk wordt gewekt dat een product gezond, eerlijk en/of verantwoord is en dat niet zo blijkt te zijn.

Lees verder »
Voeding en Gezondheid

Toolbox gaat mycotoxinen in granen voorspellen

In het internationale project ‘MyToolBox (https://www.mytoolbox.eu/)’ zijn 23 overheidsinstanties, wetenschappelijke en industriële organisaties vertegenwoordigd. Het project is begin 2016 gestart en duurt 4 jaar. Het projectdoel is om de inname van mycotoxinen via voedsel te verminderen en jaarlijks tientallen miljoenen euro’s te besparen door oogstverliezen te beperken.

Lees verder »
Product en Proces

NVB volkorenbrood position paper goedgekeurd door Bestuur

Medio april heeft het Bestuur van NVB het door de Werkgroep Kwaliteit opgestelde standpunt inzake ‘volkorenbrood’ goedgekeurd. Hierin stellen we als NVB vast dat: alle graanbestanddelen waarmee het volkorenbrood bereid of gedecoreerd is en welke als ingrediënt toegepast worden, volkoren moeten zijn. Met betrekking tot deze eis is in de NVB position paper een toelichting gegeven op de (eventueel) aanwezige bestanddelen van een volkorenbrood, inclusief een toegestane uitzondering voor decoraties. De position paper is toegevoegd aan de overige NVB standpunten op: https://www.nedverbak.nl/standpunten.htm.

Lees verder »
Leden nieuws

CAO ontwikkelingen april 2017

April is een roerige maand geweest op het gebied van de cao ontwikkelingen in bakkerijland. Een ultieme poging van werkgeversorganisaties (NVB en NBOV) om tot een cao te komen mislukte op 11 april doordat het FNV niet op kwam dagen. Daardoor werd dat formele overleg afgelast. Dit vonden de werkgeversorganisaties een zeer teleurstellende ontwikkeling

Lees verder »
Arbeid en Arbeidsomstandigheden

Persbericht NVB en NBOV CAO Onderhandelingen Bakkersbedrijf

De werkgeversorganisaties in het Bakkersbedrijf (NVB en NBOV) zijn zeer teleurgesteld over de houding van met name de FNV in het onderhandelingstraject voor een nieuwe CAO in de branche. Doordat de FNV is weggebleven van het formele overleg op 11 april jl, is er geen CAO tot stand gekomen. Met alle gevolgen van dien voor de werknemers. 

Lees verder »
Leden nieuws

FNLI dialoogplatform besteedt aandacht aan brood en de bakker

Vorig jaar heeft de FNLI een dialoogplatform gelanceerd om meer met kritische consumenten, journalisten en foodbloggers in contact te komen. De reden hiervoor is het lage vertrouwen van de Nederlandse consument in de levensmiddelenindustrie. De NVB is bij de oprichting van het platform Nederland Voedselland betrokken. Vorige week werden de eerste resultaten bekend gemaakt. 

Lees verder »
Leden nieuws

FNLI Flitsen

Graag attenderen wij u ook in deze nieuwsbrief op een aantal FNLI Flitsen. De volgende FNLI Flitsen kunt u op het ledengedeelte van de NVB website vinden:

Flits 22 – Save The Date Keten-Kennis-Dag over Duurzamer Diervoeder
Flits 24 – Uitnodiging tot deelname ronde tafel gesprek Innovatie op 18 april
Flits 25 – Reactie FNLI op initiatief voedingswaarde-etikettering met kleurcodering
Flits 26 – Analyse synergiemogelijkheden voor verladende FNLI-leden
Flits 27 – Herziening EU Controle Verordening nieuwe regels toezicht NVWA
Flits 28 – Informatie NVWA over Braziliaans vlees
Flits 29 – Meld u aan voor FutureProef Week van de Levensmiddelenindustrie 2017
Flits 32 – Retail schroeft eisen tot beheersing versleping allergenen op
Flits 31 – Duurzaamheidsrapportage laagdrempelige workshop-serie – Meld u nu aan
Nieuwsbrief 3 –Terugblik Voedsel Verkiezingsdebat; Themadag Voedselcontactmaterialen; Keten-Kennis-Dag Duurzamer Diervoeder

Lees verder »
Markt en Ondernemerschap

Interessant bijeenkomsten

Speciaal voor NVB leden selecteren wij verschillende interessante bijeenkomsten. In dit artikel leest u meer over:

– Themabijeenkomst veilig gebruik voedselcontactmaterialen (11 mei)

– C&E Spring Meeting in Amsterdam (van 19 tot en met 21 juni)

Lees verder »