Nieuws

Leden nieuws

Uitkomsten Arbeidsmarkt enquête AWVN 2017

In het blad Werkgeven van de AWVN van september 2017 zijn de uitkomsten van de leden enquête gepubliceerd over de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De uitkomsten waren dat de tekorten van personeel breder zijn dan alleen maar het technische gedeelte.

Lees verder »
Markt en Ondernemerschap

Uitnondiging ALV NVB november 2017

Dinsdag 14 november zal de Najaars Algemene Ledenvergadering van de NVB worden gehouden. Naast de reguliere bestuurlijke zaken en financiële onderdelen zullen tijdens deze vergadering de uitkomsten van de NVB Zoutmonitoring 2017 worden gepresenteerd. Tevens zal GfK de marktpresentatie verzorgen over de ontwikkeling van brood in het afgelopen jaar. Hierin zullen ook de uitkomsten van het versrapport 2017 en de ontwikkelingen rond het imago van brood worden meegenomen. Verder zal u ook worden bijgesproken over de ontwikkelingen op het cao vlak.

Dus voldoende reden om op deze ALV aanwezig te zijn. De eerste contactpersonen van de NVB leden hebben reeds een uitnodiging voor deze ALV ontvangen. De uiterste reactietermijn voor aan/afmelding voor de ALV is 1 november 2017.

Wim Kannegieter

Lees verder »
Arbeid en Arbeidsomstandigheden

WAO-gat WGA-gat uitkering

Indien u momenteel een WAO-gat uitkering of WGA-gat uitkering ontvangt van Interpolis/Achmea dan is het mogelijk dat uw uitkering stopt bij de leeftijd van 65 jaar terwijl u nog geen AOW-uitkering ontvangt.

De Stichting Aanvullende Voorziening Arbeidsongeschiktheid Bakkerijsector (SAVAB) is door FNV, CNV Vakmensen, NVB en NBOV opgericht om in het verleden teveel betaalde premie (WAO-gat verzekering) via verschillende manieren aan verzekerde werknemers terug te betalen (bijvoorbeeld door de premie van WGA-gatverzekering Plus te verlagen).

Wordt u binnenkort 65 jaar? 
Heeft u een WAO-gat uitkering of WGA-gat uitkering bij Achmea/Interpolis? Stopt uw uitkering bij 65 jaar?

Lees verder »
Product en Proces

Aanpassing Warenwetbesluit Meel en brood; zoutnorm geldt voor alle broodsoorten

Wageningen 12 september 2017 – Op 1 oktober 2017 zal het Warenwetbesluit Meel en brood op een aantal punten wijzigen. De grootste impact is de wijziging van de definitie van brood. Door deze wijziging zullen vrijwel alle broodsoorten aan de wettelijke zoutnorm van 1,8% zout op drogestof moeten voldoen. Bedrijven hebben tot 1 oktober 2018 de tijd om de nieuwe regels te implementeren.

Lees verder »
Markt en Ondernemerschap

Brood onder de aandacht op Nederland Voedselland

De afgelopen maanden heeft brood veel aandacht gekregen op het dialoogplatform Nederland Voedselland. Het platform wordt gefinancierd door de FNLI en is opgezet om de dialoog met de consument over de voedingsindustrie aan te gaan. Er zijn verschillende artikelen verschenen waaronder interviews met de bakkerij van Hoogvliet, graanexpert Luud Gillissen van de WUR en Peter Weegels van Sonneveld. Binnenkort wordt het thema brood geëvalueerd en kunnen wij u het resultaat van deze inspanning tonen.  Benieuwd naar alle artikelen? Ga dan naar www.nederlandvoedselland.nl

Lees verder »
Leden nieuws

FNLI Flitsen

Graag attenderen wij u in deze nieuwsbrief op een aantal FNLI Flitsen. De volgende FNLI Flitsenkunt u op het ledengedeelte van de NVB website vinden:

  • Flits 56 – Nederlander tevreden over voedselveiligheid maar blijft kritisch op productinformatie
  • Flits 57 – Reminder Meld uw product aan voor de FNLI Treasurebox!
  • Flits 59 –Afvalbeheersbijdrage stijgt volgend jaar niet
  • Flits 72 – Jaarlijkse monitoring kinderreclame laat verbetering in de naleving zien
  • Nieuwsbrief 7 –Verbod aromatiserend bestanddeel, Bijeenkomst Mededingingswet, Oproep deelname adhocgroep furaan

Indien u naar aanleiding van de inhoud van de FNLI berichtgeving vragen heeft, kunt u uiteraard contact met mij opnemen.

Nynke Leonards
kennis@nedverbak.nl

Lees verder »
Voeding en Gezondheid

Fipronil in eieren

Afgelopen zomer werd bekend dat er fipronil is gebruikt om luizen te bestrijden in de pluimveesector. Met alle gevolgen van dien voor de kippen, eieren en bedrijven die deze producten en afgeleide daarvan verwerken en verkopen. De politieke dicussie over deze crisis is nog in volle gang en is in de nationale media goed te volgen.

Lees verder »
Leden nieuws

Verodening inzake beheersingsmaatregelen acrylamide eind 2017 verwacht

De lidstaten hebben voor het voorstel van de Europese Commissie gestemd, inzake het vastleggen van maatregelen voor de beheersing van acrylamide en het vaststellen van benchmark gehaltes in levensmiddelen. Het voorstel ligt nu voor bij het Europees Parlement en de Raad. De verwachting is dat zij eind oktober akkoord gaan met het voorstel, waarna de Europese Verordening in november officieel wordt gepubliceerd.

In de komende Werkgroep Kwaliteitsvergadering – op 26 september – gaan wij dieper in op de consequenties en gevolgen voor de bakkerijen. U wordt hiervan op de hoogte gehouden.

Nynke Leonards
kennis@nedverbak.nl

Lees verder »
Leden nieuws

OPROEP

Indien u momenteel een WAO-gat uitkering of WGA-gat uitkering ontvangt van Interpolis/Achmea dan is het mogelijk dat uw uitkering stopt bij de leeftijd van 65 jaar terwijl u nog geen AOW-uitkering ontvangt.

De Stichting Aanvullende Voorziening Arbeidsongeschiktheid Bakkerijsector (SAVAB) is door FNV, CNV Vakmensen, NVB en NBOV opgericht om in het verleden teveel betaalde premie (WAO-gat verzekering) via verschillende manieren aan verzekerde werknemers terug te betalen (bijvoorbeeld door de premie van WGA-gatverzekering Plus te verlagen, ter info zie www.sociaalfondsbakkersbedrijf.nl).

Wordt u binnenkort 65 jaar?
Heeft u een WAO-gat uitkering of WGA-gat uitkering bij Achmea/Interpolis?
Stopt uw uitkering bij 65 jaar?

Zo ja, neemt u dan contact op met de heer mr. P.F. Passchier, secretaris SAVAB: tel. 0182-69 30 35 of email: passchier@nbov.nl zodat onderzocht kan worden of c.q. hoe uw inkomensdaling kan worden gecompenseerd.

Lees verder »
Markt en Ondernemerschap

500ste bericht op Bakkerspedia.nl geplaatst

Bakkerspedia heeft gistermiddag een mijlpaal bereikt: het 500ste kennisartikel is gepubliceerd. Bakkerspedia is de eigentijdse en interactieve databank van de bakkerij waar vaktechnische kennis in de vorm van vraag-en-antwoord-artikelen kan worden gehaald, gebracht en gedeeld.

Lees verder »