Nieuws

Leden nieuws

Pilot inzake duurzaamheid in de graanketen goed verlopen

NVB heeft – met drie leden – geparticipeerd in een pilot inzake duurzaamheid in de graanketen. De pilot is goed verlopen. De respons vanuit de deelnemende bakkerijen was goed. Een eerste bevinding is dat vragen over duurzaamheid in de graanketen voor het totale beeld het beste gesteld kunnen worden over graan, in plaats van over één enkel product (bijvoorbeeld volkorenbrood). 

Lees verder »
Markt en Ondernemerschap

Warenwetbesluit Meel en brood

Het Warenwetbesluit Meel en brood zal per juli 2017 wijzigen, om onder meer te regelen dat de zoutnorm van toepassing wordt op al het brood dat (vrijwel) dagelijks geconsumeerd wordt als onderdeel van de basis voeding. Het wijzigingsvoorstel ligt op dit moment nog voor bij de Europese Unie voor notificatie.

Lees verder »
Leden nieuws

Premieoverzicht Bakkerijen 2017

Het premieoverzicht zoals dat jaarlijks door de NVB aan haar leden wordt verstrekt is te vinden in dit artikel op de website. Dit overzicht is tot stand gekomen door een aantal bronnen te raadplegen en met elkaar te combineren. Hierin zijn ook een aantal aanpassingen opgenomen die in de laatste dagen van 2016 definitief zijn geworden.

Lees verder »
Leden nieuws

Zoutmonitoring

In opdracht van het NVB Bestuur heeft NBC de achtste landelijke zoutmonitoring in brood uitgevoerd. Dit was een extra monitoring in 2016 naast de standaard monitoring. Dit naar aanleiding van de verontrustende resultaten uit de eerste monitoring (mei 2016). Er zijn 527 broden bemonsterd bij zowel ambachtelijke bakkerijen als bij retailbedrijven. Het onderzoek heeft plaatsgevonden in de periode van september tot en met december 2016.

Lees verder »
Markt en Ondernemerschap

Workshop DatakwaliTijd 2.0

Op 14 februari organiseert NVB een interactieve workshop met informatie over punt 2c: Het verhogen van de betrouwbaarheid van informatie en onderliggende data, door het voortzetten van het GS1 DatakwaliTijd 2.0 programma. In de workshop wordt uitleg gegeven over de noodzakelijke werkzaamheden die verricht moeten worden om het programma DatakwaliTijd 2.0 goed te implementeren.

Lees verder »
Arbeid en Arbeidsomstandigheden

Nationale Bakkerij Academie introduceert nieuwe workshops RI&E en Arbocatalogus

De Nationale Bakkerij Academie introduceert op verzoek van de Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij in 2017 twee nieuwe workshops voor de industriële bakkerij: Risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) en Arbocatalogus. Beide workshops zijn in heel Nederland te volgen. Meer inhoudelijke informatie over de workshops vindt u in het artikel op de NVB website . Ook incompany workshops zijn mogelijk.

Lees verder »
Leden nieuws

CAO onderhandelingen Bakkersbedrijf – update

Op woensdag 21 december 2016 heeft de vierde onderhandelingsronde plaatsgevonden voor een nieuwe cao. Tijdens die ronde hebben partijen uitgebreid over elkaars voorstellen gesproken. Zowel formeel als informeel. Dat heeft geleid tot de huidige stand van de voorstellen van beide partijen naar elkaar toe.

Lees verder »
Leden nieuws

Kort verslag bestuursvergadering december 2016

In de december bestuursvergadering heeft het bestuur de ALV van november 2016 geëvalueerd. De opkomst was goed te noemen. Mooi is het ook om te constateren dat het aantal aanwezigen op de ALV’s langzaam aan het toenemen is. De organisatie was goed, de onderwerpen waren aansprekend en de borrel en het diner na de vergadering zijn goed ontvangen. Voor 2017 zal dit concept worden gecontinueerd voor de najaarsvergadering.

Lees verder »
Markt en Ondernemerschap

NVB steunt manifest digitalisering

Het nieuwe kabinet moet zo’n 600 miljoen euro per jaar inzetten om de digitale samenleving op tenminste 5 punten op een nieuw plan te trekken. Dat schrijft een brede coalitie van 27 bedrijven, maatschappelijke organisaties (waaronder ook VNO-NCW en MKB-Nederland) en kennisinstellingen in een manifest dat vanavond is ondertekend op het jaarcongres van de ECP, het platform voor de innovatiesamenleving. Het manifest wordt aangeboden aan de verschillende politieke partijen. De NVB steunt dit manifest.

Lees verder »
Voeding en Gezondheid

NVB is en blijft actief in zoutreductie

De Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij (NVB) onderschrijft het gezondheidsbelang van reductie van zout in levensmiddelen in het algemeen en in het brood in het bijzonder. Brood is de enige productcategorie waarvoor een maximumgehalte aan zout in de wetgeving is vastgelegd. Deze wettelijke norm is ontstaan op verzoek van de broodsector zelf om de onbesproken positie van brood als gezond basisvoeding ook voor de toekomst te borgen.

Lees verder »
Leden nieuws

FNLI Flitsen

Graag attenderen wij u ook in deze nieuwsbrief op een aantal FNLI Flitsen. De volgende FNLI Flitsen kunt u op het ledengedeelte van de NVB website vinden:

 • Flits 84 – Uitnodiging AgriFoodTech Vakcongres 14 december
 • Flits 85 – Vloggers openen Week van de Levensmiddelenindustrie
 • Flits 87 – FNLI-analyse verkiezingsprogrammas 
  o Vergelijking verkiezingsprogramma´s TK2017 
 • Flits 89 – AgriFoodTech Vakcongres 14 december aanmelden kan nog!

Nynke Leonards
kennis@nedverbak.nl

Lees verder »
Leden nieuws

Nieuwsberichten van AIBI

Graag attenderen wij u op nieuwsberichten van de Europese koepelorganisatie voor industriële bakkerijen:

 • AIBI IFM 2016-08 food enzymes – call for data
 • AIBI IFM 2016-10 food enzymes – additional information. Onder meer met de aanbeveling dat enzymleveranciers en grondstofleveranciers data dienen in te leveren.
 • AIBI IFM 2016-09 PGI – geographical indications
 • AIBI IFM 2016-11 EU platform foodwaste – former foodstuffs
  o Draft Guidelines for use of former foodstuff as feed
 • PRESS RELEASE Gira Report 2016, inzake het brood-initiatief van maalderijen, ambacht en industriele bakkerijen, bakkerijgrondstofleveranciers en gistleveranciers. Met als doel om het imago van brood binnen Europa te verbeteren .

Nynke Leonards
kennis@nedverbak.nl

Lees verder »