Nieuws

Leden nieuws

ARBO wet en aanpassingen

Tijdens een zeer goed bezochte workshop over de nieuwe ARBO wet ging AWVN jurist Jan Mathies in op de nieuwe elementen in de ARBO wet die per 1 juli ingaat. De kernelementen daarin waren de gewijzigde rol van de preventiemedewerker, de ARBO-arts c.q. ARBO-dienst en de nieuwe bepalingen m.b.t. een second opinion mogelijkheid voor werknemers.

Lees verder »
Leden nieuws

Kort verslag bestuursvergadering NVB juni 2017

In de laatste vergadering voor de zomerperiode heeft het bestuur zeer uitgebreid stilgestaan bij de stand van zaken rond de cao onderhandelingen en de te nemen vervolgstappen. Op de belangrijkste onderdelen is een standpunt bepaald en kunnen vervolgstappen worden ondernomen. De eerste stap hierin is om samen met de NBOV op een lijn te komen.

Lees verder »
Leden nieuws

FNLI Flitsen

Flits 43 – FNLI publiceert jaaroverzicht 2016
Flits 44 – Reminder U kunt zich nog opgeven voor FutureProef!
Flits 45 – Extra impuls voor uitvoering brancheplan verduurzaming verpakkingen
Flits 46 – Update ontwikkeling Voedingsapp EtiketWijzer Voedingscentrum
Flits 47 – Informatiebijeenkomst 29 juni over voedingsmiddelenreclame op sociale media
Flits 49 – Terugblik themadag voedselcontactmaterialen 11 mei
Flits 50 – Geef uw product op voor de FNLI Treasurebox!
Flits 51 – Sessie kennisuitwisseling met NVWA over optimaliseren afgifte verklaringen
Flits 52 – Is uw productie afdoende beschermd tegen cybercriminaliteit
FNLI Nieuwsbrief 5

Lees verder »
Voeding en Gezondheid

Whole Grain Summit 13 – 15 november 2017 – Save the date

De 6de international Whole Grain Summit (volkorengraan congres) wordt gehouden op 13 tot en met 15 november 2017, in Wenen. Healthgrain Forum organiseert samen met de internationale federatie voor graanwetenschap en technologie en de Universiteit van Minnesota, dit internationale congres over de wetenschappelijke, markt, procestechnologische en voedingskundige ontwikkelingen van volkoren granen. 

Lees verder »
Markt en Ondernemerschap

Presentatie NVB duurzaamheid in de graanketen

Tijdens de ALV is beloofd de presentatie over de pilot duurzaamheid in de graanketen met u te delen. De pilot, waaraan NVB deelnam, liep in Q3 en Q4 2016. Als resultaat zijn een aantal verbetermogelijkheden geformuleerd, zoals: inclusie duurzaamheidsaspecten in basiscertificering voor de teelt; implementatie van traceerbaarheidssysteem om oorsprong en transport bij te kunnen houden; en verminderen voedselverliezen.

Lees verder »
Arbeid en Arbeidsomstandigheden

12 tot 16 juni is de week van de RIE

Veilig en gezond werken draagt bij aan werknemerstevredenheid, continuiteit en productiviteit. De basis van een gezonde en veilige werkplek legt u met een risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E).
In de week van de RIE wordt een week lang stilgestaan bij het belang van de RI&E. Er worden verschillende activiteiten georganiseerd voor iedereen die in zijn of haar werk met arbeidsomstandigheden te maken heeft.

Lees verder »
Markt en Ondernemerschap

Gezocht: Marketeer voor Stuurgroep Brood.net

Het NBC beheert namens de bakkerijsector de communicatie over brood naar de consument. Hiervoor bestaat een succesvol lopend programma via Brood.Net. Doch er zijn nog meer dan voldoende uitdagingen. Daarvoor is hulp vanuit de bakkerijbranche nodig.

Lees verder »
Leden nieuws

Reminder: Geef u op voor FuterProef

Ook dit najaar organiseert de FNLI weer FutureProef: Week van de Levensmiddelenindustrie, met bedrijfsbezoeken van 6 t/m 17 november. Dit jaar met drie nieuwe deelnemende regio’s: ook Brabant, Noord-Holland en Oost-Nederland sluiten zich aan bij Noord-Nederland, Midden-Nederland en Rijnmond, die er vorig jaar al bij waren. In de week zullen een nieuwe lichting VMBO/HAVO-scholieren kennis maken met de goede arbeidskansen in de levensmiddelenindustrie.

Er hebben zich inmiddels al 43 levensmiddelenbedrijven aangemeld voor FutureProef 2017. En ook u kunt nog meedoen! Aanmelden kan via sanneke@futureproef.nl.

Lees verder »
Arbeid en Arbeidsomstandigheden

Digitale calculator berekent premiekortingen voor werkgevers

Het ministerie van SZW lanceert vandaag in samenwerking met de Belastingdienst en UWV een digitale calculator voor werkgevers die arbeidsbeperkte werknemers of mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt in dienst willen nemen. Met de calculator kunnen werkgevers in een paar eenvoudige stappen de hoogte van de financiële tegemoetkomingen per werknemer berekenen.

Lees verder »
Leden nieuws

Overzicht cao ontwikkelingen op nationaal niveau

Sinds kort heeft de AWVN een aparte site ontwikkeld waarop een actueel overzicht is te vinden van de cao ontwikkelingen in Nederland. Hierin zijn allerlei kerngegevens m.b.t. de cao te vinden. Zowel op macroniveau als op het niveau van de bedrijfstak. Ook zijn specifieke zaken per cao terug te vinden.

Kortom een handige site voor iedereen die wat wil weten over de ontwikkelingen op cao gebied in Nederland. De url van de site is https://cao-kijker.awvn.nl/

Lees verder »