Nieuws

Leden nieuws

Week van de Levensmiddelenindustrie

Na twee succesvolle edities, organiseert de FNLI i.s.m. haar leden en brancheorganisaties ook dit jaar FutureProef: Week van de Levensmiddelenindustrie. Vorig jaar openden circa 30 levensmiddelenfabrikanten in Noord-Nederland, Midden-Nederland en regio Rijnmond letterlijk en figuurlijk hun deuren voor vmbo- en havo-scholieren uit de regio. Zo maakten de scholieren kennis met de arbeidskansen die de levensmiddelensector hen biedt. In 2017 breidt FutureProef uit naar in ieder geval drie nieuwe regio’s: Brabant, Noord-Holland en Oost-Nederland.

Lees verder »
Leden nieuws

AIBI Congress 2017 Versailles – France

Van 25 tot en met 28 mei wordt het tweejaarlijkse AIBI congress gehouden. Dit keer in de historische omgeving van Versailles bij Parijs in Frankrijk. In dit artikel treft u het programma aan van dit congress inclusief het partnerprogramma.

Lees verder »
Algemeen

Voorjaars Algemene Ledenvergadering NVB

Zoals eerder gemeld in de NVB nieuwsbrief zal de voorjaars Algemene Ledenvergadering van de NVB op dinsdagmiddag/avond 16 mei plaatsvinden in Ermelo. Het is goed om te constateren dat de inschrijvingen aardig beginnen binnen te lopen. Het belooft een belangrijke ALV te worden met aan het slot een interessante spreker. De middag zal worden afgesloten met een gezellige borrel en een lekker diner. Wij vragen u om zich alsnog in te schrijven voor deze ALV. Gebruik daarvoor het antwoordformulier dat 15 maart per mail is verstuurd.

Lees verder »
Arbeid en Arbeidsomstandigheden

Project branche asbestquickscan

De afgelopen jaren is het imago van brood en direct gerelateerde productgroepen ter discussie komen te staan door een aantal uitzendingen op TV. Daarbij werd melding gemaakt van asbestincidenten. Incidenten die overigens door de betreffende locaties zeer adequaat zijn getackeld. Sindsdien hebben NVB en VBZ zich ingezet om deze problematiek op te pakken.

Lees verder »
Leden nieuws

Kort verslag Maart bestuursvergadering NVB

In de maartvergadering van het bestuur is gesproken over de wijzigingen in het bestuur en is een eerste aanzet gegeven tot herverdeling van nevenfuncties. In de komende bestuursvergadering zal daar verder over gesproken gaan worden. Verder is een begin gemaakt met de voorbereiding van de ALV in mei 2017. Op 15 maart zijn hiervoor de uitnodigingen de deur uit gegaan.

Lees verder »
Arbeid en Arbeidsomstandigheden

Nieuwe CAO; Flexibiliteit voor beide partijen

De nieuwe CAO voor het bakkersbedrijf laat helaas nog op zich wachten. In zijn maandelijkse column in Bakkerswereld gaat NVB directeur Wim Kannegieter nader in op de belangrijkste struikelblokken in dit proces. Tevens een oproep aan de vakorganisaties om weer aan tafel te komen zitten. 

Lees verder »
Markt en Ondernemerschap

Toekomst broodbranche

In de maart column van Bakkerswereld gaat Wim Kannegieter in op de toekomst van de broodbranche en de noodzaak tot imagocampagnes om de vele positieve aspecten van brood te belichten. 

Lees verder »
Leden nieuws

FNLI Flitsen

Graag attenderen wij u ook in deze nieuwsbrief op een aantal FNLI Flitsen. De volgende FNLI Flitsen kunt  u op het ledengedeelte van de NVB website vinden:

  • Flits 14 – Input- en informatiesessies IMVO Convenant Voedingsmiddelen
  • Flits 15 – FNLI ondersteunt verklaring Nationale Voedseltop
  • Flits 16 – Nieuwe update status vrije uitloopeieren
  • Flits 17 – Update 3 status vrije uitloopeieren
  • Flits 18 – Tweede Kamer neemt Wet Zorgplicht Kinderarbeid aan
  • Flits 19 – Marian Geluk volgt per 1 mei Philip den Ouden op als directeur FNLI
  • Flits 20 – Wijziging spelregels delen etiketinformatie uit GS1 met derden
  • Flits 21 – Uitnodiging Themadag Voedselcontactmaterialen op 11 mei 
  • Nieuwsbrief 2 – Risicogestuurd toezicht NVWA; Boetes bij onvoldoende datakwaliteit; Kostenloze sessie over uitwisseling reststromen om 23 maart in Delft .
Lees verder »
Voeding en Gezondheid

Save the date: 4 april 2017 – NVB Workshop mogelijkheden gezondheidsclaims in de bakkerij

Wist u dat er reeds 80 toegestane voeding- en gezondheidsclaims zijn waar de bakkerijsector op haar producten gebruik van zou kunnen maken? De positieve gezondheidscommunicatie is een kans voor de sector. De commerciële vertaalslag vraagt een nauwe samenwerking tussen de afdelingen – commercie, marketing en kwaliteit – binnen uw bakkerij. Om die reden organiseert NBC in opdracht van NVB, een praktische Workshop Claims waarbij ontwikkelingen, mogelijkheden en de theorie aan bod komen. Met fictieve casussen en uitgewerkte voorbeelden van commerciële uitingen door Alfred (reclamebureau) wacht ons een inspirerende ochtend op dinsdag 4 april.

Binnenkort ontvangt u meer informatie over deze praktische workshop in uw mailbox.

Lees verder »
Product en Proces

NVB workshop ‘Beheersing en risicocommunicatie inzake versleping allergenen in de bakkerij’

NVB nodigt u – als NBV-lid – uit voor de interactieve workshop ‘Beheersing en risicocommunicatie inzake versleping allergenen in de bakkerij’. De Europese verordening (verstrekking van voedselinformatie aan consumenten) kent geen wettelijke verplichting tot het vermelden van allergenen die aanwezig (kunnen) zijn als gevolg van versleping. Toch dient u de allergische consument te voorzien van volledige en juiste informatie over de aanwezigheid van allergenen als gevolg van versleping. Hoe gaat u als bakkerij om met de inschatting of er een risico (= kans x effect) bestaat?

Lees verder »
Leden nieuws

Terugkoppeling workshop DatakwaliTijd 2.0

GS1 heeft een informatieve sessie verzorgt voor NVB leden op 14 februari jl. Naar aanleiding van de workshop DatakwaliTijd 2.0 heeft GS1 een terugkoppeling over de onderwerpen die naar voren kwamen uitgewerkt. Daarnaast vindt u ter informatie de presentatie.

Lees verder »