Nieuws

Product en Proces

NVB volkorenbrood position paper goedgekeurd door Bestuur

Medio april heeft het Bestuur van NVB het door de Werkgroep Kwaliteit opgestelde standpunt inzake ‘volkorenbrood’ goedgekeurd. Hierin stellen we als NVB vast dat: alle graanbestanddelen waarmee het volkorenbrood bereid of gedecoreerd is en welke als ingrediënt toegepast worden, volkoren moeten zijn. Met betrekking tot deze eis is in de NVB position paper een toelichting gegeven op de (eventueel) aanwezige bestanddelen van een volkorenbrood, inclusief een toegestane uitzondering voor decoraties. De position paper is toegevoegd aan de overige NVB standpunten op: https://www.nedverbak.nl/standpunten.htm.

Lees verder »
Leden nieuws

CAO ontwikkelingen april 2017

April is een roerige maand geweest op het gebied van de cao ontwikkelingen in bakkerijland. Een ultieme poging van werkgeversorganisaties (NVB en NBOV) om tot een cao te komen mislukte op 11 april doordat het FNV niet op kwam dagen. Daardoor werd dat formele overleg afgelast. Dit vonden de werkgeversorganisaties een zeer teleurstellende ontwikkeling

Lees verder »
Arbeid en Arbeidsomstandigheden

Persbericht NVB en NBOV CAO Onderhandelingen Bakkersbedrijf

De werkgeversorganisaties in het Bakkersbedrijf (NVB en NBOV) zijn zeer teleurgesteld over de houding van met name de FNV in het onderhandelingstraject voor een nieuwe CAO in de branche. Doordat de FNV is weggebleven van het formele overleg op 11 april jl, is er geen CAO tot stand gekomen. Met alle gevolgen van dien voor de werknemers. 

Lees verder »
Leden nieuws

FNLI dialoogplatform besteedt aandacht aan brood en de bakker

Vorig jaar heeft de FNLI een dialoogplatform gelanceerd om meer met kritische consumenten, journalisten en foodbloggers in contact te komen. De reden hiervoor is het lage vertrouwen van de Nederlandse consument in de levensmiddelenindustrie. De NVB is bij de oprichting van het platform Nederland Voedselland betrokken. Vorige week werden de eerste resultaten bekend gemaakt. 

Lees verder »
Leden nieuws

FNLI Flitsen

Graag attenderen wij u ook in deze nieuwsbrief op een aantal FNLI Flitsen. De volgende FNLI Flitsen kunt u op het ledengedeelte van de NVB website vinden:

Flits 22 – Save The Date Keten-Kennis-Dag over Duurzamer Diervoeder
Flits 24 – Uitnodiging tot deelname ronde tafel gesprek Innovatie op 18 april
Flits 25 – Reactie FNLI op initiatief voedingswaarde-etikettering met kleurcodering
Flits 26 – Analyse synergiemogelijkheden voor verladende FNLI-leden
Flits 27 – Herziening EU Controle Verordening nieuwe regels toezicht NVWA
Flits 28 – Informatie NVWA over Braziliaans vlees
Flits 29 – Meld u aan voor FutureProef Week van de Levensmiddelenindustrie 2017
Flits 32 – Retail schroeft eisen tot beheersing versleping allergenen op
Flits 31 – Duurzaamheidsrapportage laagdrempelige workshop-serie – Meld u nu aan
Nieuwsbrief 3 –Terugblik Voedsel Verkiezingsdebat; Themadag Voedselcontactmaterialen; Keten-Kennis-Dag Duurzamer Diervoeder

Lees verder »
Markt en Ondernemerschap

Interessant bijeenkomsten

Speciaal voor NVB leden selecteren wij verschillende interessante bijeenkomsten. In dit artikel leest u meer over:

– Themabijeenkomst veilig gebruik voedselcontactmaterialen (11 mei)

– C&E Spring Meeting in Amsterdam (van 19 tot en met 21 juni)

Lees verder »
Markt en Ondernemerschap

Onderzoek naar regeldruk transparantieverplichtingen

KPMG heeft in opdracht van Actal een inventarisatie gemaakt – op basis van gesprekken met brancheverenigingen – van mogelijke voorbeelden van regeldruk door transparantieverplichingen. Zo ook in de levensmiddelenindustrie. In hoofdstuk 3.5 leest u onder meer over de regeldruk binnen de levensmiddelenindustrie. Producten ervaren bijvoorbeeld veel regeldruk om te borgen dat de juiste ingrediënten informatie op het etiket terecht komt. Deze regeldruk kan worden verminderd wanneer informatie digitaal, bijvoorbeeld door gebruik van een QR-code beschikbaar mag worden gesteld aan de consumten.

Lees verder »
Leden nieuws

Food Future Event

Donderdag 23 maart jl. vond het VMT Food Future Event plaats. Tijdens het event kregen de aanwezigen een update van de laatste ontwikkelingen op het gebied van productintegriteit, productontwikkeling, voedselveiligheid en ondernemerschap in levensmiddelen

Lees verder »
Leden nieuws

Akkoord herziene Controleverordening

Het Europees Parlement heeft ingestemd met de nieuwe controleverordening. De herziene Verordening gaat uit van een risico gestuurde aanpak waarbij het aantal controles gekoppeld wordt aan het risico van een product of proces inzake veiligheid, gezondheid, dierenwelzijn, fraude, online verkoop en invoer uit derde landen.

Lees verder »
Leden nieuws

Terugkoppeling NVB workshop allergenenversleping in de bakkerij

De NVB workshop over de beheersing en risicocommunicatie inzake versleping allergenen in de bakkerij was zeer informatief. Marjan van Ravenhorst  van consultant Allergenen Consultancy lichtte op een zeer praktische wijze toe hoe de aanwezigheid van allergenen door versleping aan de hand van de VITAL systematiek te bepalen in de bakkerij. 

Lees verder »
Leden nieuws

Trainingsprogramma fysieke arbeid Industriële bakkerijen

Sinds een half jaar worden werknemers van industriële bakkerijen getraind in het veilig en verantwoord omgaan met fysieke belasting. Voor leidinggevenden is er een aanvullende training om risicovolle situaties te leren signaleren en medewerkers te motiveren om het geleerde in praktijk te brengen.

Lees verder »
Leden nieuws

Beveilig jouw bedrijfsnetwerk tegen cybercriminelen

Cybercriminaliteit stijgt hard, jaarlijks is er voor ruim 8,8 miljard euro aan
economische schade door cybercriminaliteit. Uit onderzoek van de Haagse
Hogeschool in het MKB blijkt dat 20% van de bedrijven slachtoffer zijn geworden van
cybercrime. Onderzoek van McAfee toonde eerder aan dat 39% van de bedrijven in
het MKB geen beveiligingsplan heeft.

Lees verder »