Nieuws

Arbeid en Arbeidsomstandigheden

Update CAO Bakkersbedrijf

In de ALV van mei 2017 is uitgebreid ingegaan op de ontstane situatie in de periode rond Pasen 2017. Met het afkondigen van de voorwaardelijke loonaanpassing hebben werkgeverspartijen ervoor gezorgd dat werknemers niet de dupe worden van het feit dat partijen niet tot een nieuwe cao zijn kunnen komen. Tot het moment dat zo’n nieuwe cao wordt gesloten hebben de NVB leden aangegeven de bepalingen van de laatste cao te blijven respecteren en uit te voeren.

Lees verder »
Arbeid en Arbeidsomstandigheden

Branchebrede quickscan Asbest

Zoals reeds in de nieuwsbrief van maart gemeld zijn branchepartijen in de bakkerij en zoetwarenbranche bezig met de voorbereidingen voor een branchebreed project naar asbest in productielocaties. In totaal zullen ongeveer 1.700 locaties in Nederland (1.600 bakkerij en 100 zoetwarenlocaties) via een quickscan (Letop: geen asbestinventarisatie!) worden onderzocht.

Lees verder »
Markt en Ondernemerschap

Tijd voor nieuwe inspiratie

De zomerperiode is bij uitstek de periode om nieuwe inspiratie op te doen. Of het nu in het buitenland is (op vakantie) of gewoon in de supermarkten (kijk hoe de bierbranche dat heeft gedaan). 

Lees verder »
Leden nieuws

FNLI Flitsen

Graag attenderen wij u ook in deze nieuwsbrief op een aantal FNLI Flitsen. De volgende FNLI Flitsen kunt u op het ledengedeelte van de NVB website vinden:

 • Flits 34 – NVWA verplicht controle Braziliaans vlees
 • Flits 35 – BVA en FNLI brengen Gids Content Creators Voedingsmiddelenadverteerders uit
 • BVA-FNLI Gids content creators en food adverteerders
 • Flits 36 – Oproep FNLI aan informateur Schippers
 • Oproep Levensmiddelenindustrie aan informateur
 • Voorlopige portefeuilleverdeling TK
 • Flits 37 – Opnieuw mogelijk illegaal paardenvlees verkocht in Europa
 • Flits 38 – Wisseling communicatiemanager bij de FNLI
 • Flits 39 – Lancering toolkit minerale oliën oproep om te testen
 • Flits 40 – Update 5 vrije uitloopeieren Ministerie EZ beëindigt ophokplicht pluimvee
 • Flits 41 – Save The Date 7 juni Bijeenkomst over Grondstof- en voedselzekerheid 
 • Flits 42 – Workshopserie duurzaamheidsrapportage bijna vol 
 • Nieuwsbrief 4 – Herziening standpunt volkoren NVWA Handelsreis E-commerce Shanghai GS1 Datakwaliteit
Lees verder »
Leden nieuws

Interessante publicaties

 • VoedingNu – Jodiumtekort door bio brood 
 • RIVM – Wat ligt er op ons bord
 • Prognose Food 2017-2018 ABN-AMRO rapport
 • FoodDrinkEurope Economic Bulletin Q4 2016
 • WUR Rapport verpakkingsmateriaal: Bio-based and biodegradable plastic – Facts and figures
Lees verder »
Leden nieuws

Onderzoek Consumentenbond Informatie op voedseletiketten

Begin 2017 onderzocht de Consumentenbond de mening van consumenten over informatie op levensmiddelen. De Consumentenbond stelt dat een aanzienlijke groep consumenten zich op het verkeerde been gezet voelt. Enerzijds is gebleken dat consumenten een bepaalde mate van ‘mooimakerij’ op verpakkingen acceptabel vinden. Anderzijds, stelt het consumenten teleur als de indruk wordt gewekt dat een product gezond, eerlijk en/of verantwoord is en dat niet zo blijkt te zijn.

Lees verder »
Voeding en Gezondheid

Toolbox gaat mycotoxinen in granen voorspellen

In het internationale project ‘MyToolBox (https://www.mytoolbox.eu/)’ zijn 23 overheidsinstanties, wetenschappelijke en industriële organisaties vertegenwoordigd. Het project is begin 2016 gestart en duurt 4 jaar. Het projectdoel is om de inname van mycotoxinen via voedsel te verminderen en jaarlijks tientallen miljoenen euro’s te besparen door oogstverliezen te beperken.

Lees verder »
Product en Proces

NVB volkorenbrood position paper goedgekeurd door Bestuur

Medio april heeft het Bestuur van NVB het door de Werkgroep Kwaliteit opgestelde standpunt inzake ‘volkorenbrood’ goedgekeurd. Hierin stellen we als NVB vast dat: alle graanbestanddelen waarmee het volkorenbrood bereid of gedecoreerd is en welke als ingrediënt toegepast worden, volkoren moeten zijn. Met betrekking tot deze eis is in de NVB position paper een toelichting gegeven op de (eventueel) aanwezige bestanddelen van een volkorenbrood, inclusief een toegestane uitzondering voor decoraties. De position paper is toegevoegd aan de overige NVB standpunten op: https://www.nedverbak.nl/standpunten.htm.

Lees verder »
Leden nieuws

CAO ontwikkelingen april 2017

April is een roerige maand geweest op het gebied van de cao ontwikkelingen in bakkerijland. Een ultieme poging van werkgeversorganisaties (NVB en NBOV) om tot een cao te komen mislukte op 11 april doordat het FNV niet op kwam dagen. Daardoor werd dat formele overleg afgelast. Dit vonden de werkgeversorganisaties een zeer teleurstellende ontwikkeling

Lees verder »
Arbeid en Arbeidsomstandigheden

Persbericht NVB en NBOV CAO Onderhandelingen Bakkersbedrijf

De werkgeversorganisaties in het Bakkersbedrijf (NVB en NBOV) zijn zeer teleurgesteld over de houding van met name de FNV in het onderhandelingstraject voor een nieuwe CAO in de branche. Doordat de FNV is weggebleven van het formele overleg op 11 april jl, is er geen CAO tot stand gekomen. Met alle gevolgen van dien voor de werknemers. 

Lees verder »