Nieuws

Arbeid en Arbeidsomstandigheden

Drieploegendienst: kun je daar iets mee?

Voor de één een rooster om nooit in te ruilen, voor de ander een molensteen om de nek. De drieploegendienst is zowel geliefd als gehaat. Geliefd omdat medewerkers rekenen op het vrije weekend en zweren bij de voorspelbaarheid ervan. Minder geliefd omdat het rooster weinig tot geen flexibiliteit biedt en de vijf achtereenvolgende ochtend- en nachtdiensten als zwaar worden ervaren.

Lees verder »
Arbeid en Arbeidsomstandigheden

Ook stoere bakkers hebben soms hulp nodig

Werknemers in de bakkerijbranche zijn hardwerkende mensen die trots zijn op hun werk en er veel voldoening uit halen. Maar ook gemotiveerde werknemers hebben soms te maken met psychische klachten die, als er niet tijdig hulp wordt geboden, kunnen leiden tot ziekte en verzuim. Dit is schadelijk voor de werknemer én voor de werkgever.

Lees verder »
Leden nieuws

Controles Inspectie SZW m.b.t. sociale aspecten bedrijfsvoering

In de loop van dit jaar zijn er inmiddels een tweetal NVB leden geweest waar ISZW een bezoek heeft gebracht. In die bezoeken werd in het bijzonder ingezoomd op de sociale aspecten van de bedrijfsvoering. Beide bedrijven hebben een lijst samengesteld met onderwerpen die daarbij de revue passeerden. Hartelijk dank daarvoor namens alle NVB leden.

Lees verder »
Leden nieuws

FNLI Flitsen

Graag attenderen wij u in deze nieuwsbrief op een aantal FNLI Flitsen. De volgende FNLI Flitsen kunt u op het ledengedeelte van de NVB website vinden:

  • Flits 53 – Enquête monitor duurzaam verpakken 
  • Flits 54 – Geen suiker en wederom minder zout in zomergroenten
  • Flits 55 – Denk mee over terugbrengen broeikasgasemissie in de levensmiddelenindustrie!
  • Nieuwsbrief 6 – Uitverkooptermijn Vinkje 24 maanden; Monitor duurzaam verpakken
Lees verder »
Leden nieuws

Interessante publicaties

Graag houden wij u op de hoogte van mogelijk interessante publicaties.

  • FNLI handreiking ‘Gevolgen van de toevoegingsmiddelenwetgeving ’
  • Factsheet duurzaam eten versie 2017 – Voedingscentrum
Lees verder »
Voeding en Gezondheid

Communiceren over gezondere producten

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) kijkt naar de opties om communicatie over kleinere verbeteringen van de productsamenstelling mogelijk maken. Nu mogen volgens de Europese voeding- en gezondheidsclaimwetgeving alleen reducties van 25% voor zout en voor overige 30% op het etiket worden vermeld. Voor bedrijven kan het bijvoorbeeld bij afspraken binnen het Akkoord Verbetering Productsamenstelling een extra mogelijkheid geven tot consumentencommunicatie op het etiket. 

Lees verder »
Voeding en Gezondheid

Brood in de landelijke media

De laatste tijd staat brood weer volop in de schijnwerpers. Een nieuw onderzoek beweerde dat de ene persoon anders reageert op wit- of volkorenbrood dan de ander. Hoe dit precies zit, leest in u de reactie van het NBC op dit onderzoek. Nu.nl publiceerde het artikel ‘Feit of fabel: de grootste (on)zin over brood’. Dat maakt korte metten met een aantal mythes over brood en zet de feiten helder op een rij.

Lees verder »
Markt en Ondernemerschap

Nederland Voedselland besteedt aandacht aan brood

Deze website (www.nederlandvoedselland.nl ) is door de FNLI gelanceerd en geeft de mogelijkheid om een open dialoog over voedsel en voedselproductie te houden. De site wordt door een onafhankelijke redactie beheert en bestaat inmiddels een jaar. In die tijd is al een groot aantal onderwerpen de revue gepasseerd. In de komende tijd wordt er aandacht geschonken aan brood. Vanuit diverse invalshoeken zullen bijdrages verschijnen over onder andere zoutreductie, de Warenwet, het etiket, brooddefinities en een fotoreportage over een industriële bakkerij. Consumenten en instanties kunnen op deze bijdrages reageren.

Lees verder »
Voeding en Gezondheid

Rademaker Seminar Gezondheid in de Bakkerij-sector

Op 19 september organiseert Rademaker uit Culemborg een seminar over gezondheid in de bakkerij. Bijgaand treft u de uitnodiging hiervoor aan. Als eindverantwoordelijke voor een (of meerdere) bakkerij(en) wordt u hier van ganser harte door Rademaker voor uitgenodigd.

Lees verder »
Leden nieuws

Gezocht: plaatsvervangend bestuurslid BPF Bakkersbedrijf

De bakkerijbranche kent een bedrijfstakpensioenfonds. In het bestuur van dat pensioenfonds hebben ook twee bestuursleden zitting namens de NVB. Daarnaast zijn er ook plaatsvervangende bestuursleden. De NVB heeft op dit moment een vacature voor een plaatsvervangend bestuurslid.

Lees verder »