Nieuws

Voeding en Gezondheid

Fipronil in eieren

Afgelopen zomer werd bekend dat er fipronil is gebruikt om luizen te bestrijden in de pluimveesector. Met alle gevolgen van dien voor de kippen, eieren en bedrijven die deze producten en afgeleide daarvan verwerken en verkopen. De politieke dicussie over deze crisis is nog in volle gang en is in de nationale media goed te volgen.

Lees verder »
Leden nieuws

Verodening inzake beheersingsmaatregelen acrylamide eind 2017 verwacht

De lidstaten hebben voor het voorstel van de Europese Commissie gestemd, inzake het vastleggen van maatregelen voor de beheersing van acrylamide en het vaststellen van benchmark gehaltes in levensmiddelen. Het voorstel ligt nu voor bij het Europees Parlement en de Raad. De verwachting is dat zij eind oktober akkoord gaan met het voorstel, waarna de Europese Verordening in november officieel wordt gepubliceerd.

In de komende Werkgroep Kwaliteitsvergadering – op 26 september – gaan wij dieper in op de consequenties en gevolgen voor de bakkerijen. U wordt hiervan op de hoogte gehouden.

Nynke Leonards
kennis@nedverbak.nl

Lees verder »
Leden nieuws

OPROEP

Indien u momenteel een WAO-gat uitkering of WGA-gat uitkering ontvangt van Interpolis/Achmea dan is het mogelijk dat uw uitkering stopt bij de leeftijd van 65 jaar terwijl u nog geen AOW-uitkering ontvangt.

De Stichting Aanvullende Voorziening Arbeidsongeschiktheid Bakkerijsector (SAVAB) is door FNV, CNV Vakmensen, NVB en NBOV opgericht om in het verleden teveel betaalde premie (WAO-gat verzekering) via verschillende manieren aan verzekerde werknemers terug te betalen (bijvoorbeeld door de premie van WGA-gatverzekering Plus te verlagen, ter info zie www.sociaalfondsbakkersbedrijf.nl).

Wordt u binnenkort 65 jaar?
Heeft u een WAO-gat uitkering of WGA-gat uitkering bij Achmea/Interpolis?
Stopt uw uitkering bij 65 jaar?

Zo ja, neemt u dan contact op met de heer mr. P.F. Passchier, secretaris SAVAB: tel. 0182-69 30 35 of email: passchier@nbov.nl zodat onderzocht kan worden of c.q. hoe uw inkomensdaling kan worden gecompenseerd.

Lees verder »
Markt en Ondernemerschap

500ste bericht op Bakkerspedia.nl geplaatst

Bakkerspedia heeft gistermiddag een mijlpaal bereikt: het 500ste kennisartikel is gepubliceerd. Bakkerspedia is de eigentijdse en interactieve databank van de bakkerij waar vaktechnische kennis in de vorm van vraag-en-antwoord-artikelen kan worden gehaald, gebracht en gedeeld.

Lees verder »
Arbeid en Arbeidsomstandigheden

Drieploegendienst: kun je daar iets mee?

Voor de één een rooster om nooit in te ruilen, voor de ander een molensteen om de nek. De drieploegendienst is zowel geliefd als gehaat. Geliefd omdat medewerkers rekenen op het vrije weekend en zweren bij de voorspelbaarheid ervan. Minder geliefd omdat het rooster weinig tot geen flexibiliteit biedt en de vijf achtereenvolgende ochtend- en nachtdiensten als zwaar worden ervaren.

Lees verder »
Arbeid en Arbeidsomstandigheden

Ook stoere bakkers hebben soms hulp nodig

Werknemers in de bakkerijbranche zijn hardwerkende mensen die trots zijn op hun werk en er veel voldoening uit halen. Maar ook gemotiveerde werknemers hebben soms te maken met psychische klachten die, als er niet tijdig hulp wordt geboden, kunnen leiden tot ziekte en verzuim. Dit is schadelijk voor de werknemer én voor de werkgever.

Lees verder »
Leden nieuws

Controles Inspectie SZW m.b.t. sociale aspecten bedrijfsvoering

In de loop van dit jaar zijn er inmiddels een tweetal NVB leden geweest waar ISZW een bezoek heeft gebracht. In die bezoeken werd in het bijzonder ingezoomd op de sociale aspecten van de bedrijfsvoering. Beide bedrijven hebben een lijst samengesteld met onderwerpen die daarbij de revue passeerden. Hartelijk dank daarvoor namens alle NVB leden.

Lees verder »
Leden nieuws

FNLI Flitsen

Graag attenderen wij u in deze nieuwsbrief op een aantal FNLI Flitsen. De volgende FNLI Flitsen kunt u op het ledengedeelte van de NVB website vinden:

  • Flits 53 – Enquête monitor duurzaam verpakken 
  • Flits 54 – Geen suiker en wederom minder zout in zomergroenten
  • Flits 55 – Denk mee over terugbrengen broeikasgasemissie in de levensmiddelenindustrie!
  • Nieuwsbrief 6 – Uitverkooptermijn Vinkje 24 maanden; Monitor duurzaam verpakken
Lees verder »
Leden nieuws

Interessante publicaties

Graag houden wij u op de hoogte van mogelijk interessante publicaties.

  • FNLI handreiking ‘Gevolgen van de toevoegingsmiddelenwetgeving ’
  • Factsheet duurzaam eten versie 2017 – Voedingscentrum
Lees verder »
Voeding en Gezondheid

Communiceren over gezondere producten

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) kijkt naar de opties om communicatie over kleinere verbeteringen van de productsamenstelling mogelijk maken. Nu mogen volgens de Europese voeding- en gezondheidsclaimwetgeving alleen reducties van 25% voor zout en voor overige 30% op het etiket worden vermeld. Voor bedrijven kan het bijvoorbeeld bij afspraken binnen het Akkoord Verbetering Productsamenstelling een extra mogelijkheid geven tot consumentencommunicatie op het etiket. 

Lees verder »