Nieuws

Leden nieuws

Premieoverzicht Bakkersbedrijf 2018

Op onze website hebben wij het gebruikelijke premie overzicht voor het Bakkersbedrijf gepubliceerd. Hierin treft u de meest relevante premies aan zoals die in 2018 voor het Bakkersbedrijf gelden.

Lees verder »
Leden nieuws

Kort verslag december vergadering NVB bestuur

In de decembervergadering van het NVB bestuur is uitgebreid gesproken over de lopende acties en werkonderbrekingen van het FNV. Deze vakorganisatie is het niet eens met rechtsgeldige cao die NVB ism NBOV met het CNV heeft afgesloten.

Lees verder »
Product en Proces

Transparantie rondom broodsoorten noodzakelijk

Wageningen 11 januari 2018 – Na een kritisch item over brood en de bakkerijsector in het televisieprogramma Jinek van woensdag 10 januari, stelt het Nederlands Bakkerij Centrum dat er snel wetgeving moet komen voor broodaanduidingen. Met deze wetgeving komt er transparantie richting de consument en dit versterkt het imago van brood.

Lees verder »
Leden nieuws

FNLI Flitsen

Graag attenderen wij u in deze nieuwsbrief op een aantal FNLI Flitsen. De volgende FNLI Flitsen kunt u op het ledengedeelte van de NVB website vinden:

  • Flits 84 – Mogelijke fraude met bijenwas in EU
  • Flits 86 – Aangescherpt interventiebeleid NVWA op Listeria (incl. handleiding)
  • Flits 89 – Bas Alblas nieuwe voorzitter bestuur
  • Nieuwsbrief 10
  • FNLI InFocus 3 – Optimaliseren agifte exportverklaringen
Lees verder »
Leden nieuws

Interessante publicatie

Wij hebben voor u weer een intgeressante publicatie gevonden. Het document is via de leden login van onze website te downloaden.

  • RIVM contaminanten inname bij eten volgens ‘schijf van vijf’ 2017
Lees verder »
Leden nieuws

Zoutmonitoring

In opdracht van het NVB Bestuur heeft NBC de negende landelijke zoutmonitoring in brood uitgevoerd. Er zijn 512 broden bemonsterd bij ambachtelijke bakkers, industriële bakkerijen als bij retailbedrijven. Het onderzoek heeft plaatsgevonden in de periode van juni tot en met november 2017. 

Lees verder »
Leden nieuws

Europese Verordening inzake reductie acrylamide vorming gepubliceerd

De Europese Commissie (EC) heeft eind november 2017 Verordening (EU) 2017/2158 tot vaststelling van risicobeperkende maatregelen en referentieniveaus voor de reductie van de acrylamidegehalten in levensmiddelen gepubliceerd. De EC heeft de Verordening opgesteld op basis van de conclusies van de Europese voedselveiligheid autoriteit (EFSA) met betrekking tot de kankerverwekkende eigenschappen van acrylamide.

Lees verder »
Arbeid en Arbeidsomstandigheden

Kom naar de bijeenkomst ‘Fit en veilig werken in de nacht’

Kom naar de bijeenkomst ‘Fit en veilig werken in de nacht’ en win een VIP arrangement voor 10 personen bij een thuiswedstrijd van FC Utrecht`. Nachtwerk hoort bij de bakkerijsector. Dat dat gezondheidsrisico’s met zich mee kan brengen is wel bekend. Nachtwerkers hebben bijvoorbeeld een hoger risico op diabetes en hart- en vaatziekten.

Lees verder »