Nieuws

Arbeid en Arbeidsomstandigheden

Nieuwe CAO; Flexibiliteit voor beide partijen

De nieuwe CAO voor het bakkersbedrijf laat helaas nog op zich wachten. In zijn maandelijkse column in Bakkerswereld gaat NVB directeur Wim Kannegieter nader in op de belangrijkste struikelblokken in dit proces. Tevens een oproep aan de vakorganisaties om weer aan tafel te komen zitten. 

Lees verder »
Markt en Ondernemerschap

Toekomst broodbranche

In de maart column van Bakkerswereld gaat Wim Kannegieter in op de toekomst van de broodbranche en de noodzaak tot imagocampagnes om de vele positieve aspecten van brood te belichten. 

Lees verder »
Leden nieuws

FNLI Flitsen

Graag attenderen wij u ook in deze nieuwsbrief op een aantal FNLI Flitsen. De volgende FNLI Flitsen kunt  u op het ledengedeelte van de NVB website vinden:

  • Flits 14 – Input- en informatiesessies IMVO Convenant Voedingsmiddelen
  • Flits 15 – FNLI ondersteunt verklaring Nationale Voedseltop
  • Flits 16 – Nieuwe update status vrije uitloopeieren
  • Flits 17 – Update 3 status vrije uitloopeieren
  • Flits 18 – Tweede Kamer neemt Wet Zorgplicht Kinderarbeid aan
  • Flits 19 – Marian Geluk volgt per 1 mei Philip den Ouden op als directeur FNLI
  • Flits 20 – Wijziging spelregels delen etiketinformatie uit GS1 met derden
  • Flits 21 – Uitnodiging Themadag Voedselcontactmaterialen op 11 mei 
  • Nieuwsbrief 2 – Risicogestuurd toezicht NVWA; Boetes bij onvoldoende datakwaliteit; Kostenloze sessie over uitwisseling reststromen om 23 maart in Delft .
Lees verder »
Voeding en Gezondheid

Save the date: 4 april 2017 – NVB Workshop mogelijkheden gezondheidsclaims in de bakkerij

Wist u dat er reeds 80 toegestane voeding- en gezondheidsclaims zijn waar de bakkerijsector op haar producten gebruik van zou kunnen maken? De positieve gezondheidscommunicatie is een kans voor de sector. De commerciële vertaalslag vraagt een nauwe samenwerking tussen de afdelingen – commercie, marketing en kwaliteit – binnen uw bakkerij. Om die reden organiseert NBC in opdracht van NVB, een praktische Workshop Claims waarbij ontwikkelingen, mogelijkheden en de theorie aan bod komen. Met fictieve casussen en uitgewerkte voorbeelden van commerciële uitingen door Alfred (reclamebureau) wacht ons een inspirerende ochtend op dinsdag 4 april.

Binnenkort ontvangt u meer informatie over deze praktische workshop in uw mailbox.

Lees verder »
Product en Proces

NVB workshop ‘Beheersing en risicocommunicatie inzake versleping allergenen in de bakkerij’

NVB nodigt u – als NBV-lid – uit voor de interactieve workshop ‘Beheersing en risicocommunicatie inzake versleping allergenen in de bakkerij’. De Europese verordening (verstrekking van voedselinformatie aan consumenten) kent geen wettelijke verplichting tot het vermelden van allergenen die aanwezig (kunnen) zijn als gevolg van versleping. Toch dient u de allergische consument te voorzien van volledige en juiste informatie over de aanwezigheid van allergenen als gevolg van versleping. Hoe gaat u als bakkerij om met de inschatting of er een risico (= kans x effect) bestaat?

Lees verder »
Leden nieuws

Terugkoppeling workshop DatakwaliTijd 2.0

GS1 heeft een informatieve sessie verzorgt voor NVB leden op 14 februari jl. Naar aanleiding van de workshop DatakwaliTijd 2.0 heeft GS1 een terugkoppeling over de onderwerpen die naar voren kwamen uitgewerkt. Daarnaast vindt u ter informatie de presentatie.

Lees verder »
Voeding en Gezondheid

Volkorenboterham meest gegeten broodsoort

De volkorenboterham is op dit moment de meest favoriete broodsoort van Nederland. Dit blijkt uit recent onderzoek van onderzoeksbureau GfK in opdracht van het Nederlands Bakkerij Centrum en de NVB. De volkorenboterham vervangt hiermee de bruine boterham (tarwe boterham) die jarenlang het meest gegeten broodproduct was.

Lees verder »
Markt en Ondernemerschap

Nationale Voedseltop: Nederland koploper gezonde en duurzame voeding

Donderdag 26 januari vond de eerste Nationale Voedseltop plaats in Den Haag. De top is een initiatief van de ministeries Economische Zaken; Volksgezondheid, Welzijn en Sport; Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking; en Infrastructuur en Milieu. De inzet is dat het voor consumenten makkelijk is om lekker en gezond te eten en dat we bestaande en nieuwe producten gezonder maken. Verstrekking van heldere informatie via het etiket en bijvoorbeeld een app over gezonde, duurzame en veilige voedselkeuzes zullen speciale aandachtsgebieden zijn.

Lees verder »
Leden nieuws

Notificatieperiode wijziging Warenwetbesluit Meel en brood verlengd

Slowakije heeft een zogenaamde uitvoerig gemotiveerde mening ingediend bij de Europese Commissie, waardoor de reactietijd op de notificatie van het wijzigingsdocument Warenwetbesluit Meel en brood van maart uitgesteld is naar 6 juni 2017. Dit verlaat mogelijk de inwerkingtredingsdatum van het herziene Warenwetbesluit. Het is nog niet bekend wat de reactie van Slowakije precies inhoud.

Lees verder »
Arbeid en Arbeidsomstandigheden

Workshop winnaars prijsvraag Blij met Stofvrij

Op Valentijnsdag 2017 hebben de winnaars van de prijsvraag “Wat weet jij van meelstof?” aan een workshop van Meesters Boulanger Wilfred Haafs en Hiljo Hillebrand deelgenomen. Tijdens de workshop werd een grote variëteit aan producten gemaakt; van pizzaatjes tot desembrood.De deelnemers moesten zelf hard aan het werk, maar het resultaat was er dan ook naar. Doordat de deelnemers een zeer verschillende achtergrond hadden (ervaren, leerling, industrie, ambacht) was er ook veel van elkaar te leren. Men was unaniem enthousiast en geïnspireerd.

Lees verder »

AIBI Congress 2017 Versailles – France

Van 25 tot en met 28 mei wordt het tweejaarlijkse AIBI congress gehouden. Dit keer in de historische omgeving van Versailles bij Parijs in Frankrijk. Traditioneel gaat een behoorlijke delegatie vanuit NVB leden naar het AIBI congres. De deelnemers komen daar altijd geinspireerd van terug. Bezoek aan het AIBI congres is vaak de basis geweest voor nieuwe ontwikkelingen en investeringen in bedrijven van NVB leden. Mis deze kans dus niet. 

Lees verder »