Nieuws

Leden nieuws

FNLI Flitsen

Graag attenderen wij u in deze nieuwsbrief op een aantal FNLI Flitsen. De volgende FNLI Flitsen kunt u op het ledengedeelte van de NVB website vinden:

  • Flits 53 – Enquête monitor duurzaam verpakken 
  • Flits 54 – Geen suiker en wederom minder zout in zomergroenten
  • Flits 55 – Denk mee over terugbrengen broeikasgasemissie in de levensmiddelenindustrie!
  • Nieuwsbrief 6 – Uitverkooptermijn Vinkje 24 maanden; Monitor duurzaam verpakken
Lees verder »
Leden nieuws

Interessante publicaties

Graag houden wij u op de hoogte van mogelijk interessante publicaties.

  • FNLI handreiking ‘Gevolgen van de toevoegingsmiddelenwetgeving ’
  • Factsheet duurzaam eten versie 2017 – Voedingscentrum
Lees verder »
Voeding en Gezondheid

Communiceren over gezondere producten

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) kijkt naar de opties om communicatie over kleinere verbeteringen van de productsamenstelling mogelijk maken. Nu mogen volgens de Europese voeding- en gezondheidsclaimwetgeving alleen reducties van 25% voor zout en voor overige 30% op het etiket worden vermeld. Voor bedrijven kan het bijvoorbeeld bij afspraken binnen het Akkoord Verbetering Productsamenstelling een extra mogelijkheid geven tot consumentencommunicatie op het etiket. 

Lees verder »
Voeding en Gezondheid

Brood in de landelijke media

De laatste tijd staat brood weer volop in de schijnwerpers. Een nieuw onderzoek beweerde dat de ene persoon anders reageert op wit- of volkorenbrood dan de ander. Hoe dit precies zit, leest in u de reactie van het NBC op dit onderzoek. Nu.nl publiceerde het artikel ‘Feit of fabel: de grootste (on)zin over brood’. Dat maakt korte metten met een aantal mythes over brood en zet de feiten helder op een rij.

Lees verder »
Markt en Ondernemerschap

Nederland Voedselland besteedt aandacht aan brood

Deze website (www.nederlandvoedselland.nl ) is door de FNLI gelanceerd en geeft de mogelijkheid om een open dialoog over voedsel en voedselproductie te houden. De site wordt door een onafhankelijke redactie beheert en bestaat inmiddels een jaar. In die tijd is al een groot aantal onderwerpen de revue gepasseerd. In de komende tijd wordt er aandacht geschonken aan brood. Vanuit diverse invalshoeken zullen bijdrages verschijnen over onder andere zoutreductie, de Warenwet, het etiket, brooddefinities en een fotoreportage over een industriële bakkerij. Consumenten en instanties kunnen op deze bijdrages reageren.

Lees verder »
Voeding en Gezondheid

Rademaker Seminar Gezondheid in de Bakkerij-sector

Op 19 september organiseert Rademaker uit Culemborg een seminar over gezondheid in de bakkerij. Bijgaand treft u de uitnodiging hiervoor aan. Als eindverantwoordelijke voor een (of meerdere) bakkerij(en) wordt u hier van ganser harte door Rademaker voor uitgenodigd.

Lees verder »
Leden nieuws

Gezocht: plaatsvervangend bestuurslid BPF Bakkersbedrijf

De bakkerijbranche kent een bedrijfstakpensioenfonds. In het bestuur van dat pensioenfonds hebben ook twee bestuursleden zitting namens de NVB. Daarnaast zijn er ook plaatsvervangende bestuursleden. De NVB heeft op dit moment een vacature voor een plaatsvervangend bestuurslid.

Lees verder »
Leden nieuws

ARBO wet en aanpassingen

Tijdens een zeer goed bezochte workshop over de nieuwe ARBO wet ging AWVN jurist Jan Mathies in op de nieuwe elementen in de ARBO wet die per 1 juli ingaat. De kernelementen daarin waren de gewijzigde rol van de preventiemedewerker, de ARBO-arts c.q. ARBO-dienst en de nieuwe bepalingen m.b.t. een second opinion mogelijkheid voor werknemers.

Lees verder »
Leden nieuws

Kort verslag bestuursvergadering NVB juni 2017

In de laatste vergadering voor de zomerperiode heeft het bestuur zeer uitgebreid stilgestaan bij de stand van zaken rond de cao onderhandelingen en de te nemen vervolgstappen. Op de belangrijkste onderdelen is een standpunt bepaald en kunnen vervolgstappen worden ondernomen. De eerste stap hierin is om samen met de NBOV op een lijn te komen.

Lees verder »
Leden nieuws

FNLI Flitsen

Flits 43 – FNLI publiceert jaaroverzicht 2016
Flits 44 – Reminder U kunt zich nog opgeven voor FutureProef!
Flits 45 – Extra impuls voor uitvoering brancheplan verduurzaming verpakkingen
Flits 46 – Update ontwikkeling Voedingsapp EtiketWijzer Voedingscentrum
Flits 47 – Informatiebijeenkomst 29 juni over voedingsmiddelenreclame op sociale media
Flits 49 – Terugblik themadag voedselcontactmaterialen 11 mei
Flits 50 – Geef uw product op voor de FNLI Treasurebox!
Flits 51 – Sessie kennisuitwisseling met NVWA over optimaliseren afgifte verklaringen
Flits 52 – Is uw productie afdoende beschermd tegen cybercriminaliteit
FNLI Nieuwsbrief 5

Lees verder »