Nieuws

Voeding en Gezondheid

Nieuwe versie van VITAL – VITAL 3.0

Een nieuwe versie van VITAL -3.0- is gelanceerd door Allergen Bureau. De aanpassingen in deze versie zijn vastgesteld op basis van de aanbevelingen van het Scientific Expert Panel. Dit Panel

Lees verder »
Leden nieuws

Overzicht regelingen en subsidies

In de vorige nieuwsbrief is een overzicht gestuurd van algemene regels en richtlijnen m.b.t. subsidiemogelijkheden. Hierop zijn veel reacties gekomen. Er was ook vraag naar een overzicht van de regelingen die op dit moment actueel zijn bij RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).

Lees verder »
Leden nieuws

Pensioen en mogelijkheden tot eerder stoppen

Dit voorjaar heeft de NVB een workshop pensioenen georganiseerd voor HRM functionarissen. Deze workshop kende veel respons. Uiteindelijk werden er twee sessies gehouden. De interactie tussen de pensioenuitvoerder en de NVB vertegenwoordigers heeft veel kennis en informatie opgeleverd voor alle deelnemers aan de bijeenkomsten. Een aantal leden hebben sindsdien sessie in het eigen bedrijf laten verzorgen. Daardoor konden personeelsleden op een laagdrempelige en informele wijze worden geïnformeerd over de mogelijkheden binnen het bakkerspensioenfonds om eerder te stoppen met werken.

Lees verder »
Leden nieuws

Kort verslag bestuursvergadering oktober 2019

In de oktober bestuursvergadering is uitgebreid gesproken over de ontwikkelingen op het pensioenvlak binnen de bakkerijbranche. De ontwikkeling is niet positief. Dat geldt overigens niet alleen voor de bakkerijbranche maar ook voor heel veel andere pensioenfondsen. Zowel bedrijfstakfondsen als bedrijfspensioenfondsen.

Lees verder »
Algemeen

De EU broodcampagne is succesvol

De Broodimagocampagne werpt haar vruchten af. Over de eerste helft van 2019 is in Nederland een volumestijging van 3,5% gerealiseerd. Dat is echt een trendbreuk. In zijn maandelijkse Bakkerswereld column

Lees verder »
Leden nieuws

FNLI Flitsen

Graag attenderen wij u in deze nieuwsbrief op een aantal FNLI Flitsen. • FNLI-nieuwsbrief september • Flits 32 | FNLI-inbreng internetconsultatie ‘wet oneerlijke handelspraktijken’ • Flits 33 | Preventieakkoord besproken

Lees verder »