Nieuws

Algemeen

Aankondiging datum Voorjaars Algemene Ledenvergadering NVB

Dit voorjaar zal er weer een sociale activiteit georganiseerd worden rond de Voorjaars Algemene Ledenvergadering van de NVB. Dit naar aanleiding van de vraag hieromtrent vanuit de leden tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering in november 2014. Ook zal er een onderhoudend programma zijn voor de dames terwijl de heren/dames bijeen zullen zijn voor de feitelijke ALV.

Lees verder »
Arbeid en Arbeidsomstandigheden

De Wet werk en zekerheid (Wwz) is een feit

Op 1 januari 2015 zijn de eerste veranderingen in gegaan: een aantal wijzigingen op het gebied van flexibele arbeid. Per 1 juli 2015 gaan de meest ingrijpende aanpassingen in: wijziging van het ontslagrecht, de wettelijke transitievergoeding en de inperking van de ketenbepaling.

Lees verder »
Arbeid en Arbeidsomstandigheden

WGA Hiaat mantelovereenkomst Bakkersbedrijf een feit

Op donderdag 8 januari 2015 hebben de werkgeversverenigingen NVB (industriële bakkerijen), NBOV (ambachtelijke bakkerijen) en werknemersverenigingen FNV en CNV Vakmensen, verenigd in de Stichting Aanvullende Voorziening Arbeidsongeschiktheid Bakkerijsector (SAVAB)  met De Goudse Verzekeringen een mantelovereenkomst gesloten. Daarmee stellen wij u en uw medewerkers in de gelegenheid een WGA-gatverzekering af te sluiten tegen de gevolgen van inkomensverlies bij langdurige arbeidsongeschiktheid van uw medewerkers.

Meer informatie over de recentelijk afgesloten WGA Hiaat verzekering Bakkersbedrijf bij de Goudse treft u aan op de website van het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf.

Lees verder »
Voeding en Gezondheid

Eindelijk! We mogen weer een volkoren boterham.

Heb jij die granen ook zo gemist de afgelopen jaren? Goed nieuws, de anti-tarwetrend komt tot zijn eind. Uit recent onderzoek blijkt dat het eten van volkorengranen goed is voor je hart. Wij vroegen onze voedingsdeskundige Carina Noordervliet wat zij van al die graantoestanden vindt. Mogen we nu wel of toch niet een volkoren boterham?

Lees verder »
Voeding en Gezondheid

Eten van volkoren zou sterftekans verlagen

WAGENINGEN – Deze week publiceerde de American Medical Association de resultaten van een langdurig en grootschalig onderzoek onder ruim 118.000 mensen. Die resultaten brengen volkorenconsumptie in verband met met een lagere sterftekans, onder meer bij hart- en vaatziekten. De uitkomsten van het onderzoek van de Havard Medical School is daarmee een bevestiging van eerder onderzoek naar de positieve effecten van volkorengranen.

Lees verder »
Markt en Ondernemerschap

Branchemotinor Brood Rabobank 12-2014

Recentelijk heeft de Rabobank een monitor rapportage uitgebracht over de broodsector. De visie van deze belangrijke speler in de banksector over de broodbranche willen wij u niet onthouden.

Lees verder »
Arbeid en Arbeidsomstandigheden

Premieoverzicht 2015

Zoals gebruikelijk ontvangt u aan het einde van het jaar/begin van het nieuwe jaar van de NVB een overzicht van diverse premies zoals die in het nieuwe jaar zullen gaan gelden. 

Lees verder »
Leden nieuws

Kort verslag bestuursvergadering NVB december 2014.

16 december is het bestuur van de NVB voor het laatst in 2014 bijeen geweest. Die bestuursvergadering was voor Willemijn van de Boogaard, in verband met haar vertrek bij Bakkersland, ook haar laatste vergadering in NVB verband. De ontstane vacature zal op korte termijn vanuit Bakkersland worden ingevuld.

Lees verder »
Algemeen

Goede Kerstdagen en beste wensen voor het nieuwe jaar

In 2014 heeft de NVB op een groot aantal terreinen uw belangen behartigd. Dat kon zij ook alleen maar door de inzet, input en betrokkenheid van de vertegenwoordigers van haar leden. Als NVB danken wij alle mensen die hierbij inbreng hebben gehad daar heel hartelijk voor. Zonder uw inbreng zou de NVB niet staan waar het nu staat. En zouden uw belangen minder optimaal zijn behartigd. 
Het is heel mooi om te constateren dat in 2014 eerder sprake is van een toename van participatie van leden bij de activiteiten van de NVB dan een afname. Laten we deze trend in 2015 vooral doorzetten zou ik zeggen.

Namens Nynke Leonards (Kennis), Babs Bruil (Kennis) , Anita Top (Administratie), David de Bruijn (Communicatie), Monique en Jeanette (Secretariaat) wensen wij u allen hele prettige Kerstdagen toe en voor het nieuwe jaar veel gezondheid, zowel persoonlijk als allen die u dierbaar zijn, en alle goeds, zowel in commercieel als in persoonlijk opzicht.

Dank voor het vertrouwen gedurende het afgelopen jaar. Ook in 2015 zullen wij allen weer klaar staan om uw belangen, in welke vorm dan ook, te behartigen.

Wim Kannegieter

Lees verder »

Branchemonitor Brood Rabobank

Ziet u er brood in?

De Nederlandse broodmarkt rijst nauwelijks, maar voor de komende jaren is er voldoende perspectief. Supermarkten kunnen niet meer zonder brood en de consument draagt ook de ambachtelijke bakker nog altijd een warm hart toe. Wél zijn authenticiteit en onderscheidende producten een pre in de branche. Wat bakt u er eigenlijk van? Is uw businessmodel toekomstbestendig, of is een nieuwe strategie broodnodig? Lees de BrancheBarometer Brood voor tips, trends en kansen.

 

Bron: www.rabobank.nl

Lees verder »
Product en Proces

Definitie niet-voorverpakte levensmiddelen verruimd

Na een jarenlang overleg tussen de brancheorganisaties (NBOV, NVB), NBC en de overheid, zijn op 13 december jl. de nieuwe etiketteringsregels ingegaan. In het afgelopen jaar hebben wij alle bakkers hierover regelmatig geïnformeerd. Op 12 december ontvingen wij van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) bericht over de nieuwe definitie van niet-voorverpakte levensmiddelen. In dit bericht informeren wij u verder.

Lees verder »