Nieuws

Markt en Ondernemerschap

Stichting Reclame Code start bewustwordingscampagne

De Stichting Reclame Code (SRC) is een bewustwordingscampagne gestart waarin twee vragen centraal staan: Hoe duidelijk moet reclame zijn? en Hoe fatsoenlijk moet reclame zijn?
De Nederlandse Reclame Code (NRC) bepaalt dat reclame herkenbaar, betrouwbaar, fatsoenlijk en eerlijk moet zijn. Op www.checkdereclamecode.nl kunt u als bedrijf controleren of uw commerciële communicatie voldoet aan de code. Er wordt in de campagne veel aandacht besteed aan reclame-uitingen op social media, zoals Facebook en Twitter.

Nynke Leonards
kennis@nedverbak.nl

Lees verder »
Leden nieuws

Opheffingskosten Productschap Akkerbouw

Zoals bekend heeft de politiek besloten om de Productschappen op te heffen. Dit in het kader van het voornemen om de regeldruk voor bedrijven en het bedrijfsleven te verminderen. Wel heeft de overheid aangegeven dat de kosten voor opheffing van de Productschappen voor rekening moeten komen van het bedrijfsleven.

Lees verder »
Leden nieuws

Korte samenvatting bestuursvergadering Oktober 2014

Tijdens de bestuursvergadering van Oktober 2014 is met de NVB vertegenwoordigers in het bestuur van het BPF Bakkerijen gesproken over de aanpassingen in het pensioensysteem en de keuzes die gemaakt zouden moeten gaan worden. Centraal hierbij stond de kwestie in hoeverre de kosten van het beheer van het pensioenfonds en de opzet van het pensioenfonds zodanig kunnen worden gaan ingericht dat de betaalbaarheid hiervan voor de werknemers en werkgevers nog aanwezig blijft. 

Lees verder »
Voeding en Gezondheid

Praktijktips claims in de bakkerijbranche

De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) heeft in de achterligende jaren duizenden aanvragen voor generieke gezondheidsclaims beoordeeld. Slechts 222 werden voldoende bewezen geacht. Dit zijn de gezondheidsclaims die u mag gebruiken als u aan de bijbehorende voorwaarden voldoet.

Lees verder »
Voeding en Gezondheid

Doodsbang voor koolhydraten in brood?

Het NBC monitort 24 uur per dag de berichtgeving op internet en sociale media over brood. Momenteel zien we een grote trend als het gaat om koolhydraten. Er bestaan nogal wat misopvattingen over koolhydraten waardoor brood veelal als negatief wordt gezien. Het Kennisloket van NBC heeft een compleet dossier op haar website waaronder een artikel met de meest hardnekkige fabels over koolhydraten.

Lees verder »
Arbeid en Arbeidsomstandigheden

Symposium De Gezonde Werkvloer: De vloer op!

Op dinsdagmiddag 7 oktober organiseren de Stichting van de Arbeid en het Convenant Gezond Gewicht het symposium ‘De Gezonde Werkvloer: De vloer op!’
Dit jaar gaat het symposium in op structureel vitaliteitsbeleid. Hoe wordt de gezonde keuze de normale keuze en hoe kun je gewoontes doorbreken en gedrag veranderen? In een break-outsessie gaat u met elkaar en met Paul Rosenmöller in gesprek. Het programma vindt u hier .

Nynke Leonards
kennis@nedverbak.nl

Lees verder »
Leden nieuws

FNLI lidmaatschap

FNLI lidmaatschap

Graag attenderen wij u ook in deze nieuwsbrief op een aantal FNLI Flitsen. U kunt zich als lid van NVB direct zelf registreren bij het FNLI secretariaat en hiermee aanmelden voor de nieuwsbrieven, flitsen, extranet, etc. Dit kunt u doen door een mail te sturen naar: secretariaat@fnli.nl.

De volgende FNLI Flitsen kunt u op het ledengedeelte van de FNLI website vinden:

–          Flits 90 – Website Akkoord Verbetering Productsamenstelling online

–          Flits 97 – Digitale etiketinformatie toelichting Jumbo omtrent Brandbank

Flits 101 – Taskforce Voedselvertrouwen lanceert Ketenborging.nl: onaangekondigde inspecties belangrijke eis

Lees verder »
Leden nieuws

Handboek voor beoordeling van sociale impact van producten

Het handboek is een eerste stap, de methodiek wordt nu verder getest en verfijnd. De FNLI volgt relevante ontwikkelingen in de Commissie Duurzaamheid en analyseert de methode verder op relevantie voor de levensmiddelenindustrie, en consistentie met internationale richtlijnen voor duurzaamheid en MVO, zoals ISO26000 en de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen.

Lees verder »
Leden nieuws

Reclame Code Commissie ziet de term `gezond´ als gezondheidsclaim

De FNLI bericht in Flits 102 over een recente uitspraak van de Reclame Code Commissie (RCC) die verstrekkende gevolgen kan hebben voor de communicatie over producten, waarbij gebruik gemaakt wordt van de term ‘gezond’. De RCC stelt dat artikel 10 lid 3 van de Claimsverordening van toepassing is: “Verwijzingen naar algemene, niet-specifieke voordelen van de nutriënt of het levensmiddel voor de algemene gezondheid of voor het welzijn op het gebied van gezondheid zijn alleen toegestaan indien zij gepaard gaan met een specifieke gezondheidsclaim die is opgenomen in de in de artikelen 13 en 14 bedoelde lijsten”

Lees verder »
Leden nieuws

Samenvatting TC AIBI

 De Technische Commissie van AIBI is 16 september bijeen gekomen. Met op de agenda onderwerpen als acrylamide, enzymen, tolerantiewaarden, etc. Hier leest u een samenvatting van hetgeen is besproken.

Lees verder »