Nieuws

Arbeid en Arbeidsomstandigheden

Persbericht NBA: Trainen loont, ook in de industrie

Staan de plannen voor uw bedrijf voor 2015 al in de steigers? Weet u al precies wat u komend jaar wilt bereiken en hoe u dat gaat doen? Horen verdere kwaliteitsverbetering, daling van derving, efficiency en het voorkomen en (nog) sneller oplossen van storingen bij de doelen voor volgend jaar? 

Lees verder »
Algemeen

Afscheidsreceptie Albert Schipper en seminar Brood en Gezondheid

Zoals wellicht bekend heeft Albert Schipper begin september officieel afscheid genomen van de branche en is hij door de vele aanwezigen tijdens die receptie en het seminar Brood en Gezondheid ruimschoots in de spotlights gezet. En dat is natuurlijk geheel terecht. Want de NVB heeft afscheid genomen van een voorzitter die maar liefst 25 jaar aan het roer van de vereniging heeft gestaan. Niet onlogisch dat Ruud van Erp, als nieuwe voorzitter van de NVB,  Albert mocht benoemen tot 3e erelid van de NVB (na Hans Koster en Bram Mandemaker). 

Lees verder »
Algemeen

Ruud van Erp nieuwe NVB voorzitter

Tijdens de bestuursvergadering van september is Ruud van Erp tot voorzitter benoemd van d NVB. Van Erp, in het dagelijks leven Algemeen Directeur Delifrance Nederland, volgt hiermee Eugène Scholten op die eind augustus de voorzitterfunctie heeft neergelegd naar aanleiding van zijn vertrek bij Bakkersland.

Lees verder »
Markt en Ondernemerschap

Ik heb dit werk niet gedaan om herinnerd te worden

Na 25 jaar neemt Albert Schipper (65) afscheid als voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij. Een bruggenbouwer en een pleitbezorger voor industriële bakkerijen verdwijnt van het toneel. Gesprek met een bestuurder/ondernemer over jaloezie, samenwerken, de wereld een beetje beter maken en de kwaliteit van het industriële brood. “De kwaliteit van het industriële brood is beter dan van het ambachtelijke brood.”

Lees verder »
Leden nieuws

FNLI lidmaatschap

Graag attenderen wij u ook in deze nieuwsbrief op een aantal FNLI Flitsen. U kunt zich als lid van NVB direct zelf registreren bij het FNLI secretariaat en hiermee aanmelden voor de nieuwsbrieven, flitsen, extranet, etc. Dit kunt u doen door een mail te sturen naar: secretariaat@fnli.nl.

De volgende FNLI Flitsen kunt u op het ledengedeelte van de FNLI website vinden:
– Flits 81 – Toch Frans verbod op gebruik van Bisphenol A
– Flits 83 – Tarief Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen 2015
– Flits 84 – Maak gebruik van subsidiemogelijkheden verduurzaming voedsel!
– Flits 88 – FNLI-reactie op “Verborgen dieren” campagne foodwatch
– Flits 89 – Digitale etiketinformatie: steeds meer fabrikanten vullen GS1-database
– Flits 99 – Uw visie op onze industrie doe mee aan korte enquête t.b.v. FNLI Monitor 2014!

Lees verder »
Leden nieuws

Koppeling PS in foodservice en GS1 Data Source gerealiseerd

Industrie en retail ontwikkelen één database voor de registratie en uitwisseling van etiketinformatie: GS1 Data Source (DAS). Hierbij informeren wij u dat een koppeling tussen PS in foodservice en GS1 DAS gerealiseerd is. Indien u uw productgegevens in PS in foodservice heeft staan, kunt u door gebruik te maken van deze koppeling uw data dupliceren naar de database van GS1.

Lees verder »
Leden nieuws

Notulen bestuursvergadering NVB augustus 2014

Op de eerste bestuursvergadering na de zomervakantie is afscheid genomen van bestuurslid Niels Vreugdenhil van Bake Five. Niels gaat per 1 september een andere functie oppakken bij Boboli Bunschoten-Spakenburg. Als vervanger voor de vacante Bake Five zetel wordt Johan Pater voorgedragen. Lees het gehele verslag

Lees verder »
Leden nieuws

Brood wat zit er in – New Scientist

Tarwe voedt de mensheid al duizenden jaren, maar ligt nu ineens onder vuur. Het gluten in dit graan zou giftig en verslavend zijn, en overgewicht en alzheimer veroorzaken. Zijn gluteneiwitten werkelijk zo’n grote boosdoener? The New Scientist schreef er een uitgebreid artikel over. Lees het hele artikel

Lees verder »
Leden nieuws

Seminar Brood & Gezondheid

Op dinsdag 9 september a.s organiseert de NVB een seminar Brood en Gezondheid. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Het seminar wordt gehouden in de Business University Nijenrode, Straatweg 25 in Breukelen. Vanaf 14.00 uur staan de deuren van de Neelie Kroes hal voor u open. Het seminar begint om 14.30 en zal tot plm. 16.45 uur duren.

Sprekers zijn:

1. Aalt Dijkhuizen, boegbeeld van de Topsector Agri&Food, ex rector magnificus van WUR
2. Prof. Dr. Fred Brouns van de Universiteit van Maastricht
3. Nard Clabbers van TNO over de diverse brood onderzoeken vanuit het topsectorenbeleid.

Hanno Spanninga is de dagvoorzitter.

Aanmelden kan door middel van het sturen van een email naar secretariaat@nedverbak.nl onder vermelding van uw naam en het bedrijf waarvoor u werkzaam bent.

Lees verder »
Leden nieuws

FNLI lidmaatschap

Graag attenderen wij u ook in deze nieuwsbrief op een aantal FNLI Flitsen. U kunt zich als lid van NVB direct zelf registreren bij het FNLI secretariaat en hiermee aanmelden voor de nieuwsbrieven, flitsen, extranet, etc. Dit kunt u doen door een mail te sturen naar: secretariaat@fnli.nl.

De volgende FNLI Flitsen kunt u op het ledengedeelte van de FNLI website vinden:
– Flits 69 – Consumentenbond: onvoldoende informatie herkomst
– Flits 70 – Aankondiging FNLI-workshop “Export boost Groot-Brittannië” op 11 september 2014
– Flits 71 – FNLI speelt actieve rol in Taskforce Voedselvertrouwen
– Flits 72 – NVWA start openbaarmaking controleresultaten lunchrooms
– Flits 76 – Minder dan vijf maanden te gaan om uw etiketten aan te passen

Babs Bruil
kennis@nedverbak.nl

Lees verder »
Voeding en Gezondheid

Kooi-eieren op de politieke en maatschappelijke agenda

Er is een nieuwe campagne van dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier die zich richt op fabrikanten die kooi-eieren gebruiken in hun producten. Het is te verwachten dat Wakker Dier de fabrikanten die niet aan de wensen van Wakker Dier voldoen, openbaar maakt. 

Lees verder »