Nieuws

Leden nieuws

FNLI Wegwijzer Verduurzaming

De FNLI heeft voor haar leden de Wegwijzer Verduurzaming gelanceerd: een handige online tool waarmee u direct antwoord krijgt op vragen over het hoe, het wat en het waarom van verduurzaming in de levensmiddelenindustrie. Daarmee zet de levensmiddelenindustrie verduurzaming in de volgende versnelling.

Lees verder »
Leden nieuws

Loondoorbetaling bij ziekte

Afgelopen maand is over dit onderwerp een bijeenkomst geweest bij het VNONCW. Het voorstel van de Minister van Sociale Zaken is om eerste jaar voor rekening van werkgever te laten zijn. En tweede jaar te laten vervallen. Het voorlopig kabinetsstandpunt hieromtrent is dat loondoorbetaling bij ziekte het grootste is bij kleine bedrijven. Daarom wordt in het voorstel grens bij bedrijven 10 werknemers en minder. En het risico daaromtrent dan collectief verzekeren. Mag ook naar publieke verzekeraars.

Lees verder »
Leden nieuws

Bestuursvergadering NVB oktober 2015

Tijdens de bestuursvergadering van oktober heeft het NVB bestuur de ledenvergadering van 10 november voorbereid en uitgewerkt. Hiertoe is de begroting van de NVB en de contributietabel voor 2016 geaccordeerd. In organisatorisch opzicht zijn de voorstellen m.b.t. de bestuurssamenstelling en de samenstelling van de vertegenwoordigingen voorzien van een bestuursfiat.

Lees verder »
Leden nieuws

Tweede thema `Maakt brood dik´ van broodcampagne in volle gang

Het tweede thema; ‘Maakt brood dik’ van het broodoffensief ‘Brood, wat zit daarin?’ is in volle gang. De radiocommercials over ‘overgeblazen gevoel’ en ‘maakt brood dik’ zijn net gestopt na twee weken op vooraanstaande zenders zoals 538, 100% NL, 3FM en SkyRadio te zijn uitgezonden. Graag vertellen wij u meer over het verloop van de campagne.

Lees verder »
Leden nieuws

FNLI Flitsen

Graag attenderen wij u ook in deze nieuwsbrief op een aantal FNLI Flitsen. De volgende FNLI Flitsen kunt u op het ledengedeelte van de NVB website vinden:

  • Flits 69 – Contractuele voorwaarden PS in foodservice aangepast op verzoek FNLI 
  • Flits 71 – Uitnodiging voorlichtingsbijeenkomsten fraude en cybercrime VNO-NCWMKB-Nederland 
  • Flits 72 – Symposium Gif op mijn bord 18 december afscheid prof. dr. Brouns
Lees verder »
Leden nieuws

Bericht van FNLI over prioriteiten Nederlands voorzitterschap EU 2016

Minister Edith Schippers van VWS lichtte tijdens een FoodDrinkEurope vergadering haar Europese ambities op het vlak van verbetering van de productsamenstelling toe. De minister gaat in de eerste helft van 2016 het thema verbetering van de productsamenstelling Europees agenderen en in februari een conferentie over dit thema organiseren. 

Lees verder »
Markt en Ondernemerschap

De nationale financieringswijzer is gelanceerd

De nationale financieringswijzer voor ondernemers (www.nationalefinancieringswijzer.nl) is gelanceerd. Dit is een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland. Hiermee krijgt de ondernemer snel een overzicht van financieringsopties bestaande uit naast het traditionele bancair krediet: financiering met behulp van crowdfunding, microfinanciering van Qredits en kredietunies. Door een zevental vragen over hun bedrijf en plannen te beantwoorden, kunnen ondernemers zien wat het beste bij hen past. Binnenkort zal op de website van de NVB (Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij) de link naar de Nationale Financieringswijzer worden toegevoegd.

Lees verder »
Leden nieuws

Acrylamide op Europese agenda

De Expert Commissie Contaminanten van de Europese Commissie heeft een discussiedocument opgesteld met mogelijke risk management maatregelen met betrekking tot acrylamide naar aanleiding van de nieuwe EFSA opinie over acrylamide. De Commissie concludeert dat het mogelijk is om de acrylamidegehaltes in levensmiddelen te verlagen, maar het blijkt dat mitigatiemaatregelen nog niet in alle sectoren en door alle levensmiddelenbedrijven voldoende worden toegepast.

Lees verder »
Leden nieuws

Visiedocument FNLI Stuurgroep Human Capital Agenda

Sinds enige tijd participeert de NVB in de FNLI Stuurgroep Human Capital Agenda. Dit omdat de verbinding tussen de behoefte van de voedingslevensmiddelen industrie en de (technische) beroepsopleiding onvoldoende op elkaar aansluiten. En omdat voorzien wordt dat er in de naaste toekomst een tekort aan technisch opgeleid personeel gaat ontstaan.

Lees verder »
Leden nieuws

Algemene Leden Vergadering 10 november 2015

Inmiddels zijn de uitnodigingen van de najaars ALV verstuurd naar de eerste contactpersonen van de NVB leden. De najaars ALV zal worden gehouden in het Van der Valk Hotel te Houten.

Naast de gebruikelijke (bestuurlijke en begrotingstechnische) onderwerpen zijn er een tweetal interessante presentaties voor de aanwezigen.

  1. Er zal door Flip van Straaten een update gegeven worden van de NVB Brood imago campagne “Brood; wat zit daarin?”
  2. Vanuit het GfK zal er een presentatie gehouden worden over het versrapport Supermarkten m.b.t. de broodafdeling. Hierdoor zal inzicht gegeven worden in de broodmarkt van Nederland binnen supermarktland.

Mocht u geen uitnodiging hebben ontvangen en toch bij deze ALV aanwezig willen zijn, dan kunt u zich melden bij Monique van den Hout (secretariaat@nedverbak.nl).

Lees verder »
Leden nieuws

Stand van zaken cao onderhandelingen

In september 2015 zijn een tweetal onderhandelingsrondes geweest over een nieuwe cao in het Bakkersbedrijf. Uiteindelijk hebben die rondes geresulteerd in een eindbod van de werkgevers voor een nieuwe cao met een looptijd van 18 maanden. Verder zijn er afspraken gemaakt over een te introduceren kostenneutrale Vitaliteitsregeling. 

Lees verder »