Belangrijkste afspraken loondoorbetaling bij ziekte op een rij

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid namens het kabinet met MKB-Nederland, VNO-NCW, LTO Nederland en het Verbond van Verzekeraars. De afspraken zijn op donderdag 20 december 2018 gepresenteerd. Een groot deel van de maatregelen wordt vastgelegd in wet- en regelgeving. Deze worden door minister Koolmees van SZW beschreven in een brief aan de Tweede Kamer. Ook zijn er twee convenanten gesloten.

Jaarplan NVWA 2019: voedselveiligheid eerste prioriteit

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) besteedt in 2019 52% van de beschikbare toezichtscapaciteit aan het onderwerp voedselveiligheid. Dat staat in het jaarplan 2019 van de NVWA dat vandaag door de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en voor Medische Zorg en Sport (MZS) aan de Tweede Kamer is aangeboden.