FNLI Flitsen

Graag attenderen wij u in deze nieuwsbrief op een aantal FNLI Flitsen. De volgende FNLI Flitsen kunt u op het ledengedeelte van de NVB website vinden:
• Richtlijn oneerlijke handelspraktijken biedt bescherming aan bedrijven tot 350 miljoen omzet | Flits 58
• Analyse akkoord Klimaatakkoord | Flits 3
• Reclamecode voor levensmiddelen aangepast | Flits 4

Resultaten topsectorproject Satiety

In de afgelopen jaren is de bakkerijbranche steeds meer te weten gekomen over de gezondheidsaspecten van brood. Bijvoorbeeld over de positieve effecten op de gezondheid door het eten van volkorentarwegranen. De Europese voedings- en gezondheidsclaim wetgeving staat echter niet toe dat deze vermeende gezondheidsvoordelen op productniveau worden gecommuniceerd.

Een jaar Brood uit Europa. Goed verhaal!

Het is alweer bijna een jaar geleden dat NBC, in nauwe samenwerking met en gefinancierd door de gehele Nederlandse en Belgische broodsector, startte met de driejarige Europese broodcampagne “Bread from Europe – A Great Story” – Brood uit Europa. Goed verhaal! Tijd om even terug te kijken.

Analyse FNLI Klimaatakkoord

Op 21 december 2018 is het ontwerp van het Klimaatakkoord gepubliceerd. De FNLI heeft als één van de vele partijen input geleverd en meeonderhandeld. Bijgevoegd is een analyse van de belangrijkste hoofdstukken en zaken daaruit voor FNLI-leden. Vooral voor leden die meer dan 10kton CO2 per jaar uitstoten, is het van groot belang deze analyse te lezen. Valt u binnen deze groep, verzoeken we u uzelf kenbaar te maken aan de FNLI. Voor meer informatie en/of vragen kunt u contact opnemen met Coen de Haas en Wim Kannegieter.

CAO PAWW Bakkerijsector start op 1 februari 2019

De WW- en WGA-uitkeringen zijn aangepast. Wat betekent dit voor werknemers en werkgevers? Wordt een werknemer na 1 januari 2016 werkloos of langdurig ziek en werkt hij/zij langer dan 10 jaar? Dan is de duur van WW- of WGA-uitkering verkort. Dit heeft mogelijk financiële gevolgen, doordat de werknemer minder lang een WW- of WGA-uitkering ontvangt. Om dit op te vangen is de PAWW ontwikkeld door de sociale partners: de Private aanvulling WW en WGA.

Subsidiemogelijkheden voor CO2 reductie.

Eind december 2018 is het ontwerp voor het Klimaatakkoord aan de Regering aangeboden. Op basis van dat ontwerp gaan een aantal zaken in de loop van dit jaar in werking treden. Het eerste is een subsidieprogramma voor CO2 reductie in industriële omgeving.

Quickscan AWVN sociale plannen

AWVN IS de werkgeversorganisatie van Nederland. NVB is hier ook bij aangesloten. Door de grote dekking van bedrijven heeft AWVN een groot aantal hulpmiddelen om de leden (en dus ook de NVB leden van dienst te zijn. Een daarvan is de quickscan sociale plannen.