Aandacht voor allergenenmanagement

Tijdens het Regulier Overleg Warenwet werd gesproken over allergenen. NVWA uitte haar zorg over het  toenemende aantal allergeen gerelateerde meldingen. Het merendeel van deze meldingen gaat over onjuiste etikettering, door bijvoorbeeld etiketverwisseling. NVWA deed een dringende oproep om aandacht te vragen voor correct allergenenmanagement.

Bij allergenenmanagement is het belangrijk dat iedereen in het bedrijf zijn verantwoordelijkheid kent, voldoende kennis heeft en ook het belang inziet van een goed beheersingssysteem. Het gaat er vooral om dat de juiste allergeneninformatie over een product wordt gegeven. Daarbij zijn de volgende onderdelen van cruciaal belang:

  • Juiste en volledige informatie over grondstoffen;
  • Juiste receptuur;
  • Juiste verpakking;
  • Verwisseling voorkomen;
  • Kruisbesmetting voorkomen of declareren.

NBC geeft op haar website uitleg over deze verschillende onderdelen.