Infoblad 85 Microbiologische criteria

In het nieuwe infoblad 85 geeft de NVWA toelichting op een aantal teksten uit de Europese Verordening (EG) Nr. 2073/2005 ‘inzake microbiologische criteria voor levensmiddelen’, met name daar waar de verordening verschillende interpretaties toelaat.

VMT heeft de belangrijkste 5 wijzigingen op een rij gezet:

1. Nieuwe definitie van ‘kant-en-klaar’

De nieuwe definitie: ‘Levensmiddelen die door de producent of de fabrikant bedoeld zijn om rechtstreeks door de mens te worden geconsumeerd, zonder dat verhitting of een andere bewerking nodig is om relevante micro-organismen te elimineren of tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen.’ De producent bepaalt dus of een levensmiddel een ‘kant-en-klaar’ levensmiddel is, de NVWA toetst.

2. Wijziging in de melding aan NVWA bij overschrijding voedselveiligheidscriteria

Nieuwe regelgeving: ’Bij vermoeden van overschrijding van een voedselveiligheidscriterium dienen maatregelen genomen te worden om te voorkomen dat het product bij de consument terecht komt.

Het volgende is weggestreept bij dit onderdeel en is dus niet meer van toepassing: ‘Ook als het schadelijke product nog geheel onder eigen beheer valt maar vrijgegeven is (geweest) voor verkoop dient een melding gedaan te worden indien mogelijk via een schadelijke grondstof, dat ook geleverd kan zijn aan een ander levensmiddelenbedrijf, er alsnog een risico is voor de consument.’

3. Wijzigingen in de criteria voor herbestemmen

4. Aanvulling op toezicht NVWA beheersing L. monocytogenes

5. Wijzigingen in de beoordeling van het resultaat van challenge testen

Het infoblad behandelt niet alle onderwerpen uit deze verordening en kan niet als vervanging van de verordening gezien worden.

Babs Bruil

kennis@nedverbak.nl