Brood draagt er in belangerijke mate aan bij dat mensen minder zout binnenkrijgen

Het RIVM onderzoekt, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, hoe de hoeveelheid zout, suikers en verzadigd vet in verschillende voedingsmiddelen zich in de komende jaren ontwikkelt. Aanleiding voor dit onderzoek is het ‘Akkoord Verbetering Productsamenstelling’. Daarin is afgesproken de gehalten aan zout, (verzadigd) vet en energie (suikers, vet) in voedingsmiddelen te verlagen.

Het RIVM rapporteert, op basis van de cijfers uit de vijfde landelijke steekproef zoutmonitoring uitgevoerd in 2013 door NBC in opdracht van NVB en NBOV, dat het zoutgehalte in brood met 21% significant lager is dan in 2011. Bekend is dat brood een grote bijdrage levert aan de totale zoutinname, daarom draagt deze reductie er in belangrijke mate aan bij dat mensen minder zout binnenkrijgen. Binnen dezelfde productcategorie (brood en graanproducten) blijken de broodvervangers in natriumgehalte te zijn toegenomen. Over de categorie bodems (tortilla’s, wraps en pizzabodems) kan het RIVM geen uitspraak doen, omdat het geringe aantal onderzochte producten in deze groep onvoldoende vergelijkbaar zijn. Binnen de categorie banket en zoetwaren is het natriumgehalte in cake en biscuit significant toegenomen en het verzadigde vetgehalte afgenomen. Hier vindt u het rapport.

Nynke Leonards
kennis@nedverbak.nl