CBL: Ontbossings- en conversievrije sojaketen in 2025

Nederlandse supermarkten zetten zich in voor een ontbossings- en conversievrije sojaketen in 2025. Die ambitie staat beschreven in het gepubliceerde manifest waar de Nederlandse supermarkten, aangesloten bij de koepelorganisatie CBL, zich achter scharen. Om ontbossing en landconversie een halt toe te roepen, is het belangrijk dat de markt voor niet-duurzame soja in zijn geheel verdwijnt.

Nederlandse supermarkten hebben zich de afgelopen jaren al ingezet voor de verduurzaming van de sojaketen. Zo is de branche betrokken geweest bij de totstandkoming van de Round Table of Responsible Soy (RTRS), onderschrijven supermarkten het Cerrado Manifest en zijn zij betrokken bij het Dutch Soy Platform.

Nederlandse supermarktbranche gebruiken enkel soja die gedekt is door de RTRS-credits of credits van een vergelijkbare standaard. Het gebruik van deze credits geldt als een stimulans: de gecertificeerde soja-producenten krijgen door de verkoop hiervan een extra bijdrage. Toch blijkt deze stimulans niet voldoende om ontwikkelingen een halt toe te roepen en de transitie naar een duurzame sojaketen te versnellen. Daarom is een vervolgstap nodig.

De Nederlandse supermarktbranche verwacht door een combinatie van certificering en aanvullende monitoring- en validatiemechanismen de doelstelling om te komen tot een ontbossings-en conversievrije sojaketen in 2025 te behalen. Daarbij heeft de branche niet de intentie om landen of leveranciers uit te sluiten, maar wordt samenwerking juist gestimuleerd.

Het volledige sojamanifest is te vinden op de website van het CBL.

Edith van Peij

kennis@nedverbak.nl