Consument legt verantwoordelijkheid duurzaamheid bij levensmiddelenindustrie

In het onderzoek werd gekeken naar de relatie tussen het koopgedrag van de Nederlandse consument en het klimaat. Zo blijkt de helft van de Nederlanders zich zorgen te maken over de gevolgen van klimaatverandering. Zelf denken zij dat van hun aankopen vlees, was- en schoonmaakmiddelen en textiel de meeste impact op het klimaat hebben.

Consument verwacht actie van fabrikant
Ruim twee derde van de Nederlandse consumenten hecht belang aan het verminderen van de impact van alledaagse producten op het klimaat. Zij zien deze rol echter niet zozeer weggelegd voor zichzelf, maar leggen de verantwoordelijkheid bij de fabrikanten.

Bijna driekwart van de consumenten geeft aan dat bedrijven hun producten klimaatneutraal moeten maken. Hierbij geeft de helft van hen aan dat consumenten zelf invloed kunnen uitoefenen door deze klimaatvriendelijke producten te kopen.

Zelf heeft de consument moeite met het maken van duurzame keuzes. Dit komt vooral doordat zij vinden dat er niet duidelijk wordt vermeld wat de klimaatimpact van producten is.

Keurmerk klimaatneutrale producten
Twee derde van de Nederlanders ziet graag dat op een verpakking van een product is af te lezen wat klimaatimpact hiervan is.

Voor de helft van de Nederlanders zou een keurmerk voor klimaatneutrale producten een goed hulpmiddel zijn. Deze moet dan wel door een andere partij dan de producent of retailer zelf gecontroleerd worden. Een kwart van de consumenten gaat liever zelf op zoek naar informatie.

Bron: Climate Neutral Group, kennispartner van VMT.