DEMO FCM Online inzake voedselcontactmaterialen

FCM Online, een nieuwe database met webapplicatie voor informatie uitwisseling over voedselcontactmaterialen, organiseert op 10 juli en 11 september demonstratiesessies voor bakkerijen. U wordt van harte uitgenodigd om kennis te nemen van de voordelen die FCM Online brengt. Het beheer van de database en bijbehorende webapplicatie ligt bij het Nederlands Bakkerij Centrum (NBC). Deze applicatie is samen met Bake Five uit Leusden en met Halma Packaging uit Beuningen bedacht en ontwikkeld.

Over FCM Online
Gebruikers van voedselcontactmaterialen in de levensmiddelenketen hebben de verplichting om voor elk van deze materialen (verpakkingen, gebruiksartikelen en machineonderdelen die in rechtstreeks contact komen met levensmiddelen) te voldoen aan wettelijke eisen. Hiertoe moet de gebruiker te allen tijde verklaringen (Declarations of Compliance) kunnen overleggen aan overheidsinstanties als de NVWA en auditoren. De leverancier stuurt deze verklaring op verzoek toe. De informatie in de verklaring moet actueel en volledig zijn. Maar… is dat altijd zo? En krijgt u niet van iedere leverancier weer een verklaring in een ander formaat aangeleverd? Dat kan met FCM Online anders!

Door gebruik van FCM Online worden door de verpakkingsleverancier op gestructureerde wijze en op een centrale locatie gegevens over wettelijk verplichte informatie inzake eigenschappen en toepassing van voedselcontactmaterialen gedocumenteerd en actueel gehouden. Op deze manier heeft de afnemer 24/7 beschikking over actuele informatie over producten die zij afneemt. Meer informatie over FCM Online vindt u op de website van FCM Online. Bakkerijen kunnen kosteloos en eenvoudig een account aanmaken via de website en direct inloggen.

Demonstratiesessies
Wanneer: 10 juli 13.30 tot 15.30 uur of 11 september 9.30 tot 11.30 uur
Locatie: Nederlands Bakkerij Centrum, Agro Businesspark 75-83, Wageningen.
Opgeven bij: z.proos@nbc.nl (uiterlijk 9 juli of 10 september)

Edith van Peij
kennis@nedverbak.nl