Europese wetgeving rond kruisbesmetting van allergenen

De Europese Commissie heeft allergenenmanagement een wettelijke basis gegeven. Het voorkomen van kruisbesmetting met allergenen was tot nu toe niet expliciet benoemd in wetgeving. Verordening (EG) nr. 852/2004 is hierop aangepast.

Afgelopen zomer is het conceptdocument voor aanpassing van de Hygiëneverordening openbaar gemaakt. Hierbij wordt een nieuw hygiënevoorschrift opgenomen voor alle sectoren. De nieuwe eis betreft de verplichting om kruisbesmetting met allergenen te voorkomen. Apparatuur moet, na verwerking van één van de wettelijke allergenen, schoon gemaakt en gecontroleerd worden. Dit betreft minimaal een visuele controle op achtergebleven productresten.

Zie voor meer informatie allergenenconsultancy.nl.

Edith van Peij

kennis@nedverbak.nl