Verscherpte invoereisen sesamzaad uit India

De verontreiniging van sesamzaad met ethyleenoxide leidt tot verscherpte invoereisen voor sesamzaad uit India. Naast de bemonstering van 20% van de zendingen op salmonella wordt er op 50% van de zendingen bemonsterd op residuen van bestrijdingsmiddelen.

Op het officiële certificaat waarvan elke zending vergezeld moet gaan, moet worden verklaard dat de producten zijn bemonsterd en geanalyseerd op aanwezigheid van bestrijdingsmiddelenresiduen, en dat uit de resultaten blijkt dat aan de EU-residuwetgeving is voldaan. De bemonsterings- en analyseresultaten moeten aan het certificaat worden gehecht.

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1540, tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1793 wat sesamzaad van oorsprong uit India betreft.

Edith van Peij
kennis@nedverbak.nl