IMVO uitvraag

Bereid je voor op IMVO-wetgeving én laat zien hoe ver de sector is.

De jaarlijkse IMVO-uitvraag is weer gestart. Een kans om te laten zien hoe ver de voedingsmiddelensector is met het toepassen van due diligence op het gebied van milieu en mensenrechten. Hiermee brengen ondernemingen de toeleveringsketens en daaraan gerelateerde risico’s voor mens en milieu in kaart, en pakken deze aan.

Vergelijk jouw resultaten

De IMVO contactpersonen van bakkerijen zijn gevraagd om weer deel te nemen aan de monitoring IMVO-risicomanagement (due diligence) van het IMVO Convenant Voedingsmiddelen. De monitoringsperiode loopt dit jaar tot 15 augustus. Als je eerder hebt meegedaan kun je jouw nieuwe score vergelijken met het resultaat van vorig jaar. Daarnaast kun je nu ook zien hoe jouw bedrijf het doet ten opzichte van concullega’s in de sector!

Laatste jaren IMVO Convenant Voedingsmiddelen

In juni 2023 loopt het IMVO Convenant af, dit betekent dat de sector nog 1,5 jaar heeft om de afgesproken doelstellingen te behalen. In 2018 heeft de FNLI zich namens al haar leden gecommitteerd aan het toepassen van due diligence in de bedrijfsvoering. In 2021 hebben al 87 FNLI-leden middels de rapportage laten zien dat zij serieus met IMVO bezig zijn. Er moet echter worden samengewerkt om internationale ketens te verduurzamen. Hoe meer bedrijven meedoen, hoe groter de impact!

Laatste jaar subsidies voor projecten

Dit jaar zal ook de laatste mogelijkheid zijn om gebruik te maken van de subsidies voor verduurzaming van RVO. Het Fonds Bestrijding Kinderarbeid (€7,4 mln. voor 2022) en het Fonds Verantwoord Ondernemen (€4,8 mln.) stoppen na dit jaar. Per project krijgen bedrijven maximaal 70% van de totale subsidiabele kosten vergoed, tot een maximumbedrag van €475.000,-.

Edith van Peij

kennis@nedverbak.nl