Project Bakkerszout 2.0.

De bakkerijsector heeft naam gemaakt als een sector die zoutverlaging zeer gestructureerd en effectief aanpakt. Hierdoor is het zoutpercentage in brood in het afgelopen decennium substantieel gedaald. Zie onderstaande grafiek.

In samenwerking met een groot aantal branchepartijen en ketenpartners heeft het NBC het initiatief genomen om een project op te zetten waarin de doelstelling is om het natriumgehalte in bakkerszout te verlagen door verrijking met mineralen. In bijgaande infosheet staat meer informatie over dit project.

Mochten er nog vragen zijn, dan kunnen die altijd gesteld worden aan ondergetekende.

Edith van Peij

kennis@nedverbak.nl