Project Bakkerszout 2.0.

De bakkerijsector heeft naam gemaakt als een sector die zoutverlaging zeer gestructureerd en effectief aanpakt. Hierdoor is het zoutpercentage in brood in het afgelopen decennium substantieel gedaald. Zie onderstaande grafiek. In samenwerking met een groot aantal branchepartijen en ketenpartners heeft het NBC het initiatief genomen om een project op te zetten waarin de doelstelling is … Meer lezenProject Bakkerszout 2.0.

Onbetaald en betaald ouderschapsverlof

De wet kent verscheidene verlofvormen in verband met zwangerschap, geboorte en ouderschap. Een ervan is het ouderschapsverlof. Dat is nu nog onbetaald verlof, maar vanaf 2 augustus kunnen ouders voor 9 weken betaald verlof (op te nemen in het eerste levensjaar van het kind) aanvragen. Ouderschapsverlof is – op dit moment – in principe onbetaald … Meer lezenOnbetaald en betaald ouderschapsverlof

Voedingsmiddelenindustrie werkt aan veiligstellen van energieleveringen in toekomst.

In het kort Oproep om te participeren in de inventarisatie van knelpunten en behoeften ten aanzien van energie-infrastructuur bedoeld voor de Cluster Energie Strategie (CES). Met een hoge dekkingsgraad van de CES kunnen we plannen ten aanzien van de infrastructuur versterken en daarover in gesprek gaan met provincies. Kijk de webinar terug over de totstandkoming … Meer lezenVoedingsmiddelenindustrie werkt aan veiligstellen van energieleveringen in toekomst.