Voedingsmiddelenindustrie werkt aan veiligstellen van energieleveringen in toekomst.

In het kort

  • Oproep om te participeren in de inventarisatie van knelpunten en behoeften ten aanzien van energie-infrastructuur bedoeld voor de Cluster Energie Strategie (CES).
  • Met een hoge dekkingsgraad van de CES kunnen we plannen ten aanzien van de infrastructuur versterken en daarover in gesprek gaan met provincies.
  • Kijk de webinar terug over de totstandkoming van de CES en over het belang van participatie door uw onderneming. 

Voedingsmiddelenproducenten werken actief mee aan de energietransitie. De Cluster Energie Strategie (CES) van bedrijven buiten de vijf industriële regioclusters, waaronder voedingsmiddelenbedrijven, beschrijft hoe de sectoren de CO2-uitstoot verder willen verminderen, wat daarvoor nodig is en wat de knelpunten daarbij zijn. De strategie geeft inzicht in de behoefte aan nieuwe infrastructuur en de capaciteit daarvan in de provincies. Veel van de mogelijke oplossingen liggen op regionaal of provinciaal niveau. Daarom willen wij met de provincies in gesprek gaan over de knelpunten en is het van belang om die verder te inventariseren en zichtbaar te maken. 

Neem deel aan het vervolg van de CES

Met 127 productielocaties van bedrijven uit de voedingsmiddelensector is de FNLI veruit de grootste deelnemer aan de CES. Namens de FNLI heeft Barbara Huneman – Verwayen (Director Energy & Public Affairs Avebe) als co-voorzitter van Cluster 6 een leidende rol gehad in de totstandkoming van de CES. Hoe hoger de dekkingsgraad van participerende bedrijven is, hoe concreter de plannen voor het vervolg op deze CES gemaakt kunnen worden. Daarmee kunt u ook invloed uitoefenen op de programmering van provincies. De CES kan dienen als basis voor maatwerk binnen provincies en als drijfveer voor de energiesector. 

Daarom roepen wij u op om te participeren in de inventarisatie van de knelpunten en behoeften ten aanzien van de energie-infrastructuur. Met de inbreng van een groeiend aantal deelnemende bedrijven en samen met provincies en netbeheerders zal zo de dekkingsgraad van de CES steeds verder worden verhoogd en ingezet worden op onder meer het versterken van de Regionale Energie Strategie (RES).

Aanmelden voor het vervolg op de CES kan door een e-mail te sturen naar: cluster6@waterenergysolutions.com

Bekijk hier (nogmaals) de webinar en download de presentaties

De Cluster Energie Strategie is opgesteld met inbreng van acht andere sectoren die naast de voedingsmiddelensector deel uitmaken van Cluster 6. Water & Energy Solutions heeft de benodigde data verzameld bij circa 150 productielocaties en verwerkt.

Als u vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact op met Gillian Herpers, Manager Duurzaamheid FNLI.

Wim Kannegieter

w.kannegieter@nedverbak.nl