NVB werksessie IMVO-risicomanagement – 13 juni 2019

Op donderdag 13 juni organiseren NVB, FNLI en MVO Nederland, in het kader van het IMVO Convenant Voedingsmiddelen een werksessie gericht op IMVO-risicomanagement, speciaal voor de bakkerij. Het IMVO risicomanagement bestaat uit tien essentiële vragen over het duurzaamheidsbeleid van uw bedrijf. Aanmelden kan tot uiterlijk 4 juni.

IMVO convenant

De FNLI heeft namens haar achterban het IMVO Convenant Voedingsmiddelen getekend. Hiermee heeft de gehele Nederlandse levensmiddelenindustrie, van producenten tot retail zich gecommitteerd om binnen 5 jaar IMVO-risicomanagement uit te voeren.

IMVO staat voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen en IMVO-risicomanagement betekent in het kort dat bedrijven in kaart brengen welke risico’s op het gebied van mensenrechten, milieu en dierenwelzijn er in hun keten aan de ingekochte grondstoffen verbonden zijn. Daarnaast voeren bedrijven actief beleid uit om de eerder genoemde risico’s terug te dringen en communiceren zij hier ook transparant over. Uiteraard wordt hierbij rekening gehouden met de grootte en mogelijkheden van uw bedrijf.

Werksessie

Om haar leden te helpen een praktische invulling aan IMVO-risicomanagement te geven organiseert NVB, in samenwerking met de FNLI en MVO Nederland op donderdag 13 juni een werksessie. In deze werksessie wordt met de bedrijven concreet de stappen van IMVO-risicomanagement voor het specifieke bedrijfsproces doorgenomen en kan een eerste nulmeting worden gemaakt.

Programma

  • Het stappenplan zal worden toegelicht om tot IMVO-risicomanagement te komen.
  • Er wordt toegelicht wat er vanuit de branches collectief als ondersteuning wordt aangeboden, op welke grondstoffen prioriteiten zijn aangebracht, rekening houdend met mogelijke risico’s en wat voor acties er ondernomen kunnen worden om met deze risico’s aan de slag te gaan.
  • Vervolgens zal er gezamenlijk een vragenlijst worden doorgenomen om tot een eerste, voor elk bedrijf individueel, nulmeting van IMVO-risicomanagement te komen

Doelgroep
Directie, duurzaamheidsmanagers, kwaliteitsmanagers, inkoop

Datum, tijd & locatie
Donderdag 13 juni 2019, 12.30 uur ontvangst met broodjeslunch. Het programma start om 13.00 uur en duurt tot 17.00 uur. Ten kantore van NVB, Agro Business Park 75-83, 6708 PV Wageningen. Parkeren aan de achterzijde van het gebouw.

Aanmelden
Aanmelden kan door bijgaand aanmeldformulier ingevuld te sturen aan secretariaat@nedverbak.nl. Let op: Gelieve u zo snel mogelijk aan te melden (uiterlijk 4 juni), daar de werksessie een stuk voorbereiding van u als individueel bedrijf vergt. Ongeveer twee weken voorafgaand aan de workshop ontvangt u een opdracht met betrekking tot OESO-richtlijnen.

Edith van Peij
kennis@nedverbak.nl