Risico-Inventarisatie en Evaluatie Industriële Bakkerij

RI&E Industriële Bakkerij gereed

In het derde kwartaal van 2016 is de ARBOcatalogus Industriële Bakkerij gereed gekomen. Deze catalogus kunt u vinden op www.arbobakkerij.nl. In het verlengde hiervan hebben vakorganisaties (FNV en CNV) i.s.m. de Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij (NVB) een RI&E instrument voor de Industriële Bakkerij opgesteld. Het RI&E instrument is er voor alle Industriële Bakkerijen in Nederland.

Hoe kunt u gebruik gaan maken van het branche-instrument voor RI&E voor de Industriële Bakkerij?

U kunt voor de Risico-inventarisatie en -evaluatie gebruik maken van het RI&E-instrument dat speciaal voor Industriële Bakkerijbranche is ontwikkeld. U kunt hiervoor een account aanvragen waarmee u toegang krijgt tot dit instrument. Aan het gebruik zijn geen kosten verbonden. Vraag uw account aan door een mail te sturen naar info@sociaalfondsbakkersbedrijf.nl onder vermelding het onderwerp RI&E accountaanvraag.  Binnen enkele dagen ontvangt u een terugkoppeling op uw mail met verdere informatie zoals een handleiding voor de hoofdgebruiker en gebruiker(s) van de RI&E in bedrijven.

Wat is het branche RI&E-instrument?

Met dit instrument brengt u in kaart of u alles op orde hebt op het gebied van Arbo. Het instrument is speciaal voor en door de Industriële Bakkerijsector opgesteld. De Arbowet-eisen en de afspraken die in de sector zijn gemaakt in de reeds eerder genoemde ARBOcatalogus komen allemaal aan de orde.

Door het invullen van de RI&E weet u dus zeker dat u overal aan hebt gedacht.

Als u de RI&E helemaal doorlopen hebt, heeft u een beeld waar de verbeterpunten liggen, hoe belangrijk die zijn (risico-score) en welke maatregelen (acties) u van plan bent te gaan treffen voor alle punten die u wilt verbeteren. Dat laatste is het ‘Plan van Aanpak’ dat hoort bij de RI&E.

Waarom een RI&E maken?

Het maken van de RI&E is een wettelijke verplichting. Ook voor elke Industriële Bakkerij. Maar het is meer dan dat. Het zorgt er ook voor dat u weet waar u winst kunt behalen als het gaat om bescherming van de medewerkers. Ook maakt de RI&E de organisatie bewust van de risico’s en de beschermende maatregelen. Bewust zijn van het risico is belangrijk voor veilig en gezond werken door de medewerkers. Door medewerkers (en hun leidinggevende) actief te betrekken werkt u daarmee direct aan veiliger en gezonder gedrag. 

Training en opleiding RI&E Industriële Bakkerij

Op dit moment worden voorbereidingen getroffen om een aantal workshops te organiseren in het kader van de introductie van deze RI&E. De bedoeling is dat deze workshops verspreid over het land in de eerste maanden van 2017 zullen gaan plaatsvinden. Deze trainingen zullen door het NBA worden georganiseerd en via het NBA worden gecommuniceerd. KAM medewerkers, OR leden en Bakkerijmanagers van Industriële Bakkerijen worden van harte uitgenodigd om aan deze trainingen deel te nemen.

Tot slot

Deze RI&E is in 2016 door sociale partners in de Industriële Bakkerijbranche opgesteld. Wanneer er veranderingen in wetgeving of in de stand van wetenschap en techniek aan de orde zijn, dan dient het RI&E-instrument weer bijgesteld te worden. In ieder geval zullen sociale partners ieder jaar met elkaar vaststellen of het instrument bijstelling behoeft. Aanpassingen aan het instrument zullen via het instrument aan u worden gecommuniceerd.

 Wageningen, 23 november 2016.

Disclaimer

Uiteraard is aan dit instrument alle denkbare zorg besteed. De activiteiten in de bedrijven in de sector zijn zeer uiteenlopend. Het kan voorkomen dat niet alle risico’s worden gedekt die in uw bedrijf aan de orde zijn. Wanneer u zaken tegenkomt die in het instrument niet voldoende aan de orde komen, schakel dan een deskundige/arbodienst in om daar nadere invulling aan te geven. U blijft zelf verantwoordelijk voor de volledigheid van uw RI&E. De auteurs en instanties die deze RI&E beschikbaar stellen kunnen niet aansprakelijk gehouden worden voor schade die voortvloeit uit het gebruik van dit instrument.