Subsidieregeling Taalvaardigheid

Taalvaardigheid is onderwerp dat in de Industriële Bakkerijen speelt. Er werken bij veel Industriële Bakkerijen medewerkers die de Nederlandse taal niet (volledig) machtig zijn. Dit kan lastige situaties opleveren in de dagelijkse werkzaamheden en leiden tot onveilig gedrag, problemen in de productie etc. etc.

Daarom is het een goede zaak dat op 9 september jl. de Regeling Taalakkoorden is gepubliceerd in de Staatscourant. Het ministerie van OCW steekt 5 miljoen euro in lokale en regionale initiatieven om laaggeletterdheid te bestrijden en in taalscholing voor werknemers. Er geldt een maximum van 50.000 euro per aanvraag, waarbij de subsidie maximaal 67% van de subsidiabele kosten bedraagt. Vanaf 1 januari 2017 tot 30 juni 2017 kunnen de aanvragen voor 2017 worden ingediend.

Op de website van de Stichting van de Arbeid is een link naar de regeling opgenomen.

Wim Kannegieter