Voorstel vermelding glutenvrij of laag in gluten

Op 13 juni jl is een voorstel van de Commissie betreffende vermelding ‘glutenvrij’ of ‘zeer laag glutengehalte’ in  het PCVD (Permanent Comité voor de Voedselketen en Diergezondheid) besproken. De regels voor vermelding van  ‘glutenvrij’ of ‘zeer laag glutengehalte’ worden het voorstel overgezet van de regelgeving voor voeding voor specifieke doeleinden naar de Verordening voedselinformatie voor consumenten.

Het betreft dus het omzetten van de huidige/bestaande Verordening (EG) nr. 41/2009 in een uitvoeringsverordening onder EU verordening 1196/2011; er zijn geen echt inhoudelijke wijzigingen. De wettelijke limieten veranderen niet. De meerderheid stemt in het voorstel.

Babs Bruil – Kennisspecialist NVB