Herziene versie Meldwijzer NVWA gepubliceerd

Bedrijven zijn verplicht om levensmiddelen die een risico met zich meebrengen voor de veiligheid en de gezondheid van de consument te melden bij de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA). De Meldwijzer NVWA is een hulpmiddel om te beoordelen of sprake is van een mogelijk risico en of dit gemeld moet worden. De NVWA heeft de meldwijzer aangepast om meer inzicht te krijgen in de aanwezigheid van onveilige levensmiddelen in de keten en in het bijzonder om potentieel onveilige grondstoffen/hulpstoffen te lokaliseren.

De belangrijkste aanpassing is dat onderscheid gemaakt wordt tussen schadelijke en ongeschikte levensmiddelen. Een schadelijk levensmiddel is een levensmiddel met een afwijking dat (direct of indirect) gevolgen kan hebben voor de volksgezondheid. Een ongeschikt levensmiddel daarentegen is een levensmiddel dat onaanvaardbaar is voor de consument, maar (nog) niet schadelijk is (bijvoorbeeld verontreiniging met een vreemd materiaal of bederf vertoont). Voor beiden geldt een verschillende meldingsregime. De Meldwijzer NVWA  is te vinden op de website van de NVWA; www.vwa.nl.

Babs Bruil – Kennisspecialist NVB