Voeding en Gezondheid

Voeding en Gezondheid

Resultaten topsectorproject Satiety

In de afgelopen jaren is de bakkerijbranche steeds meer te weten gekomen over de gezondheidsaspecten van brood. Bijvoorbeeld over de positieve effecten op de gezondheid door het eten van volkorentarwegranen. De Europese voedings- en gezondheidsclaim wetgeving staat echter niet toe dat deze vermeende gezondheidsvoordelen op productniveau worden gecommuniceerd.

Lees verder »
Voeding en Gezondheid

Bakkerij gebruikt fors minder zout

In de december editie van Bakkerswereld is het interview gepubliceerd dat NVB kennisspecialist Edith van Peij met dat blad heeft gehad over de uitkomsten van de 10e Zoutmonitoring die in opdracht van de NVB door het NBC is uitgevoerd.

Lees verder »
Voeding en Gezondheid

Resultaten tiende landelijke zoutmonitoring

In opdracht van het NVB Bestuur heeft NBC de tiende landelijke zoutmonitoring in brood uitgevoerd. Conclusie van de monitoring is dat de gehele sector (industrie en ambacht) met een gewogen gemiddelde van 1,64% zout op de droge stof ruim voldoet aan het Warenwetbesluit Meel en brood. Er is een groot verschil tussen het gemiddelde zoutgehalte op droge stof in brood van industriële (1,61%) en ambachtelijke bakkerijen (1,84%).

Lees verder »
Voeding en Gezondheid

Het goede voorbeeld – Zoutmonitor 2018

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de NVB in november 2018 zijn de uitkomsten van de NVB Zoutmonitoring 2018 gedeeld met de leden. Duidelijk komt naar voren dat de industriële bakkerijbranche op een goede wijze invulling geeft aan de wettelijke eis van 1,8% zout in brood.

Lees verder »
Voeding en Gezondheid

Het voedselbeleid voor de komende jaren

De minister van LNV en de staatssecretaris van VWS hebben de Tweede Kamer geïnformeerd over het voedselbeleid van de komende jaren. In het voedselbeleid staat de beschikbaarheid van voldoende en verantwoord voedsel centraal. De aandacht gaat hierbij uit naar gezond en duurzaam voedsel, naar de beloning van de producent en de prijs van voedsel, de relatie tussen boer en burger en transparantie in de keten. Het streven is de beschikbare kennis over voedsel en de duurzame productie internationaal te delen.

Lees verder »
Voeding en Gezondheid

Tiende landelijke zoutmonitoring van start

In opdracht van de NVB gaat NBC de tiende landelijke zoutmonitoring in brood uitvoeren. Naast grootbrood zal dit jaar ook een groot deel kleinbrood meegenomen worden in de zoutmonitoring. Door toename van de NVB-leden zien we meer verscheidenheid in het broodassortiment. Daarnaast vallen vanaf oktober 2018 meerdere dagelijks gegeten broodsoorten onder de zoutnorm zoals geformuleerd in het Warenwetbesluit (breekbrood, pita’s, focaccia’s, stokbrood etc.).

Lees verder »
Voeding en Gezondheid

In totaal 54 allergenen-recalls in 2017

Retailers en voedingsmiddelenfabrikanten in Nederland hebben in 2017 verschillende producten terug moeten roepen. Van de 65 door de NVWA gepubliceerde voedselveiligheidsmeldingen hielden er 41 (63%) verband met allergenen. Via andere kanalen zijn echter nog 13 aanvullende meldingen gedaan, waarmee het totaal op 54 meldingen komt.

Lees verder »
Voeding en Gezondheid

‘Kies ik gezond?’-app gelanceerd door het Voedingscentrum

Het Voedingscentrum heeft in opdracht van het ministerie van VWS de app ‘Kies ik gezond?’ ontwikkeld en gelanceerd. Consumenten kunnen hiermee producten, zo ook broden en bakkerswaren, qua voedingswaarde en ingrediënten vergelijken in de supermarkt (scannen streepjescode) en daarbuiten (zoeken op productnaam). De gegevens in de app komen vanuit de databanken waarin u uw productinformatie invoert.

Lees verder »
Voeding en Gezondheid

Zoutmonitoring NVWA

De NVWA publiceerde eind 2017 haar jaarlijkse zoutmonitoring . In totaal zijn er 98 broodsoorten (zoals bruin-, volkoren-, wit- en stokbrood en diverse kleinbroodsoorten) geanalyseerd en vergelijken met de monitoring uit 2011. De resultaten laten een zoutreductie van gemiddeld 16% zien tussen de steekproeven van 2011 en 2017. Dit is in lijn met de verwachingen. Aangezien in 2011 de wettelijke zoutnorm van 2,1% zout op de droge stof en vanaf 2013 1,8% geldt, een reductie van 14%.

Lees verder »
Voeding en Gezondheid

Gezondheidswaarde volkorengranen volop onder de aandacht bij de wetenschap

Het Joint Research Centre (JRC) van de Europese Commissie heeft een wetenschappelijke publicatie gepubliceerd over de gezondheidseffecten van volkorengranen. De JRC formuleert onafhandelijk wetenschappelijk bewijs ten behoeve van het beleid van de Europese Unie. Preventie en gezonde leefstijl staan namelijk hoog op de Europese agenda. 

Lees verder »