Nieuws

Voeding en Gezondheid

Hoe zit het nu echt met Gluten?

Dé echte waarheid over gluten Door redactie VROUW

Was het assortiment aan glutenvrije producten jaren geleden nog schaars, anno 2015 is het bijna verdriedubbeld. De reden? Gluten zouden slecht zijn voor onze gezondheid. Maar is dat wel zo? VROUW.nl vroeg voedingswetenschappers Astrid Postma-Smeets en Marijke Berkenpas, en VROUW voedingsdeskundige Carina Noordervliet: hoe zit het nu echt met gluten?

 
Lees verder »
Leden nieuws

Onderzoek NVB – Steekproef acrylamidegehalte in brood

Brood als basisvoedingsmiddel is geïncludeerd in de Europese acrylamidediscussie in verband met de consumptiehoeveelheid. Het is daarom van belang te weten wat de daadwerkelijke acrylamidegehaltes in commercieel te verkrijgen brood zijn, om beleid te kunnen voeren rondom de eventueel te nemen maatregelen en ter onderbouwing van de communicatie vanuit NVB. Om die reden heeft de NVB een steekproef gedaan naar acrylamidegehalte in brood.

Lees verder »
Leden nieuws

EFSA publiceert risicobeoordeling acrylamide

De European Food Safety Authority (EFSA) heeft op 4 juni haar langverwachte wettenschappelijke opinie over acrylamide gepubliceerd: ‘Acrylamide in food is a public health concern‘ . Acrylamide is een stof die ontstaat bij het sterk verhitten van producten die zowel bepaalde eiwitten als suikers bevatten. De belangrijkste producten die bijdragen aan acrylamideblootstelling zijn gefrituurde/gebakken aardappel(producten), koffie, koek, crackers en brood.

Lees verder »
Leden nieuws

Stand van zaken cao onderhandelingen – update 30 juni 2015

Nadat medio mei de brieven met wensen van de werkgeversorganisaties en de vakbonden zijn uitgewisseld en toegelicht, heeft, na informeel overleg in de loop van juni, de eerste overleg ronde voor een nieuwe cao plaatsgevonden. De uitkomsten hiervan zijn inmiddels met de Sociale Commissie gedeeld en op basis daarvan heeft deze NVB commissie advies gegeven aan het bestuur en de NVB onderhandelingsdelegatie voor het vervolg van de onderhandelingen. 

Lees verder »
Leden nieuws

Bestuursvergadering NVB juni 2015

Tijdens de bestuursvergadering van juni 2015 is de ALV geëvalueerd en zijn de wensenlijsten van de vakorganisaties besproken die in het overleg naar een nieuwe cao zijn ingebracht. Op dit moment wordt de onderhandelingen voor een nieuwe cao gevoerd. De verwachting is dat deze in de komende maanden zullen worden doorgezet.

Lees verder »

De broodhype voorbij: Hoe zit het nu écht met brood?

Telegraaf 9 juni 2015         

                

Waar de een roept dat we de boterham met kaas uit de broodtrommel moeten verbannen, pleit de ander juist voor een oer-Hollands bammetje op het menu. Zie jij ook door de boterhammen het bos niet meer? Geen nood. VROUW vroeg voedingsdeskundige Carina Noordervliet en voedingswetenschapper Liesbeth Smit: Hoe zit het nu écht met brood?

      

Lees verder »
Voeding en Gezondheid

Anti-brood trend kan gezondheid schaden

Een tarwevrij dieet, zoals De Voedselzandloper en Broodbuik propageren, kan zorgen voor een jodiumgebrek. Dat te veel brood ziek maakt, is nooit bewezen. Maar te weinig brood en daardoor jodiumtekort, kan wél leiden tot klachten, ziekte en problemen bij de hersenontwikkeling van kinderen. Daar moet tegen gewaarschuwd worden.

Lees verder »
Leden nieuws

FNLI Flitsen

Graag attenderen wij u ook in deze nieuwsbrief op een aantal FNLI Flitsen. U kunt de nieuwsflitsten op het ledengedeelte van de NVB website vinden.

Lees verder »
Voeding en Gezondheid

NVWA Infoblad Separatorvlees

Voor de productie en etikettering van separatorvlees bestaat er Europese wetgeving. In de praktijk is er nog sprake van een aantal onduidelijkheden in de interpretatie van die wetgeving. Middels het opstellen van het Infoblad 86: Separatorvlees Europese wetgeving productie en etikettering wil de NVWA duidelijkheid geven hoe wettelijke bepalingen ten aanzien van separatorvlees geïnterpreteerd dienen te worden. Het Infoblad bevat vragen en antwoorden op de wettelijke eisen uit te leggen. 

Lees verder »
Leden nieuws

Derde Monitoring Voedselverspilling

De derde Monitor Voedselverspilling in Nederland laat zien dat er over de jaren 2009 tot en met 2013 niet veel veranderd is in de hoeveelheid voedsel die verspild wordt. De voedselverspilling in 2013 ligt tussen 1,83 en 2,71 miljoen ton. Dat is omgerekend per hoofd van de bevoling tussen de 109 en 162 kg. Het rapport vermeldt: “Binnen de categorie vers vindt het meeste verlies plaats bij brood, groente en fruit, gevolgd door zuivel, vlees en maaltijden. Soep en brood hebben het grootste aandeel in het voedselverlies. Bij brood speelt de dagverse perceptie een grote rol.”

Lees verder »
Product en Proces

Campden BRI – onderzoek voedingsvezels

Toevoeging van voedingsvezels heeft invloed op de broodkwaliteit, wat betreft verlaagd volume, hoge waterabsorptie, plakkerig deeg, etc. Campden BRI heeft hiernaar onderzoek uitgevoerd om de uitdagingen in kaart te brengen en oplossingen te genereren. In het rapport  ‘The effect of added bran on water addition and bread quality’ leest u onder meer over de impact die zemelfractie hebben op het deeg.

Lees verder »