FNLI Flitsen

Graag attenderen wij u in deze nieuwsbrief op een aantal FNLI Flitsen. De volgende FNLI Flitsen kunt u op het ledengedeelte van de NVB website vinden:

• Flits 90 – Ontwikkelingen datakwaliteit digitale productinformatie GS1
• Flits 1 – Oproep productherformulering lever uw voorbeelden aan! 
• FNL In Focus 5 – Ontwikkelingen Furaan en oprichting adhocgroep (NVB gaat participeren)
• FNLI Nieuwsbrief 11

Interessante publicaties

– Wageningen Academy heeft een leerprogramma ontwikkeld met FrieslandCampina, waarbij het expliciet de bedoeling is dat ook bedrijven buiten de zuivel kunnen aansluiten.
– Cereal Science Events Kalender-Januari 201 8
– White papers van METTLER TOLEDO:
o 2017 Garandeer conformiteit van verpakte voedingsmiddelen
o 2017 Product Recalls voorkomen
o 2017 Certificering voor voedselveiligheid en -kwaliteit

‘Kies ik gezond?’-app gelanceerd door het Voedingscentrum

Het Voedingscentrum heeft in opdracht van het ministerie van VWS de app ‘Kies ik gezond?’ ontwikkeld en gelanceerd. Consumenten kunnen hiermee producten, zo ook broden en bakkerswaren, qua voedingswaarde en ingrediënten vergelijken in de supermarkt (scannen streepjescode) en daarbuiten (zoeken op productnaam). De gegevens in de app komen vanuit de databanken waarin u uw productinformatie invoert.

Zoutmonitoring NVWA

De NVWA publiceerde eind 2017 haar jaarlijkse zoutmonitoring . In totaal zijn er 98 broodsoorten (zoals bruin-, volkoren-, wit- en stokbrood en diverse kleinbroodsoorten) geanalyseerd en vergelijken met de monitoring uit 2011. De resultaten laten een zoutreductie van gemiddeld 16% zien tussen de steekproeven van 2011 en 2017. Dit is in lijn met de verwachingen. Aangezien in 2011 de wettelijke zoutnorm van 2,1% zout op de droge stof en vanaf 2013 1,8% geldt, een reductie van 14%.

Aanduiding volkoren voor bakkerswaren

De regels voor de aanduiding ‘volkoren’ op verpakkingen van bakkerswaren anders dan brood zijn veranderd. In de NVB nieuwsbrief van april 2017 berichtte we er u reeds over dat de NVWA heeft aangekondigd haar standpunt uit 1992 met betrekking tot de benaming van volkorenproducten in te trekken, vanwege een veranderd wettelijk kader. 

Uitlooptermijn ZW voor rekening eigenrisicodrager

Op grond van artikel 19aa, eerste lid, van de Ziektewet (ZW) heeft een werknemer zonder werkgever, na 52 weken arbeidsongeschiktheid, alleen nog recht op uitkering als hij wegens ziekte slechts in staat is ten hoogste 65% te verdienen van het maatmaninkomen per uur.  Is de werknemer minder dan 35% arbeidsongeschikt, dan wordt de uitkering beëindigd. Daarbij wordt een uitlooptermijn gehanteerd, zodat de werknemer nog recht op uitkering heeft tot een maand na de dag waarop hij in staat is om minder dan 35% arbeidsongeschikt is.

Wijziging NVWA-tarieven per 1 januari 2018

De tarieven die de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bij bedrijven in rekening brengt voor keuringen, herinspecties, systeemtoezicht, certificering, monsterneming en -analyse wijzigen per 1 januari 2018. De tarieven stijgen in 2018 met gemiddeld 2,3%. Omdat sommige tarieven stijgen en andere tarieven dalen kunnen de gevolgen voor de individuele bedrijven verschillen.