Berekening werknemerspensioenpremie bij Vitaliteitsregeling

Per 1 januari 2016 is de Vitaliteitsregeilng in het bakkersbedrijf in werking getreden. Vanuit werkgevers zijn er de laatste maanden vragen gekomen over de berekening van de werknemerspensioenpremie. Vanuit het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf is hierover een notitie verschenen die u de weg wijst hoe nu exact de werknemerspensioenpremie berekend wordt. Deze notitie treft u als bijlage aan bij dit nieuwsstuk. Indien u hierover verder vragen heeft, kunt u zich wenden tot aca@sociaalfondsbakkersbedrijf.nl.