Algemeen

Algemeen

Voorjaars Algemene Ledenvergadering NVB

Zoals eerder gemeld in de NVB nieuwsbrief zal de voorjaars Algemene Ledenvergadering van de NVB op dinsdagmiddag/avond 16 mei plaatsvinden in Ermelo. Het is goed om te constateren dat de inschrijvingen aardig beginnen binnen te lopen. Het belooft een belangrijke ALV te worden met aan het slot een interessante spreker. De middag zal worden afgesloten met een gezellige borrel en een lekker diner. Wij vragen u om zich alsnog in te schrijven voor deze ALV. Gebruik daarvoor het antwoordformulier dat 15 maart per mail is verstuurd.

Lees verder »
Algemeen

Transparantie; Speerpunt van beleid

Bakkers in bedrijf, februari 2017 –Interview met Wim Kannegieter, directeur NVB, over de standpuntnotities die de NVB heeft geformuleerd over diverse zaken. En transparantie als speerpunt van het NVB beleid. 

Lees verder »
Algemeen

Ledengedelte website weer live

Eerder berichtten wij u al dat het ledengedeelte van de website door een technische fout niet bereikbaar was. Inmiddels zijn de technische problemen verholpen en kunt u weer gebruik maken van de informatie. Excuses voor het ongemak. 

Lees verder »
Algemeen

Voorjaars Algemene Ledenvergadering NVB 2017

De Ledenvergaderingen worden door steeds meer leden van de NVB bezocht. Dat is een prima ontwikkeling. Daarom willen wij u graag tijdig op de hoogte stellen van de datum van de komende ALV. De voorjaars ALV van de NVB is gepland op dinsdag 16 mei. Het programma zal rond 14.00 uur starten en zowel een formeel als een informeel deel kennen. Plaats van handeling zal in het midden van het land zijn in een stijlvolle omgeving.

Reserveer deze middag/avond alvast in uw agenda.

Lees verder »
Algemeen

Eerste Bakery Nexus Time Out op 30 juni 2015

Bakery Nexus Time Out: het evenement voor vernieuwers, veranderaars, dwarse denkers en frisse kijkers! Op dinsdag 30 juni 2015 vindt de eerste editie plaats van Bakery Nexus Time Out. In het creatief laboratorium van Lijm & Cultuur in Delft organiseren wij een uniek evenement voor de bakkerijbranche met in de hoofdrol activist, hoogleraar en schrijver Jan Rotmans.

Lees verder »
Algemeen

Twitter account NVB

Wil je snel op de hoogte zijn van de laatste wetenswaardigheden over de NVB en haar activiteiten? Of nieuwtjes uit de markt het eerste lezen? Dan is het goed om te weten dat de NVB een eigen Twitteraccount heeft.

Volg de NVB via @NVBBakkerijen. Hoe meer volgers hoe beter.

Lees verder »
Algemeen

Aankondiging datum Voorjaars Algemene Ledenvergadering NVB

Dit voorjaar zal er weer een sociale activiteit georganiseerd worden rond de Voorjaars Algemene Ledenvergadering van de NVB. Dit naar aanleiding van de vraag hieromtrent vanuit de leden tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering in november 2014. Ook zal er een onderhoudend programma zijn voor de dames terwijl de heren/dames bijeen zullen zijn voor de feitelijke ALV.

Lees verder »
Algemeen

Goede Kerstdagen en beste wensen voor het nieuwe jaar

In 2014 heeft de NVB op een groot aantal terreinen uw belangen behartigd. Dat kon zij ook alleen maar door de inzet, input en betrokkenheid van de vertegenwoordigers van haar leden. Als NVB danken wij alle mensen die hierbij inbreng hebben gehad daar heel hartelijk voor. Zonder uw inbreng zou de NVB niet staan waar het nu staat. En zouden uw belangen minder optimaal zijn behartigd. 
Het is heel mooi om te constateren dat in 2014 eerder sprake is van een toename van participatie van leden bij de activiteiten van de NVB dan een afname. Laten we deze trend in 2015 vooral doorzetten zou ik zeggen.

Namens Nynke Leonards (Kennis), Babs Bruil (Kennis) , Anita Top (Administratie), David de Bruijn (Communicatie), Monique en Jeanette (Secretariaat) wensen wij u allen hele prettige Kerstdagen toe en voor het nieuwe jaar veel gezondheid, zowel persoonlijk als allen die u dierbaar zijn, en alle goeds, zowel in commercieel als in persoonlijk opzicht.

Dank voor het vertrouwen gedurende het afgelopen jaar. Ook in 2015 zullen wij allen weer klaar staan om uw belangen, in welke vorm dan ook, te behartigen.

Wim Kannegieter

Lees verder »
Algemeen

Afscheidsreceptie Albert Schipper en seminar Brood en Gezondheid

Zoals wellicht bekend heeft Albert Schipper begin september officieel afscheid genomen van de branche en is hij door de vele aanwezigen tijdens die receptie en het seminar Brood en Gezondheid ruimschoots in de spotlights gezet. En dat is natuurlijk geheel terecht. Want de NVB heeft afscheid genomen van een voorzitter die maar liefst 25 jaar aan het roer van de vereniging heeft gestaan. Niet onlogisch dat Ruud van Erp, als nieuwe voorzitter van de NVB,  Albert mocht benoemen tot 3e erelid van de NVB (na Hans Koster en Bram Mandemaker). 

Lees verder »
Algemeen

Ruud van Erp nieuwe NVB voorzitter

Tijdens de bestuursvergadering van september is Ruud van Erp tot voorzitter benoemd van d NVB. Van Erp, in het dagelijks leven Algemeen Directeur Delifrance Nederland, volgt hiermee Eugène Scholten op die eind augustus de voorzitterfunctie heeft neergelegd naar aanleiding van zijn vertrek bij Bakkersland.

Lees verder »
Algemeen

Nieuwe site NVB live gegaan

Sinds deze week is de nieuwe website van de NVB live gegaan. De nieuwe  website kenmerkt zich door een gebruikersvriendelijkere en meer overzichtelijke navigatie dan de oude site. Ook is het, door de koppeling met social media mogelijk om berichten direct aan een bredere doelgroep kenbaar te maken.

Lees verder »