Product en Proces

Product en Proces

Een training voor en door toppers

In september start de training “Topclass” in Wageningen. Een training voor broodbakkers uit het ambacht en de industrie, die meer willen weten over grondstoffen, kneden, rijzen, bakken, structuur en smaak? Voor broodbakkers die zich willen ontwikkelen en niet alleen diepgaande kennis willen opdoen over de productie van grootbrood en kleinbrood, maar ook zelf willen ervaren hoe het beter kan? Kwaliteit en verdieping zijn de rode draad door deze training.

Lees verder »
Product en Proces

Aanvullende module duurzame palmolie

RSPO NEXT is door de RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) als een vrijwillige ‘add-on’ set principes en criteria gelanceerd. Palmolieproducenten kunnen deze extra en strengere eisen aan onder andere het tegengaan van ontbossing, het beperken van broeikasgasemissies en het beschermen van mensenrechten, bovenop de normale principes en criteria voor duurzame palmolie gebruiken. Afnemers van palmolie die willen inkopen op basis van de NEXT criteria, kunnen credits voor NEXT-gecertificeerde palmolie inkopen. Het systeem en de regels hieromtrent worden momenteel verder ingevuld.

Nynke Leonards
kennis@nedverbak.nl

Lees verder »
Product en Proces

NVWA monitoringsonderzoek naar lettergrootte op verpakkingen

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft productverpakkingen onderzocht op lettergrootte. Uit de monitoring op verpakkingen van chocoladeletters, die te downloaden is in dit artikel op de website, blijkt dat ruim 95% voldoet aan de wettelijk voorgeschreven normen van 1,2 mm (x-hoogte), dan wel 0,9 mm op verpakkingen van kleiner dan 80 cm2. De NVWA kondigt aan in 2016 dit onderzoek uit te breiden naar andere producten. Bij overtredingen zal vervolgens handhavend worden opgetreden.

Lees verder »
Product en Proces

Migratietesten van voedselcontactmateriaal vanaf 1 januari 2016 verplicht

Levensmiddelenverpakkingen komen in contact met voedsel. Contactmaterialen zoals glas, kunststof, blik, keramiek, papier of karton, mogen tijdens het bewaren of bereiden van voedsel geen stoffen afgeven die de gezondheid van consumenten kunnen schaden. Vanaf 1 januari 2016 is het wettelijk verplicht bewijsmateriaal te kunnen overleggen aan de NVWA dat aantoont dat verpakkingsmateriaal op basis van kunststoffen dat in contact kan komen met levensmiddelen, getest is op veiligheid volgens de nieuwe Europese voorschriften. 

Lees verder »
Product en Proces

Campden BRI – onderzoek voedingsvezels

Toevoeging van voedingsvezels heeft invloed op de broodkwaliteit, wat betreft verlaagd volume, hoge waterabsorptie, plakkerig deeg, etc. Campden BRI heeft hiernaar onderzoek uitgevoerd om de uitdagingen in kaart te brengen en oplossingen te genereren. In het rapport  ‘The effect of added bran on water addition and bread quality’ leest u onder meer over de impact die zemelfractie hebben op het deeg.

Lees verder »

EC rapport over herkomstetikettering

De Europese Commissie (EC) publiceerde vorige week het onderzoeksrapport naar de (on)mogelijkheden omtrent herkomstetikettering van producten met maar één ingrediënt en ingrediënten die meer dan 50% van een levensmiddel uitmaken. In deze laatste categorie valt brood, waarbij het meel/bloemaandeel van 1 graansoort meer dan 50% bedraagt. Dit rapport was een vereiste onder artikel 26(5) van de Voedselinformatieverodening (1169/2011). Onderzocht is wat de gevolgen zijn van verplichte herkomstetikettering.

Lees verder »
Product en Proces

Definitie niet-voorverpakte levensmiddelen verruimd

Na een jarenlang overleg tussen de brancheorganisaties (NBOV, NVB), NBC en de overheid, zijn op 13 december jl. de nieuwe etiketteringsregels ingegaan. In het afgelopen jaar hebben wij alle bakkers hierover regelmatig geïnformeerd. Op 12 december ontvingen wij van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) bericht over de nieuwe definitie van niet-voorverpakte levensmiddelen. In dit bericht informeren wij u verder.

Lees verder »
Product en Proces

Difosfaten (E450) toegelaten in kant-en-klaar gistdeeg

Bijlage II van de Additievenverordening (EG nr. 1333/2008) bevat een lijst van voor gebruik in levensmiddelen goedgekeurde levensmiddelenadditieven en gebruiksvoorwaarden. Aan deze lijst is het gebruik van difosfaten (E 450) als rijsmiddel en zuurteregelaar in kant-en-klaar gistdeeg toegevoegd. Een rijsmiddel op basis van natriumbicarbonaat, difosfaten en gist kan worden gebruikt als alternatief voor het gebruik van zelfrijzend bakmeel.

Lees verder »

Geen mensenhaar in brood

In de uitzending van de Keuringsdienst van Waarde van donderdag 6 februari wordt geïnsinueerd dat er mensenhaar in brood verwerkt is. Zo verschenen er vanochtend diverse krantenberichten vooruitlopend op de uitzending. Het betreft hier het gebruik van L-cysteïne (E920) en de afkomst daarvan. De Keuringsdienst van Waarde zegt bewijs te hebben dat enkele Chinese fabrikanten verzwijgen dat het van mensenharen gemaakt is.

Lees verder »