Voeding en Gezondheid

Voeding en Gezondheid

Voorstel vermelding glutenvrij of laag in gluten

Op 13 juni jl is een voorstel van de Commissie betreffende vermelding ‘glutenvrij’ of ‘zeer laag glutengehalte’ in  het PCVD (Permanent Comité voor de Voedselketen en Diergezondheid) besproken. De regels voor vermelding van  ‘glutenvrij’ of ‘zeer laag glutengehalte’ worden het voorstel overgezet van de regelgeving voor voeding voor specifieke doeleinden naar de Verordening voedselinformatie voor consumenten.

Lees verder »
Voeding en Gezondheid

Herziene versie Meldwijzer NVWA gepubliceerd

Bedrijven zijn verplicht om levensmiddelen die een risico met zich meebrengen voor de veiligheid en de gezondheid van de consument te melden bij de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA). De Meldwijzer NVWA is een hulpmiddel om te beoordelen of sprake is van een mogelijk risico en of dit gemeld moet worden. De NVWA heeft de meldwijzer aangepast om meer inzicht te krijgen in de aanwezigheid van onveilige levensmiddelen in de keten en in het bijzonder om potentieel onveilige grondstoffen/hulpstoffen te lokaliseren.

Lees verder »