Voeding en Gezondheid

Voeding en Gezondheid

Handleiding voedselveiligheid en verpakkingsmateriaal

(bedrukt karton en gerecycled papier)
De experts in de FoodDrinkEurope werkgroep Food Contact Materials hebben, met input van de FNLI Expertgroep Food Contact Materials, twee handleidingen opgesteld. Deze handleidingen dienen bedrijven te helpen bij het gebruik van verpakkingsmateriaal met het oog op voedselveiligheid.

Lees verder »
Voeding en Gezondheid

Gezondheidsraadadvies inademing van schimmel alfa-amylase

Inademing van schimmel alfa-amylase op de werkplek kan leiden tot allergische luchtwegklachten. Dit is vooral een risico voor werknemers in (banket)bakkerijen en meelfabrieken waar het enzym als ingrediënt aan meelproducten wordt toegevoegd. Dit schrijft de Gezondheidsraad in een advies dat vandaag is aangeboden aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De Gezondheidsraad adviseert om de concentratie op de werkplek lager te houden dan 0,9 ng/m3 lucht, gemiddeld over een achturige werkdag. 

Lees verder »
Voeding en Gezondheid

Krijg je voldoende jodium binnen?

Vandaag verscheen een RIVM rapport over de jodiuminname in Nederland. Het rapport laat zien dat Nederlanders tussen de 7 en 69 jaar over het algemeen voldoende jodium binnenkrijgen. Maar het laat ook zien dat mensen die weinig brood eten mogelijk te weinig jodium binnenkrijgen. 

Lees verder »

RIVM: Jodiuminname Nederlanders op peil na zoutverlaging brood

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt dat de zoutverlaging in brood geen nadelige gevolgen kent voor de jodiuminname van de Nederlandse bevolking. In haar rapport over de jodiuminname van de Nederlandse bevolking na de verdere zoutverlaging in brood toont de RIVM aan dat vrijwel de gehele Nederlandse bevolking tussen de 7 en 69 jaar nog steeds genoeg jodium binnenkrijgt.

Lees verder »
Voeding en Gezondheid

Werkprogramma Gezondheidsraad 2015 verschenen

De Gezondheidsraad stelt in haar werkprogramma 2015 de nieuwe Richtlijnen Goede Voeding te kunnen publiceren. Op verzoek van de ministeries van VWS en EZ actualiseert de Gezondheidsraad deze eens in de vijf tot tien jaar. Deze richtlijnen zijn bedoeld om de overheid steun te bieden bij het ontwikkelen van een voedingsbeleid en bij het volgen van de effecten van dat beleid. Ze vormen de basis voor de voedingsvoorlichting in ons land.

Lees verder »
Voeding en Gezondheid

Rapport Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

Op donderdag 2 oktober jl. is het Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) rapport nr. 93 ’Naar een Voedselbeleid’ gepubliceerd (samenvatting). Hiermee adviseert de WRR het kabinet hoe om te gaan met mondiale opgaven als ecologische houdbaarheid, volksgezondheid en de robuustheid van de voedselvoorziening – en de consequenties daarvan voor Nederland. 

Lees verder »
Voeding en Gezondheid

Praktijktips claims in de bakkerijbranche

De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) heeft in de achterligende jaren duizenden aanvragen voor generieke gezondheidsclaims beoordeeld. Slechts 222 werden voldoende bewezen geacht. Dit zijn de gezondheidsclaims die u mag gebruiken als u aan de bijbehorende voorwaarden voldoet.

Lees verder »
Voeding en Gezondheid

Doodsbang voor koolhydraten in brood?

Het NBC monitort 24 uur per dag de berichtgeving op internet en sociale media over brood. Momenteel zien we een grote trend als het gaat om koolhydraten. Er bestaan nogal wat misopvattingen over koolhydraten waardoor brood veelal als negatief wordt gezien. Het Kennisloket van NBC heeft een compleet dossier op haar website waaronder een artikel met de meest hardnekkige fabels over koolhydraten.

Lees verder »
Voeding en Gezondheid

Kooi-eieren op de politieke en maatschappelijke agenda

Er is een nieuwe campagne van dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier die zich richt op fabrikanten die kooi-eieren gebruiken in hun producten. Het is te verwachten dat Wakker Dier de fabrikanten die niet aan de wensen van Wakker Dier voldoen, openbaar maakt. 

Lees verder »