Product en Proces

Product en Proces

Workshop Productherformulering voor de bakkerij- en zoetwarenbranche

Op donderdag 4 april organiseert Wageningen Food & Biobased Research (WFBR) een workshop over het herformuleren van bakkerijproducten en zoetwaren. De focus ligt op de fysische eigenschappen en de rol van (vervangende) ingrediënten, om van daaruit te komen tot technische oplossingen van de verlaging van suiker, zout en vet. En zo uw producten gezonder te maken.

Lees verder »
Product en Proces

Uitnodiging Seminar Bakery Innovations

Op donderdagmiddag 28 maart 2019 organiseert Snick EuroIngredients NV samen met Goodmills Innovation een seminar voor de industriële bakkerijsector. De insteek is een innovatieve stuifarme strooibloem van Goodmills Innovation. 

Lees verder »
Duurzaam & Verantwoord

Mogelijkheden energietransitie

Op dit moment zijn meerdere bakkerijen bezig met het inventariseren van mogelijkheden om te komen tot een goede invulling van de energietransitie. Onderstaand een aantal mogelijkheden om dit in te vullen.

Lees verder »
Product en Proces

Voedingsindustrie laat kansen op forse energiebesparingen onbenut

Tachtig procent van het energieverbruik komt voor rekening van zakelijke verbruikers. Binnen de procesindustrie en daarmee ook de voedingsindustrie blijkt een enorme potentie aan energiebesparingen. Toch blijft de aandacht achter, zo blijkt uit de gepubliceerde whitepaper ‘Hoe hoog staat u op de prestatieladder?’ van ir. Siert Wiersema, adjunct directeur Aerzen Nederland. De eerste 10% is gemakkelijk realiseerbaar, terwijl de investeringen snel zijn terugverdiend. Wat is de impact op de klimaatdoelstellingen? Hoe luidt de beste aanpak en waar liggen de kansen voor een energie-efficiënte fabriek?

Lees verder »
Product en Proces

Niet aan het gas maar los van het gas

Energietransitie is inmiddels een bekend woord. Ook de bakkerijsector heeft een uitdaging om in 2030 de CO2 uitstoot met 49-50% te verlagen ten opzichte van 1990. Tot op heden is dat slechts 13% van gerealiseerd. Er liggen dus nog volop uitdagingen. In zijn maandelijkse column gaat NVB directeur Wim Kannegieter nader op deze uitdaging in. 

Lees verder »